Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jonföreningar och molekyler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jonföreningar och molekyler"— Presentationens avskrift:

1 Jonföreningar och molekyler

2 En syrgas och två vätgas blir två vatten
Kemiska reaktioner Kemiska reaktioner sker när två eller fler ämnen möts och nya ämnen bildas ur det mötet. Ex. syrgas möter vätgas. Det blir en smäll och brinner och så bildas vatten istället. Syrgasen och vätgasen försvinner när vattnet bildas. En syrgas och två vätgas blir två vatten O2 + 2 H2  2 H2O

3 Två typer av föreningar
Det finns två typer av kemiska föreningar som bildas; Jonföreningar Molekylföreningar Den här power-point presentationen handlar om båda dessa typer.

4 Innehållsförteckning
Molekylföreningar Jonföreningar Använd helskärmsvy för att kunna klicka fram till respektive innehåll!

5 Molekylföreningar Det är elektronerna i valensskalet som binder ihop atomerna till molekyler. I molekylföreningar så binds atomerna ihop som i vatten (bilden). Elektronerna delas av två atomer. När det är på det viset kallar man bindningen för molekylbindning eller elektronparbindning.

6 Molekylföreningar Molekylföreningar är ofta stabila föreningar som inte så lätt gör kemiska reaktioner. Vatten, etanol (sprit), socker, olja och plast är exempel på molekylföreningar. För att dessa föreningar ska reagera måste man tillsätta så mycket energi att de brinner.

7 Molekylföreningar På bilden ser du 2 vätgasmolekyler (H2 och H2) samt en syrgasmolekyl (O2). Du ser hur elektronerna delas av både väte- och syreatomerna. Det är så molekylföreningar är sammanfogade. För att bryta bindningen vid elektronerna krävs det att atomerna börjar skaka häftigt. Det gör de när värmen ökar runtomkring. H = väte O = syre

8 Då bildas nya ämnen, i det här fallet så bildades vatten
När värmen ökar så att molekylerna skakar extremt mycket, då går molekylerna sönder. Då bildas nya ämnen, i det här fallet så bildades vatten Vatten är också en molekylförening, titta på elektronparbindningarna så ser du!

9 Jonföreningar Den andra modellen för att bilda molekyler är att en elektrisk attraktion uppstår inom molekylen. Det är en attraktion mellan en +pol och en –pol. Denna elektriska attraktion håller ihop molekylen. Denna typ av bindning kallas jonbindning.

10 Jonföreningar Så här bildas joner +polen i en jonbindning är en positivt (+) laddad jon. Sådana +joner uppstår när en atom förlorar en e-. -polen i en jonbindning är en negativt (-) laddad jon. Sådana -joner uppstår när en atom tar upp en e-.

11 GRUPP 1 GRUPP 7 3 3 4 5 6 8

12 Jonföreningar Det är mycket lätt att ta bort e- från ämnena i grupp 1 i periodiska systemet. Här är är en länk som visar hur det ser ut när man blandar kallt vatten och en bit natrium. Vattnet rycker enkelt loss en e- från varje natriumatom (Na) i hela natriumbiten, tills den helt har försvunnit. I gengäld måste ämnet vatten förstöras. Det omvandlas till vätgas och syrgas. När en reaktion sker så här lätt så frigörs mängder med energi i form av värme. Värmen tänder eld på vätgasen som bildas vid reaktionen. När vätgasen brinner med ett rosa sken, så börjar vattnet som är i behållaren att förångas, för det är ju så varmt. På nästa uppslag förklarar jag detta lite långsammare och tydligare…

13 OBS! Animerad bild. Du har väl helskärmsvy påslagen?
Exoterm reaktion = reaktion där värme bildas i samband med reaktionen OBS! Animerad bild. Du har väl helskärmsvy påslagen? När Natrium har släppt elektroner så bildas vätgas ur vattnet. Värmen när detta sker tänder eld på vätgasen. En liten bit Natrium-metall När vätgasen brinner blir det ännu varmare så vattnet som är kvar börjar förångas. Natriumbiten läggs i vattnet vatten

14 Jonföreningar I fallet med Na (natrium) så är det natriums enorma attraktion till e- som sätter igång reaktionen. Det enda som behövs är tillgången på vatten. Kom ihåg detta samband, som gäller alla ämnena i grupp 1 (och delvis ämnen i grupp 2).

15 Jonföreningar Animering! Reaktioner mellan olika jonföreningar När jonföreningar reagerar så sker det genom att de positiva jonerna eller de negativa jonerna i molekylerna som ska reagera, byter plats med varandra.

16 Jonföreningar = vatten Jonföreningarna behöver något som kan underlätta för de laddade jonerna att mötas. Vatten har denna funktion eftersom vatten är en polär molekyl (= en molekyl med viss laddningsskillnad, men ej jon)

17 Jonföreningar Så alla jonföreningar behöver alltså vatten för att reagera. Ibland är de lite tröga att få att reagera, då värmer man vattnet = man tillsätter energi.

18 Kemiska reaktioner Kemiska reaktioner kan vara snabba.
Kemiska reaktioner kan vara långsamma. Det bildas alltid nya ämnen av de ursprungliga ämnen Kemiska reaktioner kan behöva få energi för att kunna ske. Kemiska reaktioner kan frigöra energi när de sker.

19 Kommer du ihåg Hur binder atomerna i molekylföreningar ihop?
Hur binder atomerna i jonföreningar ihop? Vilken grupp (av 1 och 2 ovan) leder el bäst? Vad heter schemat där man hittar alla atomerna och info om dem? Ge 2 exempel på molekyler Ge 2 exempel på jonföreningar


Ladda ner ppt "Jonföreningar och molekyler"

Liknande presentationer


Google-annonser