Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ämnenas smådelar Ingenting försvinner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ämnenas smådelar Ingenting försvinner."— Presentationens avskrift:

1 Ämnenas smådelar Ingenting försvinner

2 Hur ska vi beskriva ett ämne?
Materia består av kemiska ämnen Luften består är en blandning av gaser, kväve, väte och syre. I havet, jordskorpan finns många olika ämnen ex.vis vatten, salt, mineraler. Ämnen kan förändras. Ex vatten blir till is.

3 Ingenting försvinner……
Ämnen kan förändras Ämnen kan omvandlas till andra ämnen Men ingenting försvinner Materien är oförstörbar.

4 Ämnen består av atomer Atomer är enskilda, sitter inte ihop.
Molekyl, två eller flera atomer som sitter ihop

5 Ett ämne förändras Lösningar är en blandning, där beståndsdelarna inte sjunker till botten och de är så små att de ej syns i mikroskop. (sockervatten) Blandning exempelvis socker och sand tillsammans är en blandning, de löses inte upp i varandra.

6 All materia kan finnas i tre olika former
Fast , flytande och i gasform

7 Fysikalisk förändring
I en fysikalisk förändring kan ämnet alltid få tillbaka de egenskaper som var från början. Ämnet byter bara fas t ex flytande till gas.

8 Nya ämnen bildas vid Kemiska reaktioner
Det finns bara ett hundratal atomslag, men dessa kan sitta ihop på alla möjliga sätt och bilda olika ämnen. Vatten, syre och plast är exempel på ämnen. Vid en kemisk reaktion ändrar atomerna sitt sätt att sitta ihop på. De kan släppa greppet om varandra eller börja hålla ihop med nya atomer. På detta sätt bildas nya ämnen, med nya egenskaper. För att få tillbaka de gamla ämnena behövs en ny kemisk reaktion.

9 Kemisk reaktion Gemensamt för kemiska reaktioner
Kemiska reaktioner kan se ut på väldigt många sätt, gemensamt för alla är dock att: Atomerna sitter ihop på ett annat sätt efteråt. Egenskaperna hos de ämnen som reagerar är inte samma som hos de som bildas. Inga atomer försvinner eller nybildas. Det som reagerar i en kemisk reaktion kalla kemister för reaktanter, medan det som bildas kallas produkter. Reaktanter reagerar alltså och bildar produkter

10 GRUNDÄMNEN Består av ett enda slags atomer.
Ex. Kol består av bara kolatomer och silver består av bara silveratomer. Grundämnena delas in i metaller och icke- metaller. Metaller känns igen på metallglansen, leder värme och elektricitet bra. Ex. metaller guld, silver, tenn, koppar Ex. icke metaller flour, fosfor, klor, kol

11 KEMISK FÖRENING Kemisk förening består av minst två eller flera atomer av olika slag. Ex. vattenmolekylen koksalt (natriumklorid)

12 Molekyler som är kemiska föreningar
Molekyler kan bestå av två lika atomer såsom syremolekylen. Molekyler kan också innehålla två eller flera olika slags atomer. Koldioxid kolmonoxid

13 Kemiska beteckningar Skrivs som CO2 Skrivs som CH4 Skrivs som H2O

14 Hur skrivs följande? C2H6 HCl Fe2O3

15 Atomens byggnad Atomkärnan Höljet Protoner (+) Neutroner (O)
Elektroner (-) AK

16 Grundämne, blandning eller förening
Grundämne. Bara en sorts atomer Blandning. Flera olika ämnen som inte sitter ihop Förening. Två eller flera ämnen som sitter ihop


Ladda ner ppt "Ämnenas smådelar Ingenting försvinner."

Liknande presentationer


Google-annonser