Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tänk på!!!!!!!!! Läs på etiketter Använd sked Använd skyddsglasögon

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tänk på!!!!!!!!! Läs på etiketter Använd sked Använd skyddsglasögon"— Presentationens avskrift:

1 Tänk på!!!!!!!!! Läs på etiketter Använd sked Använd skyddsglasögon
Smaka inte om inte läraren säger så Häll inte tillbaka kemikalier Rör om endast med glasstav FÖRBUD MOT EGNA EXPERIMENT

2 Farosymboler

3 Laborationsmaterial Trefot Provrörställ Droppflaska Bägare

4 Laborationsmaterial Provrör Porslinsskål Urglas Trådnät Degeltång

5 Laborationsmaterial Degel med lock Smältskopa Provrörshållare E-kolv

6 Vad är kemi???

7 Ämnens egenskaper Vikt Brännbart Smältpunkt Kokpunkt Hårt, mjukt
Vattenlösligt Lukt Färg Magnetiskt Leder ström Leder värme Fast, flytande, Gas

8 Atomslag i människokroppen
31 kg syre (O) 5 kg väte (H) 10,5 kg kol (C) 0,5 kg fosfor (P) 100gr svavel (S) 20 gr Magnesium (Mg) 60 gr klor (Cl) 2 gr järn (Fe) 125 gr kalium (K) 40 gr natrium (Na) 1 kg kalcium (Ca)

9 Grundämnen Består endast av ett slags atomer Metaller Icke metaller

10

11 Molekyler och kemiska föreningar
Molekyler är atomer (grundämnen) som är i grupper Vattenmolekylen består av en syreatom och två väteatomer H2O

12 Fysikaliska förändringar
Fast <-> flytande <-> gas Avdunstning Förångning Smältning Stelning Kondensation

13 Materiens olika former
Fast form: Molekylerna är nästan helt stilla Flytande: Molekylerna rör sig, men hålls ihop av krafter som verkar mellan molekylerna. Gas: Krafterna har upphört och molekylerna rör sig fritt

14 Syrgasmolekyler Vissa grundämnen sitter ihop och bildar på detta sätt molekyler Syre O2, väte H2, kväve N2 I O2, N2 osv står tvåan för att det finns två atomer av grundämnet

15 Förbränning Syre måste finnas Oxidation Oxider

16 Kemiska reaktioner Två eller flera ämnen bildar nya ämnen
Atomerna är bundna till varandra Alla kemiska föreningar kan sönderdelas i sina ursprungliga beståndsdelar


Ladda ner ppt "Tänk på!!!!!!!!! Läs på etiketter Använd sked Använd skyddsglasögon"

Liknande presentationer


Google-annonser