Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemirepetition år 7.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemirepetition år 7."— Presentationens avskrift:

1 Kemirepetition år 7

2 Ämnen har egenskaper surt beskt Lukt Smak salt sött

3 Kokpunkt & Smältpunkt Volfram = 3380˚ + Koppar & Silver - Glas, porslin & plast Ledningsförmåga

4 Allting består av atomer
1 mm = atomer Atomer är MYCKET små

5 Allting består av atomer
Periodiska systemet Det finns mer än 100 olika slags atomer/grundämnen

6 O Fe H Cu Allting består av atomer En kemisk förening Ett grundämne
= Syre Grundämne Kemiska tecken Kemisk förening Molekyl Cu = Koppar En annan kemisk förening Fe = järn Ett annat grundämne Ett tredje grundämne H = Väte

7 Allting består av atomer
2 4 3 H2 S O4

8 Allting består av atomer
C O 2 2 C O

9 Fast, Flytande & Gas GAS 3 tillstånd FLYTANDE FAST

10 Fast, Flytande & Gas Lägre temperatur Högre temperatur
Söligare rörelse Snabbare rörelse

11 Fast, Flytande & Gas FAST FLYTANDE Smälter FLYTANDE Fryser FAST

12 Fast, Flytande & Gas GAS FLYTANDE Kokar GAS Kondenserar FLYTANDE

13 Luft är en blandning av gaser 78% av luften är kvävgas, N2
Luft och vatten Atmosfären Luft är en blandning av gaser 78% av luften är kvävgas, N2 21% av luften är syre, 02 1% av luften är koldioxid,CO2 och ädelgaser Långt ut i atmosfären finns ozonskiktet som skyddar oss mot solens skadliga UV strålning (ultraviolett strålning) Ozonmolekylen består av tre syreatomer, O3

14 Vattnets kretslopp - vattnet är ständigt i rörelse:
Luft och vatten Vattnets kretslopp - vattnet är ständigt i rörelse: vattenånga avdunstar från hav, sjöar och växter. vattenångan kyls av och kondenserar till vattendroppar, moln bildas. nederbörd som regn eller snö vattnet i bäckar och åar rinner åter till sjöar och hav Vatten nere i marken kallas för grundvatten

15 Alla metaller har ”metallglans” De leder värme och ström
Det finns ca 8o metaller En blandning av olika metaller kallas för en legering Ex. Koppar + Zink Mässing Järn = Fe Koppar = Cu Aluminium = Al Natrium =Na Magnesium = Mg Titan = Ti Zink = Zn Kalcium = Ca Nickel = Ni Tenn = Sn Kvicksilver = Hg Kadmium = Cd Bly = Pb Silver = Ag Guld = Au Platina = Pt

16 Olika slags blandningar
ÄMNE Rent ämne Blandning Grundämne Kemisk förening Lösning vattenmolekyl sockermolekyl sand vattenmolekyl Slamning Emulsion olja Legering koppar tenn

17 Blandningar kan delas upp på många olika sätt
Kyla Sedimentering Centrifugering Filtrering Indunstning Destillation

18 Surt och basiskt pH - skala
Sura lösningar har ett pH-värde som är mindre än 7 Basiska lösningar har ett pH-värde som är större än 7 Neutrala lösningar har pH-värdet 7. Rent vatten är neutralt och har pH-värdet 7. sur neutral basisk pH - skala

19 Indikatorer Med en indikator kan man ta reda på om en lösning är sur, basisk eller neutral. Indikatorer ändrar färg vid olika pH-värden Vanliga indikatorer är lackmuspapper, fenolftalein och BTB (brom tymol blått) pH- papper BTB

20 Syrors egenskaper Alla syror är sura och har pH mindre en 7
De innehåller vätejoner, H+ Det finns svaga syror och starka syror Starka syror ger låga pH-värden Svaga syror ger något högre pH-värden En koncentrerad syra innehåller mycket syra och lite vatten En utspädd syra innehåller lite syra och mycket vatten

21 Svaga syror Man använder svaga syror vid matlagning.
Exempel för svaga syror är: citronsyra (i citroner), äppelsyra (i äpplen), vinsyra (i vindruvor) och ättiksyra Vissa läkemedel och febernedsättande tabletter t.ex. Alvedon, Treo och Magnecyl innehåller en sorts syra som heter acetylsalicylsyra. Man använder svaga syror vid matlagning.

22 Starka syror Svavelsyra (H2SO4) används i bilbatterier.
Salpetersyra (HNO3) bildar tillsammans med saltsyra kungsvatten som är ett av mycket få ämnen som kan lösa guld och platina. Saltsyra (HCl) finns i magsäcken och hjälper till att bryta ner maten. De är starkt sura och mycket frätande på hud och kläder Vid spädning av starka syror, ska man hälla syran i vatten (SIV) och inte tvärtom

23 Basiska ämnen Baser ingår bland annat i rengöringsmedel som tvål, diskmedel och schampo. Basiska ämnen är frätande Basiska lösningar innehåller hydroxidjoner, OH- Exempel på baser är - ammoniak, NH3 -natriumhydroxid, NaOH - kalkvatten, Ca(OH)2

24 NEUTRALA LÖSNINGAR Om man blandar en sur och en basisk lösning i lämpliga mängder, får man en lösning som varken är sur eller basisk. En sådan lösning kallas neutral Detta kallas för neutralisation H OH H2O Sur lösning Basisk lösning Neutral lösning +

25 Försurning av naturen Den olja som används i värmepannor och dieselmotorer innehåller en viss mängd svavel. Vid förbränning av sådan olja bildas bl.a. svaveldioxid (SO2), som tillsammans med luftens fuktighet ger svavelsyrlighet och svavelsyra. Kväveoxider (NOx) släpps också ut med bilavgaser. De bildar också sur nederbörd. Detta orsakar en försurning av nederbörden, mark och sjöar försuras. Den sura nederbörden vittrar sönder byggnader. Det bildas också giftiga ämnen och tungmetaller i marken som följer med vatten in i växterna och skadar växterna.


Ladda ner ppt "Kemirepetition år 7."

Liknande presentationer


Google-annonser