Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sura lösningar Starkt frätande Smakar surt pH-värdet 0-6

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sura lösningar Starkt frätande Smakar surt pH-värdet 0-6"— Presentationens avskrift:

1 Sura lösningar Starkt frätande Smakar surt pH-värdet 0-6
Det som gör lösningarna sura är vätejonerna H+ Ju fler vätejoner i en sur lösning desto surar dvs lägre pH-värde

2 Basiska lösningar Starkt frätande Lutaktig smak Känns hala
pH-värde 8-14 Det som gör lösningarna basiska är hydroxidjonerna OH- Ju fler hydroxidjoner i lösningen desto högre pH-värde

3 Indikatorer En indikator visar om en lösning är sur, neutral eller basisk med en specifik färg. Indikator Sur lösning Neutral Basisk lösning pH-papper Röd Violett Blå BTB Röd/ Gul Grön Fenolftalein Färglös

4 pH-värden Sura lösningar har pH-värde mellan 0-6
Neutrala lösningar har pH-värde 7 Basiska lösningar har pH-värde mellan 8-14 Viktigt att det är rätt pH-värde i olika miljöer inom djur och växtriket

5 Fortsättning pH Man har valt pH-skalan så att en sur lösning blir 10 gånger surare när pH-värdet minskar ett steg tex från pH5 till pH4 . På samma sätt blir en basisk lösning 10 gånger mer basisk då pH-värdet ökar från tex pH10 till pH11

6 Svaga och starka syror Sura ämnen i naturen Vanliga starka syror
Citronsyra: Myrsyra: Finns i rödmyrans kiss, Brännässlor Oxalsyra: Finns i rabarber Mjölksyra: Dessa är svaga syror Saltsyra HCl Svavelsyra H2SO4 Salpetersyra HNO3 Dessa är starka syror

7 Några basiska ämnen Natriumhydroxid NaOH Kaliumhudrxid KOH
Ammoniak NH3 Basiska ämnen som tex tvål känns hala

8 Neutralisation När man blandar en sur lösning med en basisk lösning så att slutresultatet blir en neutral lösning med pH=7 så har man gjort en neutralisation. Syra + Bas Salt + vatten När man gör en neutralisation bildas alltid ett salt och vatten

9 SIV-regeln När man ska späda ut en syra i vatten så ska man alltid hälla SYRAN i VATTNET. SIV-regeln: Syra i vatten

10 Orsaker till försurning
Kväveoxidutsläpp från trafiken Förbränning av svavelhaltiga bränslen Intensiv markanvändning Felaktig hantering av gödsel i boskapsskötsel

11 Vilka skador orsakar försurning
Skador på skogar och sjöar i kalkfattiga områden Försämrade förutsättningar för biologisk mångfald Förstörelse av byggnadsverk och kulturvärden Giftiga metaller frigörs från mark och sediment Växter och djur dör ut

12 Hur kan man minska försurningen
Res utan avgaser. Välj cykel för korta resor, tåg eller annan kollektivtrafik för långa. Bli energismart. Minska din användning av energi, till exempel genom att spara på värme och varmvatten, byta vanliga glödlampor mot lågenergilampor eller stänga av elapparater som inte används. Använd miljövänliga bränslen. Det kan dock vara dyrt jämfört med andra, mindre miljövänliga alternativ. Välj elleverantör och köp miljömärkt el. Se till att ditt företag inte använder elektricitet som genereras av fossila bränslen. Använd inte dåligt konstruerade produkter som förbrukar mer energi än nödvändigt. Använd bränslen i bästa tillgängliga miljöklass. Diesel i miljöklass 1 innehåller betydligt mindre svavel än standarddiesel. Handla lokalt. Mycket gods transporteras långa sträckor på lastbil kors och tvärs genom Europa - ett stort miljöproblem som vi konsumenter kan lösa genom att välja lokalt framställda produkter. Köp bil med katalysator. I Sverige är det sedan 1989 lag på katalysator på nya bilar.

13 Vad ska du kunna för betyget E
Känna till några svaga syror. Känna till några starka syror. Veta att alla syror innehåller vätejoner. Känna till SIV regeln. Känna till några baser Veta att alla baser innehåller hydroxidjoner. Veta vad som menas med pH. Veta vad som menas med pH skalan. Veta vad som menas med: sur, neutral och basisk. Veta vad som menas med en indikator. Kunna ge exempel på tre indikator. Veta hur man gör en neutralisation. Veta vad som bildas vid en neutralisation. Orsaker till försurning Vilka skador ger försurning Hur kan vi minska försurning


Ladda ner ppt "Sura lösningar Starkt frätande Smakar surt pH-värdet 0-6"

Liknande presentationer


Google-annonser