Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad gör Borås Energi och Miljö?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad gör Borås Energi och Miljö?"— Presentationens avskrift:

1

2 Vad gör Borås Energi och Miljö?
Hämtar och tar hand om avfall Producerar fjärrvärme Producerar el

3 Varför är då fossila bränslen så dåliga att vi vill bli av med dem?

4 Fråga Ge ett exempel på ett fossilt bränsle?
Exempel: Kol, naturgas, olja (bensin och diesel). Vad använder man fossila bränslen till? Exempel: Olja – Tillverkning av plast, värme och el. Bensin/Diesel (råolja) – Drivmedel för bil, buss och lastbil. Kol – Tillverkning av värme och el. Naturgas – Drivmedel samt tillverkning el och värme

5 Hur bildas fossila bränslen?
Alger, plankton och andra växter Syrefri miljö Sediment Högt tryck Hög temperatur Miljontals år Kemiskt kolväte

6 Fråga Ge ett exempel på förnyelsebara bränsle?
Exempel: Solenergi, vindkraft, vattenkraft biobränsle och biogas. Ge exempel på vad man använder olika förnyelsebara bränslen till? Exempel: Solenergi – Tillverkning av elektricitet och värme Vindkraft – Tillverkning av elektricitet och värme Vattenkraft – Tillverkning av elektricitet och värme Biobränsle – Tillverkning av elektricitet och värme Biogas – Drivmedel till bil, buss, lastbil.

7 Våra utmaningar Ersätta oljebaserad (fossil) uppvärmning i Borås.
Öka andelen bensin- och dieselfria fordonsbränslen. Producera mer förnyelsebar el till Borås. Ökad återvinning av avfall. Spara energi!

8 Borås – en fossilbränslefri stad
DU gör skillnaden!

9 Avfallstrappan

10 Källsortering i Borås

11 Återvinningsstation – sortera mera
Här lämnar vi alla förpackningar, tidningar och batterier Återvinning sparar energi Genom att sortera vårt avfall under 2007 kunde vi minska utsläppen av koldioxid med 6,2 miljoner ton per år.

12 Återvinningscentral Här kan du lämna:
Farligt avfall (glykol, bekämpningsmedel, kvicksilver från termometrar, lim- och färgrester, lösningsmedel, olja och oljefilter, lysrör, lågenergilampor och batterier. Elektronik Grovavfall (möbler, sängar, soffor, madrasser, spegel m.fl) Trädgårdsavfall

13 Fråga Hur stora mängder kvicksilver krävs för att förgifta en medelstor sjö? En tesked!

14 Vad händer med det du slänger?
Sobackens återvinningsanläggning Optisk sortering

15 Fjärrvärme, fjärrkyla och el
Ryaverket i Borås tillverkar fjärrvärme, fjärrkyla och el.

16 Så fungerar fjärrvärme

17 Bränslemix 2008 Bränslemixen är de olika bränslen Borås Energi och Miljö använder för att kunna värma upp vatten som sedan gör att vi kan producera fjärrvärme och el.

18 Ackumulatortank (”termos”)

19 Bränslemix med ackumulatortanken

20 Biogasfordon

21 Fråga Hur långt kan man köra en biogasbil på 1000 bananskal?
SVAR: ca 100 km (10 mil) Genom att stoppa ner ditt matavfall i den svarta påsen bidrar du till att vi på Borås Energi och Miljö kan producera biogas. 10 kg matavfall blir till biogas som motsvarar 1 liter bensin. Du gör skillnaden!

22 Fråga Hur kan man spara energi? Åk mindre bil och planera dina resor.
Sänk inomhustemperaturen. Släck lampan. Duscha ett par minuter mindre varje gång. Stäng av elektriska apparater. Köp ekologiska produkter. Köp närproducerade varor. Återvinning av alla förpackningar och ditt farliga avfall. Sortera ditt matavfall. Använd laddningsbara batterier.

23 Fråga Kan vi nå målet om ett fossilfritt Borås?
Om alla hjälps åt kan vi nå målen, det är er och min framtid det handlar om. Därför är det viktigt att alla hjälper till och bidrar, både du och jag!

24 Tack för visat intresse!
Frågor?


Ladda ner ppt "Vad gör Borås Energi och Miljö?"

Liknande presentationer


Google-annonser