Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika energi källor Skilj mellan förnyelsebara och ej förnyelsebara energikällor (fossila bränslen eller material)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika energi källor Skilj mellan förnyelsebara och ej förnyelsebara energikällor (fossila bränslen eller material)"— Presentationens avskrift:

1 Olika energi källor Skilj mellan förnyelsebara och ej förnyelsebara energikällor (fossila bränslen eller material)

2 Biobränslen Flis, ved , olivkärnor, etanol, papper, biogas
Ingår i kretsloppet, vid förbränning så bildas mest vatten och koldioxid. Kväveoxider hålls nere genom katalysatorer. Eldas vid våra fjärrvärmeverk som levererar varmt vatten och elektricitet (moderna) Fördel kan sänka utsläpp när det samlas ihop till ett ställe och är kostnadsbesparande (stora volymer kan köpas in lägre pris) Nackdel dyr investering med varmvatten ledningar samt mycket transporter av bränsle och avfall.

3 Kol Stenkol, brunkol, torv
Ej förnyelsebara bränslen tar lång tid att producera av naturen (ingår ej i kretslopp). Ger varmvatten, elektricitet, matlagning mm Fördel: God tillgång i stora delar av Europa, Asien mm. Lätt att bryta och hyfsat god mängd energi per kg Nackdel ökar halten av koldioxid – växthuseffekt, föroreningar/utsläpp av tungmetaller vid brytning i naturen

4 Olja , bensin, diesel, naturgas
Oljeeldning för att få varmvatten i hus, fjärrvärmeverk och el. Transporter av olika slag, bilar, lastbilar, båtar, moper Fördel: Enkelt, olja innehåller väldigt mycket energi. Enkelt att transportera, båt lastbil Nackdel: Dyrt, ej förnyelsebart, utsläpp av koldioxid, används mindre och mindre i Sverige främst ur ekonomiska- men också av miljöskäl, oljekatastrofer till skjuts och oljeraffinaderier mm

5 Kärnkraft Uran klyvs till mindre atomer varvid rörelseenergi bildas som fångas upp av andra atomer och värme uppstår. Värmeenergin omvandlas med hjälp av vatten till el. En del varmvatten leds till städer för uppvärmning av lokaler och varmvatten. Fördelar: Energieffektivt o var billligt tidigare. Nackdelar: Stora kostnader för säkerhet, olyckor med radioaktiva utsläpp, föroreningar vid brytning av uranmalm, dyrt idag.

6 Vattenkraft Stora vattendammar byggs längs stora vattendrag (Älvar). Turbiner sätts i rörelse av vattnet med hög lägesenergi som omvandlas till rörelse energi genom fallhöjden i vattenkraftverket. Fördelar: Ingår i vattnetskretslopp energieffektivt, inga utsläpp annat än vatten vid produktion. Nackdelar: Stora kostnader vid byggnation samt miljöpåverkan vi dammbyggnation.

7 Vågkraft Olika konstruktioner skapas som placeras under vattnet och vid vattenytan. Fördelar: Inga utsläpp, outnyttjat, finns gott om plats under vattenytan, skapas energi hela tiden. Nackdelar: Påverkar sjöfart, djur och växtliv i vattnet.

8 Solenergi Används för att få varmvatten på sommaren eller el
Fördelar: inga utsläpp under produktion, obegränsad. Bidrag av staten för att konvertera till solenergi Nackdelar: dyr, solpaneler, kräver stora ytor. Säsongsbetonad i Sverige till sommarhalvåret.

9 Vindkraft Höga kvarnar byggs i naturen där det blåser mycket. Vind sätter fart på propellern som ger upphov till elektrisk energi. Fördelar: Ingår i kretsloppet, inga utsläpp annat än vid tillverkning och byggnation. Många tunga transporter från Danmark till Norrland, nya vägar måste byggas. Nackdelar: Påverkar befolkningen i närheten med buller, jakt och fågellivet. Låg energi vindkraft


Ladda ner ppt "Olika energi källor Skilj mellan förnyelsebara och ej förnyelsebara energikällor (fossila bränslen eller material)"

Liknande presentationer


Google-annonser