Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avfallshantering för kollektivtrafikförvaltningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avfallshantering för kollektivtrafikförvaltningen"— Presentationens avskrift:

1 Avfallshantering för kollektivtrafikförvaltningen
Vilka mål och regler finns? Hur gör jag? Vart tar det sorterade materialet vägen? Landstingets miljöarbete är certifierat enligt ISO och EMAS-registrerat

2 Jorden har funnits i 5 miljarder år – de senaste 200 åren har det uppstått en del problem…
Ett av dem är avfall… År 1985 slängde genomsnittssvensken 320 kg sopor År 2000 var det 450 kg År 2007 var det 514 kg Soporna ska ses som en resurs och återgå till kretsloppet, främst som material, i andra hand som energi!

3 Mål om källsortering Det landstings-övergripande målet är att år 2014 ska andelen materialåtervunnet avfall vara minst 33 % av den totala avfallsmängden

4 Hur gör jag med ”vanligt” avfall?
Följ de instruktioner /skyltar som finns vid källsorteringskärlen. Se om du hittar svaret på din fråga på Navet under Kunskapsbanken/Service A-Ö/Miljö/Avfall och källsortering eller i avfallshandboken för landstinget. Fråga din chef, som vid behov kan ta frågan vidare till fastighetsägaren eller miljö- och kemienheten.

5 Så gör du med kemiskt avfall
Häll aldrig ut miljöfarliga produkter i avloppet eller släng dem aldrig bland övrigt avfall! De ska hanteras som farligt avfall. Följ instruktioner i avfallshandboken. Fråga ev miljöombud eller se Navet under Kunskapsbanken/Service A-Ö/Miljö/Avfall och källsortering Ifall du häller över i annan för-packning än originalförpackning – använd godkända kärl och märk noga!

6 Batterier, lågenergilampor, lysrör, glödlampor, elektriska och elektroniska produkter
Även dessa produkter innehåller farliga ämnen och räknas som miljöfarligt avfall Vissa produkter, tex lysrör kan återvinnas till stor del av specialiserade företag i Danmark.

7 Elektriska och elektroniska produkter
Skrotet sorteras till exempel vid Uppsala elektronikåtervinning Cirka 60% av det som kommer in material-återvinns, mindre mängder skickas till Sakab, Sveriges största mottagare av farligt avfall

8 Glas blir nytt glas vid Svensk Glasåtervinning i Askersund
Glas består mest av sand och går utmärkt att återvinna (sämre att bränna…) Färgat och ofärgat glas blandas inte ihop! För det ofärgade glaset får man bättre betalt

9 Personal i nästa led hanterar avfallet
Personalen på Svensk Glasåtervinning i Askersund synar glaset Glödlampor, porslin och annat olämpligt rensas bort Före den manuella hanteringen har automatiska avskiljare sorterat bort till exempel magnetiskt material

10 Så här sorteras plastförpackningar!
Plastförpackningar (både hårda och mjuka) samlas i en gemensam behållare. Till hårdplastförpackningar hör: burkar, flaskor, dunkar, lådor, muggar, tallrikar och tråg Mjukplastförpackningar är i princip endast transportplast och plastpåsar. Frigolit slängs i ”Brännbart” och ej i plaståtervinningen”: Exempel på hårdplastförpackningar

11 Hårdplastens nya liv, som…
Swimmingpool Kofångare till bilen Hästbox Bullerskärm Kompostbehållare Aqvis AB tillverkar till exempel ”Joraplankan” av återvunnen plast.

12 Pappersförpackningar kan sorteras och användas till ny kartong
Skölj ur med tanke på personal i nästa led – snabb ursköljning med kallt vatten räcker! Bild från förpackningsinsamlingen

13 Fiskeby Board i Norrköping tillverkar förpackningskartong av returfiber
Även om vissa typer av avfall är brännbara gör de med nuvarande beräkningar mest miljönytta som råvara till nya produkter, till exempel förpackningar av papper och plast Trots att förpackningarna färdas lång väg är det lönsamt att tillverka nya kartonger istället för att elda upp dem Ett ”förpackningsberg” av gamla förpackningar lagras utanför fabriken

14 Förpackning blir ny förpackning forts.
Varje dygn produceras 60 mil kartongpapper vid Fiskeby Board Fibrer kan återanvändas cirka 7 gånger

15 Av returpappret görs nya tidningar
Efter sortering skickas det till pappersbruk som kan göra nytt tidningspapper.

16 Matavfall blir ny råvara eller energi
Matavfall i Uppsala blir biogas och näringsrikt rötslam i Uppsala kommuns biogasanläggning vid Kungsängens gård Uppsala kommuns biogasanläggning.

17 Tre anledningar att sortera!
Farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt Avfallet blir till nya produkter Sopberget minskar Till dig som behöver veta mer om avfallshantering, gå in på Navet under Kunskapsbanken/Service A-Ö/Miljö/Avfall och källsortering Hovgårdens avfallsdeponi i Uppsala kommun.

18 Utbildningen genomförd!
När du gått igenom och stängt ner bildspelet, kom ihåg att meddela detta till din chef. Din chef registrerar att utbildningen är genomförd.


Ladda ner ppt "Avfallshantering för kollektivtrafikförvaltningen"

Liknande presentationer


Google-annonser