Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikällor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikällor."— Presentationens avskrift:

1 Energikällor

2 Diskutera 2 & 2 Vad behöver samhället energi till?
Bl.a.: sätta fordon i rörelse, få maskiner att fungera, värme till husen mm. Vilka olika energikällor finns det?

3 De energikällor som vi använder kan delas upp i 3 grupper
Icke förnybara Olja- fossilt bränsle Naturgas -fossilt bränsle Torv-fossilt bränsle Kol – fossilt bränsle Kärnkraft (uran) Förnybara Vindkraft Vattenkraft Solenergi Geotermisk energi Betingat förnybara Biomassa från t.ex. energiskog Ved

4 Icke förnybara enegikällor
Fossila bränslen: Olja, Naturgas, kol & torv Icke fossila bränslen: Kärnbränsle, d.v.s. uran

5 Fossila bränslen Latinets fossum- ”uppgrävt”
Bildades för miljoner år sedan av döda växt- och djurdelar. Dog, bröts ned & blev liggande på bottnen av hav och insjöar. Täcktes av bl.a.sand och grus. Trycket ökade och temperaturen steg. Förkolnade och band denna energi

6 OLJA Mångsidig råvara, kan bli gas, plast och bensin
Räcker inte länge till, kanske 40 år Vid förbränning bildas ämnen som svaveloxid & koldioxid som bidrar till växthuseffekten & försurning Oljan: Det var först under 1800-talet, i och med den industriella revolutionens framfart, som en ökad efterfrågan för ett billigt, rent och praktiskt användbart bränsle uppstod. När en kanadensisk fysiker och geolog vid namn James Young uppfann fotogen 1852, främst för användning som bränsle i lampor, skapades den första riktiga oljeprodukten med potential för massförsäljning. Följaktligen ledde fotogenupptäckten till att man började borra efter råolja eftersom öppna källor eller så kallade "yt-källor" inte räckte långt, man ville åt de stora källorna. Den första lyckade borrningen ägde rum i Tyskland under 1850-talet. Det var dock först när Edwin Drake hittade en oljekälla i Oil Creek, Pennsylvania, USA, som fotogen började sälja till den stora massan. Under samma decennium kom man fram till en rad produkter som kunde skapas av råolja, varav bensin är den mest använda idag.

7 Naturgas- ofta ihop med olja
Frigör koldioxid & metan som bidrar till försurning & växthuseffekten, men bara hälften så mkt som oljan! Råvaran tar slut inom överskådlig framtid, ca 70 år Naturgasen: Redan på 900-talet före Kristus, i Kina, lärde man sig att använda gasen som sipprade fram ur marken, främst till enkla lampor. Gasen transporterades från källan till lampan med hjälp av bamburör, förmodligen ett tämligen riskabelt system. När industrisamhället utvecklades i slutet av 1700-talet fick gasen stå tillbaka för såväl kol som olja, vilka är enklare att transportera och lagra. Det var först en bra bit in på 1900-talet som någon började prospektera efter naturgas, i Europa först på 1960-talet. Introducerades i Sverige först 1985 och svarar idag för mer än 20 % av energitillförseln i de kommuner som är anslutna till det svenska naturgasnätet. Infrastrukturens begränsade utbyggnad gör att många industrier och andra presumtiva användare inte har tillgång naturgas vilket gör att den endast svarar för 3 procent av energitillförseln till landet.

8 Torv & Kol, ca 240 år till Torv= Förmultnade karbonskogar 300milj år sedan. Avstängning från syre och hårt tryck=förkolning Först brunkol- Stenkol Vid förbränning frigörs: Koldioxid, svaveloxid, tungmetaller och kväveoxider= bidrar till försurning & växthuseffekten Bildandet av torv, brunkol och stenkol är men mkt långsam process och tar många hundra tusen år. Kortast tid att bli torv, lite längre att omvandlas till brunkol och ännu längre tid att bli stenkol, men svårt att säga ngn exakt tid då det beror på vilket tryck det utsätts för och rådande klimat. Det kol vi bryter idag är ca 300milj år gammalt.

9 Försurning- vad är det? Förbränning av fossila bränslen bildar gaserna svaveldioxid & kväveoxid. Stiger i luften och blandas med vatten/regn= ger svavelsyra och salpetersyra som försurar våra skogar och vattendrag, d.v.s. sänker ph-värdet.

10 Växthuseffekten- vad är det?
Vattenånga, koldioxid och andra gaser lägger sig i atmosfären som ett tak på ett växthus- därav namnet. Hindrar solens strålar/värme att komma ut i igen. Vad gör det då? Jorden blir uppvärmd, so what? Ökenspridning, poler smälter, oväder som orkaner mm. Spela roll? Ekonomiska kriser, klimatflyktningar, krig etc.

11 Hållbar utveckling Innebär att skapa ett samhälle där ekonomisk utveckling & social välfärd förenas med en god miljö. Vill ha en hållbar ekologisk utveckling, d.v.s. använda energiresurserna så att det gynnar allas ekonomi och samtidigt finns kvar till kommande generationer och att vi hanterar avfallet så att det inte påverkar miljön negativt. Men förbränning av fossila bränslen bidrar ej till en hållbar ekologiskt utveckling. Regeringen som mål att minska utsläppen av gaser från förbränning av fossila bränslen med 40% fram till år 2020.

12 Kärnkraft Uran= en malm Ger mycket energi Mer än 20%
Olyckor blir omfattande Ren energikälla, men kräver slutförvaring i år

13 Förnybara energikällor = tar ej slut

14 Solenergi El-framställningen är måttligt effektiv
Har hög energipotential Dyrt

15 Vattenkraftverk Är förnybar, inga utsläpp
Energin kan lagras i dammar för senare bruk

16 Vindkraftverk Kan bara utnyttjas när det blåser
Förnyelsebar, inga utsläpp

17 Geotermisk energi Bergvärme, d.v.s. värmen i jordens inre tar inte slut Förbrukar energi vid drift, men ger ändå energivinst

18 Betingat förnybara energikällor

19 Biobränsle Energiskog: Får växa ca 6 år innan avverkning & förbränning
Ved: träd växer upp igen, men inte så fort, så vi måste vara försiktiga! Släpper ut koldioxid, men bidrar inte till växthuseffekt eftersom koldioxiden bands under uppbyggnaden


Ladda ner ppt "Energikällor."

Liknande presentationer


Google-annonser