Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luft. Luft består av en blandning av olika gaser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luft. Luft består av en blandning av olika gaser."— Presentationens avskrift:

1 Luft. Luft består av en blandning av olika gaser.
De fem vanligaste gaserna är: Kvävgas 78% Syrgas 21 % Argon 0,9 % Koldioxid 0,04 % Vattenånga.

2 Kvävgas består av två kväveatomer.
Kvävgas reagerar inte så lätt med andra ämnen. Den släcker eld. Flytande kväve är väldigt kallt. -196˚C.

3 Syrgas består av två syreatomer. Syre är väldigt reaktivt.
Vid förbränning bildar syre oxider, i cellandningen bildas ju koldioxid. Om det fanns mer syre i atmosfären skulle bränder vara betydligt vanligare.

4 En väldigt speciell syremolekyl är ozon.
Ozon består av tre syreatomer. Ozon bildas långt upp i jordens atmosfär. Detta sker då UV-strålning slår sönder en vanlig syrgasmolekyl, de två ensamma syreatomerna binder då till andra syremolekyler.

5 Koldioxid består av en kolatom och två syreatomer.
Koldioxid är en oerhört viktig gas i vår atmosfär, även om det inte finns så mycket av den. Koldioxid är det som gör den sk växthuseffekten, utan denna skulle jorden vara för kall för att liv skulle finnas. Människan använder koldioxid till många saker.

6 Kolmonoxid, eller koloxid, består av en kolatom och en syremolekyl.
Kolmonoxiden är väldigt farlig. Kolmonoxid bildas vid förbränning i syrefattiga miljöer.

7 Vattenånga Finns i olika mängd i atmosfären. Vattenånga bidrar också till växthuseffekten När vattenångan kyls av regnar vattnet ned. Ädelgaser Ädelgaser reagerar inte med andra ämnen, därför säger man att de är ädla. Neon Argon Helium.

8 Vatten finns i tre faser.
Vatten är en kemisk förening som består av två väteatomer och en syreatom. Vatten finns i tre faser. Is Flytande vatten Vattenånga

9 Vatten har flera speciella egenskaper. Det är som tyngst vid +4º.
Vatten har mycket hög ytspänning. Det har en väldigt bra värmekapacitet. Allt liv innehåller vatten.

10 Havsvatten 98 % av allt vatten är salt. När vattnet rinner mot havet tar det med sig lösta salter. I havet avdunstar vattnet men inte saltet vilket gör att vattnet fortsätter att vara salt. Grundvatten Grundvatten bildas vid infiltration. Vattnet är oftast väldigt rent eftersom det runnit genom ett ”filter”. Tillgången till rent vatten är väldigt olika över hela jorden.

11 Mark I begreppet mark ingår väldigt mycket.
Både lös jord och betydligt fastare berggrund. Vi ska titta närmare på tre begrepp: bergart, malm och mineral.

12 En eller flera mineraler som är antingen fast eller löst sammanhållna.
Bergarter: En eller flera mineraler som är antingen fast eller löst sammanhållna. Det finns tre huvudtyper av bergarter: Magmatiska Metamorfa Sedimentära

13 Man brukar oftast prata om:
Mineral: Är en fast, oorganisk substans. Den består av en kemisk förening eller ett grundämne. Man brukar oftast prata om: Silikater (Kvarts) Karbonater (Kalcit) Oxider (Hematit)

14 Vad är en malm då? Malmer är mineraler som innehåller olika typer av metallföreningar. En av de vanligaste är hematit som också har namnet järnmalm.

15 Några vanliga jordarter är:
Jordarter är ett begrepp man använder när man vill beskriva en viss sorts lös jord. Några vanliga jordarter är: Morän, som innehåller partiklar som är både väldigt stora och väldigt små. Lera, som bara innehåller väldigt små partiklar. Sand, som innehåller partiklar som är lite större än de som finns i lera.


Ladda ner ppt "Luft. Luft består av en blandning av olika gaser."

Liknande presentationer


Google-annonser