Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOL KEMISK BETECKNING: C ATOMNUMMER: 6

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOL KEMISK BETECKNING: C ATOMNUMMER: 6"— Presentationens avskrift:

1 KOL KEMISK BETECKNING: C ATOMNUMMER: 6
ATOMMASSA: 12 u (hos den stabila grundisotopen)

2 Ett av de viktigaste grundämnena i världen.
Finns bundet i molekyler i allt levande – kolföreningarnas kemi kallas därför också för organisk kemi. Luften, marken och vattnet innehåller också kol – koldioxid och olika karbonater - men dessa kallas för oorganiska kolföreningar. Man känner till minst 13 miljoner olika föreningar som innehåller kol – beror på kolets stora bindningsförmåga. Kolet kan bilda fyra starka bindningar till andra ämnen! Ex. Metan CH4

3 Kol i ren form Dessa fyra (fem) ämnen består av molekyler byggda enbart av kolatomer: Amorft kol – träkol, aktivt kol, sot m m. Grafit (Grafen) Diamant Fulleren Uppgift: Hur är de olika ämnenas molekyler uppbyggda och vilka olika egenskaper får ämnena p g a molekylens form? (Gör ett eget faktablad).


Ladda ner ppt "KOL KEMISK BETECKNING: C ATOMNUMMER: 6"

Liknande presentationer


Google-annonser