Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi Vad är energi?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi Vad är energi?."— Presentationens avskrift:

1 Energi Vad är energi?

2 Lektion 1 Mål: Förstå Vad är energi Vilken enhet mäter man energi i
Energiprincipen Olika energiformer

3 Energi Vad är energi?

4 Vad är energi? Lagrat arbete Förmågan att utföra arbete
Handlingsförmågan Energi kan vi inte se – vi kan se bara det energi orsakar

5 Arbete (W) Arbete = kraft * sträckan W = F * s Enheter: Nm (Newtonmeter) 1Nm = 1 J (joule)

6 lagrat arbete = Energi Enheten för energi: 1 J

7 Energi mäts i Joule 1 J = 1 Nm Tyngdkraften: 1N = m*a = 100g * 10
1 J = energin som går åt att lyfta 100g 1 meter

8 Energiprincipen Energi kan varken skapas eller förstöras.
Den kan bara omvandlas till olika former.

9 Energiformer Mekanisk energi Elektrisk energi Värmeenergi
Lägesenergi Rörelseenergi Elastisk energi Elektrisk energi Värmeenergi Strålningsenergi Kemisk energi Kärnenergi

10 Mekanisk energi Tre energiformer: Lägesenergi Rörelseenergi
Elasticitetsenergi Lägesenergi: energin ett föremål har på grund av att det befinner sig på en viss höjd. Man kan säga att det motsvarar den energi som krävs för att få dit föremålet. Rörelseenergi: något är i rörelse. En hammare som är på väg mot spiken har rörelseenergi. När hammaren slår i spiken förlorar den sin rörelseenergi. Elasticitetsenergi: tex en fjäder. När elastiska föremål böjs eller trycks ihop, laddas de med energi. Den energin ger de ifrån sig när de återtar sin rätta form. Energi mäts i Joule (J). 1 J = 1 Nm Anne-Lie Hellström 

11 Läges- och rörelseenergi omvandlas lätt till varandra

12 Fritt fall och studs Anta att du släpper en studsboll från en viss höjd. Den börjar röra sig nedåt. Den faller fortare och fortare , ända till den når golvet. Lägesenergin omvandlas till rörelseenergi. Under fallet minskar lägesenergin medan rörelseenergin ökar. När den når golvet har den ingen lägesenergi, men dess rörelseenergi är som störst. Man kan fråga sig vad som händer i själva studsen. Då bollen vänder är den ju både som längst ner och stilla. Den har alltså varken rörelseenergi eller lägesenergi. Vad har den då för energi? Bollen får elasticitetsenergi när den trycks ihop mot golvet. Den strävar efter att återta sin rätta form och när den gör det ger den sig själv farten uppåt igen.

13 Värmeenergi

14 Värmeenergi = rörelse hos partiklar
Flytande vatten har mindre energi Vattenånga har mer energi

15 Kemisk energi Finns lagrad i olika ämnen, tex molekyler via deras bindningar Atom /Molekyl

16 Kemisk energi Finns lagrad i olika ämnen, tex Ex. kolhydrater
Ex. Mg som brinner (en kemisk reaktion, värme och ljus frigörs)

17 Kemisk energi Lätt att lagra Fossila bränslen Mat/födoämnen Olja
Biobränslen

18 Strålningsenergi

19 Strålningsenergi – en vågrörelse av ljuspartiklar
Strålning med ökande energi Infraröd strålning Synligt ljus Ultraviolett strålning Röntgenstrålning

20 Kärnenergi – frigörs då tunga atomer klyvs till lättare
Kärnenergi finns av två slag. I fusion slås lättare atomer samman till tyngre, som i solenergi. I fission klyvs tunga atomer till lättare. Så är fallet i kärnkraftverk. I båda fallen blir slutprodukten lättare genom att en del av massan omvandlas till energi. Fission

21 Kärnenergi - lättare atomer slåss samman till tyngre
Kärnenergi som omvandlas till strålningsenergi

22 Elektrisk energi energi som kan frigöras då en elektrisk spänning uppstår Lätt att transportera, svår att lagra Elenergi transporteras av en ström av elektroner

23 Elenergi gör att det är lätt att transportera energi
Elenergi gör att det är lätt att transportera energi. Elenergi är egentligen en energibärare, som bildas och används i samma ögonblick.

24 www.socrative.com Ta fram mobilen Öppna internetsidan
Gå till: Skriv in i student join rum: 2fd98c59 Skriv in ditt namn Vänta på att quizen ska börja

25 Text att läsa I Fysik Spektrum boken sidorna: 236 246-247
Kom ihåg! Det är coolt att vara smart


Ladda ner ppt "Energi Vad är energi?."

Liknande presentationer


Google-annonser