Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur vi kan höja Salthalten i Östersjön.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur vi kan höja Salthalten i Östersjön."— Presentationens avskrift:

1 Hur vi kan höja Salthalten i Östersjön.
O2gruppen.se

2 Inflöden i Östersjön – Både bra och dåligt.
Stratifiering orsakar stagnation i vattenmassorna och hindrar syresättning. Uppsvällningar sprider Svavelvätehaltigt vatten, dödar bottnarna och allt marint liv. Stratifieringen är i sig självt en orsak till uppsvällningarna.

3 Här ser vi hur stratifiering ser ut.
Här ser vi ett tvärsnitt av Gotlandsdjupet, relativt lättare och tyngre saltvatten skiktar sig, och blir allt syrefattigare när djupet ökar. Detta hindrar vattnet från att syresättas. Vattnet är helt utan syre, och Svavelvätehaltigt under 150 meters djup.

4 Så här ser inflöden ut idag.
Inflödande saltvatten färdas längs botten, ned i Gotlandsdjupet. Detta gör att stagnerat Svavelväte haltigt vatten, pressas upp, och dödar marint liv och bottnarna i Östersjön. Detta är också huvudorsaken till algblomningarna. Eftersom detta vatten innehåller det utlösta fosfor, dvs näringen, som orsakar algblomningar.

5 Salthalts-Booster löser problemet med stratifiering.
Man kan med en Salthalts-booster, en enkel skärm, styra hur inströmmande saltvatten blandas i Gotlandsdjupet. Vi kan med denna teknik hindra stratifiering, uppsvällningar av svavelväte, syresätta, samt som bonus även höja salthalten under haloklinen.

6 Funktion. En skärm förlänger botten. Och hindrar vattnet att ta sin naturliga väg efter botten ned i Gotlandsdjupet. Istället tvingas vattnet att blandas med de vattenmassor som befinner sig under haloklinen. På detta sätt undviks uppsvällningar, eftersom inget saltvatten nu kan pressa undan bottenvattnet, med de giftiga svavelväteföreningarna. Salthalten höjs under haloklinen och stratifiering elimineras.

7 Här ser vi inkommande saltvatten från Atlanten, med Salthalts-booster.
Saltvattnet skjuter ut i de djupare vattenmassorna istället för att sjunka efter botten. Detta gör att vi får en omblandning och syresättning av hela vattenmassan.

8 Vattnet har nu blandats och syresatts och stratifieringen har försvunnit. Eftersom inget vatten har trängts undan upp i Östersjön har salthalten i vattnet under haloklinen ökat och är jämnare fördelad än tidigare. Detta sker helt gratis och utan tillförsel av energi.

9 Slutresultat, bra miljö!
Giftiga uppsvällningar hindras. Salthalten höjs under haloklinen. Syrebristen kan avhjälpas. Torskarnas yngelmiljö återställs. Algblomningarna motverkas. De döda bottnarna får liv igen. Kostnaden för Salthalts-boostern är ca 150 Mkr

10 En presentation från O2gruppen, en ideell förening som arbetar för bättre miljö i Östersjön. Vill du veta mer, besök oss på


Ladda ner ppt "Hur vi kan höja Salthalten i Östersjön."

Liknande presentationer


Google-annonser