Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REGION OCH MILJÖ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REGION OCH MILJÖ."— Presentationens avskrift:

1 REGION OCH MILJÖ

2 Vad är en region? Likt en stad är en region ett område där människor som har likartad livsmiljö listas. Det kan också vara olika platser som är beroende av varandra För att förstå och för att kunna avgränsa en region är det viktigt att ha kunskap om geografin i området (regionalgeografi).

3 Vad är en region? Från ett flygplan kan man se i stora drag hur en region är uppbyggd, med hjälp av naturen. Och hur vägar och vatten binder samman olika platser. Tar man en närmare titt kan man se att en region kan vara så mycket mer än bara ett naturindelat område. Samhörigheten kan också vara etniska, kulturella eller religiösa grupper. T.ex. Kurdistan.

4 Vad är en region? Stater som förr delade in regioner har i ett globalt sammanhang försvunnit mer och mer och andra regioner av olika slag har tagit över. Exempel på saker som styr de nya regionerna är: Livsmiljö Klimat Vattenresurser Försörjningsmöjligheter (t.ex. Amazonas) Handel och kommunikation

5 Vad är en region? En del av ett land kan också bilda en region, t.ex. Mälardalsregionen. Också storstäder kan bilda en region, t.ex. Stockholmsregionen. Naturliga gränser i form utan berg, vatten och andra naturliga gränsdragningar. Ibland kan det vara svårt med gränser, blir övergånszoner.

6 Vad är en region? Absolut läge - det exakta geografiska läget.
Relativt läge – i jämförelse med andra. Ibland kan namn ange det relativa läget (Syd-, Central- och Nordamerika) Regionens geopolitiska betydelse, t.ex. Polen.

7 Olika regionstyper Homogen region – den region där allt är likartat.
Funktionell region – indelad efter kontakt, samarbete, service och arbete. Transnationell region – kontakter och handel över statsgränser.

8 Olika regionstyper Politisk region – indelad efter organisationer som bestämmer över ett område. Kompakta staten Förlängda staten

9 Olika regionstyper Avlånga staten Splittrade staten

10 Regioner och kontakter
Stort behov av kontakter har ökat. Gäller såväl handel som resor, turism och finansverksamhet. De redan betydelsefulla centrumområdena har blivit allt viktigare. Exempel på områden som fått mindre betydelse är framförallt Afrika söder om Sahara.

11 Regioner och kontakter
Exempel på att jämna ut skillnaderna mellan de betydelsefulla och de ickebetydelsefulla områdena är: Bättre transporter. Bättre möjligheter till handel genom minskat handelshinder i form av importtullar, importkvoter eller exportsubventioner.

12 Att identifiera regioner
För att identifiera en region måste man bestämma ett syfte, t.ex. homogen eller funktionell. Därefter bestämmer man exempelvis tre intresseområden man vill veta mer om, t.ex. läskunniga människor, tropiskt klimat eller befolkningsutveckling.


Ladda ner ppt "REGION OCH MILJÖ."

Liknande presentationer


Google-annonser