Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 1 Geografi – världens ämne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 1 Geografi – världens ämne"— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 1 Geografi – världens ämne

2 Landskap berättar s. 6 Landskap
Opåverkat av människan kan det ändå ske en förändring med hjälp av: - vind - vatten - is - vulkanism Naturlandskap Berg Öken

3 Naturlandskap till kulturlandskap
Jordbruk Skogsbruk Industrilandskap Stadslandskap Transportlandskap

4 Jordytan en mosaik s. 7 Jordytan
Naturlandskap Kulturlandskap Livsmiljöer Regionalgeografi – människans i aktiviteter samverkan med miljön = olika livsmiljöer eller regioner Homogena regioner gällande klimat, näringsliv eller språk. Funktionella regioner ex.v en tätortsregion

5 Regional utveckling s.6 Hur områden utvecklas i förhållande till varandra Centrum – periferiförhållanden Centrumområdet – mest utvecklat, stor folkmängd, välutvecklat näringsliv, liten arbetslöshet. Drar ofta till sig resurser från petrifiera omr. Vilket kan sprida utvecklingen till petrifiera omr. Periferiområdet – glesbefolkat, ev. mindre utvecklat Beroendet dem emellan påverkar den regionala utvecklingen ex. Norra Italien med södra Italien

6 Läge, täthet, nätverk och spridning
Läge = lokalisering av allt på jordytan Lokaliseringsmönster – hur vi utnyttjar/nyttjar jordytan och varför dessa mönster bildas. Geografiska nätverk – flyglinjer, tågräls, telekommunikationer Länkar – kopplar samman nätverken genom olika flöden. Håller samman nätverkets noder ex. flygplats

7 Kartan – geografins viktigaste hjälpmedel
Redskap/hjälpmedel som visar större områden Karta Glob Flybilder Satellitbilder Slutsatser och iakttagelser angående livsmiljöer, resursutnyttjande och lokaliseringsmönster. Fältstudier

8 Vad är en karta? Innehålla en skala Småskalig karta Storskalig karta
1: = 1 centimeter på kartan motsvarar centimeter = 500 meter Jämföra med verkligheten Hur många detaljer Småskalig karta Ett stort område Inte lika många detaljer som en storskalig Storskalig karta Ett litet område Många detaljer

9 Vad är en karta? Symboler .
Tecken eller markeringar som återger något på jordytan Hus, vägar, folkmängd, topografin .

10 Topografiska och tematiska kartor
Topografiska kartor/fysiska kartor terrängförhållanden – flackt/kuperat, sjöar, vattendrag, myrar, bebyggelse, vägar och gränser Vanligast i kartböcker (atlas) Tematiska kartor Befolkningskartor, berggrundskartor (geologiska kartor), växtlighetskartor (vegetationskartor)

11 Uppgift Vad är det för typ av karta och vad visar den? Vilken skala?
Vilka symboler? Jämför med Sigtuna/Märstakartan Vilka är de största skillnaderna? Skriv ner! Berätta för de andra grupperna om eran karta! Om vi inte hinner färdigt idag berättar varje grupp på tisdag nästa vecka. Uppgift till tisdag nästa vecka. Läs igenom sidorna 11(Hur ser man höjdskillnader på kartor?) 12,13,14,15,16.


Ladda ner ppt "Kapitel 1 Geografi – världens ämne"

Liknande presentationer


Google-annonser