Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läran om samspelet mellan växter, djur och natur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läran om samspelet mellan växter, djur och natur"— Presentationens avskrift:

1 Läran om samspelet mellan växter, djur och natur
Ekologi Läran om samspelet mellan växter, djur och natur

2 Ekologi – en inledning Ekosystem Ekologisk nisch
Ett bestämt, avgränsat område (t ex en lövskog, en äng, en sjö, under en viss sten). Ekologisk nisch De delar av ett ekosystem som en art utnyttjar kallas för artens ekologiska nisch.

3 Samhälle Population Nedbrytare
Växtsamhälle: alla växter som finns i ett ekosystem. Djursamhälle: alla djur som finns i ekosystemet. Population Alla växter eller djur inom samma art i ett ekosystem. T ex en björkpopulation eller blåbärspopulation. Nedbrytare Svampar, bakterier och olika smådjur (t ex kvalster, hoppstjärtar och maskar), vilka bryter ner döda växter och djur till jord.

4

5 Ekologiska modeller Producent
Växter producerar energi (druvsocker) i fotosyntesen.

6 Fotosyntes Vatten och koldioxid omvandlas med hjälp av solens energi i gröna växter, till druvsocker och syre. Syret vill inte växten ha utan släpper ut det.

7 Konsument (”ätare”) Djur
Primärkonsumenter = växtätare, Sekundärkonsumenter = köttätare, Toppkonsument = det djuret som kommer sist i näringskedjan som inte äts av något annat djur.

8 5. Toppkonsument 4. (Kvartär)konsument 3. (Tertiär)konsument 2. Sekundärkonsument Primärkonsument Producent (växt)

9 Näringskedja

10 Näringsväv

11 Näringspyramid

12 Vilket är bäst ur ett ekologiskt perspektiv, att äta fisk eller kyckling?

13 Anrikning Miljögifter överförs till nästa nivå.
Dessa anrikas (koncentreras) i rovdjuret.

14

15 Kretslopp Vattnets kretslopp
3/4 av jordens yta är täckt av vatten. Av allt vatten är 98 % saltvatten. Allt vatten som finns på jorden ingår i ett kretslopp. Viktiga ord: Kretslopp, avdunstning, kondensation, nederbörd, smältning, grundvatten.

16

17 Kolets kretslopp Alla levande varelser (växter, djur, bakterier) och allt som har levt innehåller kolatomer. Kolatomerna bildar t ex fetter, proteiner och kolhydrater.

18

19 Närsalternas kretslopp
Ämnen från berggrunden som har löst sig i vatten. Både växter och djur behöver närsalter till sina celler. Om marken är näringsrik, innehåller den mycket närsalter. Exempel på närsalter är ammonium, nitrat och fosfat.

20

21

22 Biologisk mångfald = hur stor variation det finns i ett ekosystem
Hur många arter finns? Hur olika är individerna inom arten? Hur många ekosystem finns i ett lite större område, t ex ett land? Varför är det viktigt att bevara den biologiska mångfalden?


Ladda ner ppt "Läran om samspelet mellan växter, djur och natur"

Liknande presentationer


Google-annonser