Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fotosyntesen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fotosyntesen."— Presentationens avskrift:

1 Fotosyntesen

2 Solen som energikälla Solen driver tre viktiga processer på jorden:
Vattnets kretslopp ger rörelseenergi som som ger bl a elproduktion Är upphov till vindar som i sin tur ger elproduktion och vindpollinering Gör fotosyntesen möjlig

3 Solenergi ger kemisk energi
Energi kan inte bildas eller förstöras, utan bara omvandlas från en form till en annan Solens strålningsenergi omvandlas via fotosyntesen till kemisk energi Denna energi använder sedan växterna till att bygga upp sig (att växa)

4 CO2 + H2O ljusenergi C6H12O6 + O2
koldioxid + vatten +ljusenergi ger socker (glukos)+ syre Fotosyntesen sker i klorofyllkornen; Kloroplasterna Fotosyntesen gör så att kolatomerna i växten kan kopplas ihop till molekyler

5 Primärproduktion Växternas produktion av organiskt material genom fotosyntes kallas primärproduktion Växterna kallas alltså producenter Glukosmolekylen som bildas används dels som energi för olika kemiska reaktioner i växten, dels som uppbyggnadsmaterial (stärkelse, cellulosa)

6 Näringspyramiden Eller energipyramiden
Den biomassa som växterna producerar är nu kemisk energi som blir till näring (mat) åt konsumenter Energi går nu från botten i pyramiden upp till nästa steg I nästa steg där 2:a hands konsument äter en konsument, överförs energi till nästa steg i pyramiden Endast 10% av energin överförs till nästa steg, övrigt omvandlas till värmeenergi


Ladda ner ppt "Fotosyntesen."

Liknande presentationer


Google-annonser