Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika energiformer Energiprincipen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika energiformer Energiprincipen"— Presentationens avskrift:

1 Olika energiformer Energiprincipen

2 Vad är energi? Energi och materia bygger upp jorden.
Materia är allt som kan vägas = allt som består av atomer. Varifrån kommer energin vi använder? Vad händer med energi som vi utnyttjat? Men vad är energi? Är all energi lika värdefull?

3 Olika energiformer Elektrisk energi: Lägesenergi Rörelseenergi
Elastisk energi Kemisk energi Värmeenergi Kärnenergi Strålningsenergi (Ljudenergi)

4 Elektrisk energi Elektrisk energi beror på elektrisk laddning.

5 Lägesenergi Ett föremål har lägesenergi beroende på att det befinner sig på en viss höjd.

6 Rörelseenergi Ett föremål har rörelseenergi på grund av sin rörelse.

7 Elastisk energi Elastiska föremål får elastisk energi när de dras ut, trycks ihop, böjs eller vrids.

8 Kemisk energi Kemisk energi kan omvandlas genom en kemisk reaktion.

9 Värmeenergi Materia har värmeenergi på grund av sin temperatur.
Allt som är varmare än -273° C har värmeenergi. Egentligen en form av rörelseenergi.

10 Kärnenergi Energi som vi får ut när atomkärnor klyvs.

11 Strålningsenergi Strålningsenergi är t ex ljus och gammastrålning

12 Ljudenergi Ljudenergi (finns i vår bok, räknas inte alltid med)

13 Energi kan omvandlas Solen skiner: Strålningsenergi blir…
…värmeenergi. Vattnet värms, bildar moln. Värmeenergi blir… lägesenergi när vattnet stiger Strålningsenergi → värmeenergi → lägesenergi

14 Energi kan omvandlas Lägesenergi → rörelseenergi:
Vattnet i dammen har lägesenergi. I fallet omvandlas det till rörelseenergi. Rörelseenergi → elenergi Rörelseenergin får en turbin att snurra. Den är kopplad till en generator som ger elenergi. Lägesenergi → rörelseenergi → elenergi

15 Vilka omvandlingar mellan energiformer hittar du här?
Värmeenergi + Strålningsenergi (ljus) Kemisk energi (batteri)→ elenergi →

16 Energiprincipen Energi kan inte skapas eller förstöras
Energi kan bara omvandlas från en form till en annan.

17 Energiprincipen Mängden energi ändras inte. Det är bara formen som ändras. Kemisk energi omvandlas till: Rörelseenergi Ljudenergi Friktionsvärme (däck-väg) Värme i motorn Friktionsvärme i axlar och lager Strålningsenergi i lampor I tanken finns bensin som ger kemisk energi

18 Verkningsgrad Ungefär 30% av den kemiska energin blir rörelseenergi.
En stor del blir till värme – oönskad energi Det är ofta så vid energiomvandlingar – den nyttiga energin är en liten del av ursprungsenergin. Ex glödlampa: 5 % av tillförd elenergi blir ljus

19 Energikällor Inte förnybara: Kol Olja Naturgas Kärnkraft Förnybara
Vind Vatten Biobränsle Sol

20 Växthuseffekten Växthuseffekten håller temperaturen på jorden på en nivå som gör att vi kan leva här. Atmosfären runt jorden håller kvar en del av värmen. De fossila bränslena gör så att halten koldioxid i atmosfären ökar – det blir varmare på jorden= den ökade växthuseffekten.


Ladda ner ppt "Olika energiformer Energiprincipen"

Liknande presentationer


Google-annonser