Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Av : Laksana Baskaran och Sebastian Mossberg 8C HT 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Av : Laksana Baskaran och Sebastian Mossberg 8C HT 2011"— Presentationens avskrift:

1 Av : Laksana Baskaran och Sebastian Mossberg 8C HT 2011
En Powerpoint om Ekologi I sjön Av : Laksana Baskaran och Sebastian Mossberg 8C HT 2011

2 Biologisk Mångfald Nu undrar du vad biologisk mångfald är hoppas jag!
Det är helt enkelt Jorden för sig. Alla arter, alla djur, skillnaden mellan individer inom samma art. Allting helt enkelt. Det är också hur djur kan leva med varandra inom samma ekosystem. En Ekologisk Nisch är när en art lever för sig själv i ett ekosystem. Det reproducerar sig själv och har inget som kan hota dom.

3 Säbylundsjön Dom här växter och träd finns: Tall, Asp, Björk, Småträd, Buskar. Det vanligaste trädslaget är Tall. Alla träd är inte lika gamla och det finns ett par döda träd.

4 Producenter En Producent är en växt (organism) som gör energi utav soljuset. Den tillverkar sin egen mat. Gröna växter som innehåller klorofyll gör sin egen energi (mat). Det kallas för fotosyntes, den gröna växten använder sig utav soljus, vatten och koldioxid för att skapa sin egen mat (druvsocker). Samtdigt släpper växten ut syre, och vi får ny och ren luft. Några producenter i Säbylund är Algerna i vattnet och träden och växterna i skogen.

5 Djur i skogen Skogen vid Säbylund har inga djur. Förutom myror. Det fanns ett X antal mystackar. Myror käkar : olika insekter och några växter. Myrorna i skogen och fiskarna i vattnet är konsumenter.

6 Torvmossen Vid Säbylund finns det en torvmosse.
Det är människorna som har förstört där. Vi har förstört ett ekosystem. Torv är döda växter som inte har blivit helt nedbrutna utav nedbrytare som svampar, bakterier och maskar. Så det enda man ser är ett stort fält av lera. Man använder torv till att elda och som jord, men det verkar inte vara så bra att bryta ner det eftersom ekosystemet förstörs. Torvmossen på bilden är inte den i Säbylund.

7 Mosse På bilden syns det en mosse, innan den är förstörd Mosse, efter den är förstörd En mosse är ett område som bara får vatten genom direkt regn. Vattnet har inte så mycket näring eftersom det inte har förts genom näringsrik jord, utan det dom direkt genom nederbörd. Därför är mossar inte så näringsrika. Det växer mest ris på mossar, det finns inte så många olika arter av växter. Man använder som sagt torven när man eldar. Fast när man bryter torv ur mossen så störs ekosystemet och det blir dött. En ekologisk störning med andra ord.

8 Vattnet Eftersom sjön är väldigt grund i början så kunde vi inte hoppa ner i vattnet utan att bli dyngsura. Så vi kunde tyvvär inte ta några prover. TTvTT Men vi såg några övervattensväxter som fanns på stranden, och en massa flytbladsväxter på vattnet. Undervattens växter vet vi inget om eftersom vi inte hoppade ner i vattnet, men förmodligen så finns det! På botten av sjön är vattnet 4 grader varmt året runt. Det är för att det vattnet som är 4 grader är tyngst. Det 4-gradiga vattnet ger syre åt sjö/havs bottnen. Vattnets kretslopp : Soljuset värmer vattnet och det avdunstar, vattendropparna samlas i moln och kondenseras. Molnet blir för tungt och det börjar regna. Så går det runt hela tiden.

9 Näringskedja En näringspyramid startar alltid med växter (producenter). Växterna äts i sin tur av växtätare. Men sedan blir växtätarna upptäna av rovdjur. Och längst upp i näringskedjan finns toppkonsumenterna. Toppkonsumenterna är det djur som saknar naturliga fienden. Det enda hotet mot dom är människan och miljöförstörelsen.

10 Näringsväv En näringsväv är en massa näringskedjor som är ”hopslagna”.
Det är en massa näringskedjor som hör till varandra, det finns alltid någon koppling mellan producenterna och konsumenterna.

11 Population En population är en art för sig. Alltså många djur i samma art är en population. De ska finnas i ett viss område i grupp. I Säbylund så finns det några fisksorter, vilka vet vi dock inte. Men varje fiskart bildar en population.

12 Källor Text : Den oändligt plågsamma turen till Säbylund.
Bilder : SEBBES MOBIL 8D Text : Den oändligt plågsamma turen till Säbylund. Kemi Direkt sid 78 Och Maria Söderberg.


Ladda ner ppt "Av : Laksana Baskaran och Sebastian Mossberg 8C HT 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser