Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information för frisörer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information för frisörer"— Presentationens avskrift:

1 Information för frisörer
Även fåfängan har sitt pris för miljön… Information för frisörer Sonja Jones – Miljösamordnare VA-enheten

2 Reningsverken Eslöv – Ellinge RV (ingår i VA-syd) Hörby – Lyby RV
Höör – Ormanäs RV

3 Förtjockare Slamavvattnare Slamlager KEMSTEG BIOSTEG SANDFÅNG
Fällnings- kemikalie SANDFÅNG INKOMMANDE Spolvatten- bassäng Klorkontakt- bassäng RENSGALLER MELLANSEDIMENTERING SLUTSEDIMENTERING Förtjockare SANDFILTER Slamavvattnare Slamlager

4 Viktigt med helheten!

5 Uppströmsarbete ☺ Avloppsvatten är en resurs som ger energi och näringsämnen ☺Vi vill arbeta för att uppfylla miljömålen Giftfri miljö och Återföring av fosfor ☺ Uppströmsarbete ger både renare vatten till recipienten och ett renare slam ☺ För att producera mer biogas så måste vi hitta avsättning för slammet på ett ansvarsfullt sätt

6 Information är ett exempel på uppströmsarbete

7 Ämnen vi bl a fokuserar på
Prioämnen - 33 ämnen från ramdirektivet Vatten N, R 50, 51, 52 och 53 ämnen= Miljöfarliga ämnen TRIKLOSAN ZINKPYRITION NONYLFENOLETOXILAT (nonoxynol) NONYLFENOL TUNGMETALLER, kadmium, kvicksilver, bly , koppar, zink mm SILVER I TVÄTTMASKINER och andra produkter HORMONER LÄKEMEDEL ANVÄND MILJÖMÄRKTA KEMIKALIER

8 VA-syds inventering av frisörprodukter 2006
20 olika hår schampon 20 olika hårbalsam 30 olika färgnings- och blekningsmedel 25 olika hårstylingsprodukter 5 olika permanentvätskor 2 olika hårläggningsmedel

9 Resultat Inventerade artiklar 425 st Hittade ämnen 975 st
Ämnen där info fanns om miljö och/ eller hälsa st Ämnen hittade mer än 10 ggr st Klassificerade ämnen st Ämnen klassificerade R50/53* st Utfasningsämnen enligt KEMI st Riskminskningsämnen enligt KEMI st * Riskfrasen R50/53 innebär: mycket Giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

10 Några tvivelaktiga ämne som återfanns
Zinkpyrition, används bl a i mjällschampo Mycket giftigt för vattenlevande organismer Förbjudet i båtbottenfärger för privat bruk Resorcinol, finns i nästan alla permanenta kemiska hårfärger Skadar kromosomer/ har mutagena egenskaper Hormonstörande verkan Återfinns i naturen, Mycket giftigt för vattenlevande organismer

11 Några tvivelaktiga ämne som återfanns
Silikoner, finns i hårbalsam, hårstylingsprodukter. Gör håret glansigt. De är också vanliga som universalsmörjning till cyklar, gångjärn och liknande. Giftiga för vattenlevande organismer Myskämnen, finns i schampo, parfymer, kosmetika mm. Det är en grupp av syntetiska doftämnen som används i stora mängder i såväl industriella produkter som hushållsprodukter för att ge en god lukt. Är klassificerade som persistenta. Myskxylen, myskketon, galaxolid och tonalid är mycket giftiga för vattenorganismer och kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön. Myskxylen och myskketon är klassade som misstänkt cancerogena

12 Sammanfattningsvis När man tänker på utsläpp av giftiga kemikalier är det lätt att se en bild framför sig av tunga industrier eller nedgrävda giftdunkar med dödsskallar på som rostar och läcker. MEN dagens miljöbovar är alla små utsläpp som vi konsumenter häller ut i avloppen eller slänger i soporna!

13 Avloppet är inte gjort för färg och kemikalier. Inte vår miljö heller.

14 Etthundratio (110) ton. Det är så mycket kosmetika och hudvårdsprodukter vi använder i Sverige. Varje dag. Vi färgar håret med giftiga och miljöfarliga ämnen och badar de allra minsta i badskum med starkt allergiframkallande ingredienser. Vi använder parfymer som kan påverka hormonsystemet och solkrämer som kan skada vårt DNA. Förr i tiden pudrade man ansiktet vitt med blysmink för att bli vacker. Blyet förstörde tyvärr huden, fick håret att lossna, tandköttet att svullna och tänderna att svartna. Men är vi egentligen så mycket klokare idag? I Badskumt bannar och manar Katarina Johansson oss till kritisk eftertanke. Det är dags för en ordentlig granskning av badrumsskåpet.


Ladda ner ppt "Information för frisörer"

Liknande presentationer


Google-annonser