Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det är lätt & rätt att återvinna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det är lätt & rätt att återvinna!"— Presentationens avskrift:

1 Det är lätt & rätt att återvinna!
Sid 4 i kunskapsmaterialet. Vi behöver hushålla med jordens resurser. Diskutera hur vi kan göra detta. Minska energiförbrukningen, utsläppen, sopor. Att återvinna material är ett steg.

2 Hur många olika sorters förpackningar finns det?
Varför finns förpackningar? Hur många olika sorters förpackningar finns det? Hur fungerar en dryckeskartong? Sidan 7 i kunskapsmaterialet. Diskutera dessa frågor med eleverna. Förpackningar finns till för att förenkla hantering och användning och för att skydda innehållet tills det är dags att konsumera. Det finns kartong, plast, glas, metall, papper. Dryckeskartonger är alla kartongförpackningar för mjölk, fil, juice, grädde, krossade tomater, bönor, kattmat och annat. Dessa förpackningar består av kartong som på in- och utsidan är täckt med en tunn plastfilm för att bli vätsketät. En del dryckeskartonger har även ett tunt aluminiumskikt (tex förpackningar för juice, bönor & kattmat) för att förhindra att syre och ljus läcker in och förstör produkten. Detta gör att man kan frakta och förvara förpackningen i rumstemperatur utan att innehållet blir förstört. Vad består en dryckeskartong av?

3 En del förpackningar är FSC®-märkta.
Vad är skogen bra för? Levande ekosystem En del förpackningar är FSC®-märkta. Vad betyder FSC? Uppleva naturen Sidan 6 i kunskapsmaterialet. Eleverna kan fundera på hur skogen är bra. Kartong är en naturlig produkt från en resurs som växer av sig självt, skogen. Genom fotosyntesen utnyttjar träden solenergi för att växa. Om man hela tiden planterar nya träd när man tar ner ett så mår skogen bra och växer. Skogen är dessutom ett levande ekosystem som är viktigt för diverse växt-, djur- och insektsarter. Skogen bidrar på ett positivt sätt till jordens klimat och ekologi. Att använda skogen som råvarukälla är smart eftersom träden växer upp igen. Det finns många andra material som inte förnyas på detta sätt. Trä och papper är därför en förnybar resurs. Låt eleverna diskutera kring vad FSC® är. FSC®, Forest Stewardship Council®, är en oberoende politisk, icke-vinstdrivande, global medlemsorganisation som arbetar för ett ansvarsfullt skogbruk. FSC arbetar med frågor som rör skogens artrikedom, lokalbefolkningens rättigheter, bra arbetsvillkor för de som arbetar i skogen och att skogsbruket blir ekonomiskt livskraftigt. En del förpackningar är FSC-märkta och det betyder att förpackningen är gjord av en certifierad skogsråvara och andra kontrollerade källor. FSC är det enda skogscertifieringssystem som Världsnaturfonden WWF stöttar. Mer information om FSC finns här: och Råmaterial till nya produkter

4 Jag är helt slut! Vad ska du göra då? En liten film om återvinning
Gå igenom vad man ska göra med eleverna. Hur gör de hemma? När en kartongförpackning är slut kan den sköljas av lite snabbt i kallt vatten och sedan torkas, en torr förpackning luktar inte. Om man plattar ihop den tar den inte lika mycket plats och är lättare att transportera när man sedan tar den till återvinningen. Titta på ”En liten film om återvinningen”. En liten film om återvinning

5 Vad ska vi göra med vårt avfall?
Förebygga & minimera Avfallstrappan 1. Återanvända 2. Återvinna material Vad är bäst? 3. Återvinna energi Låt eleverna fundera kring hur vi kan minska vårt avfall och hur vi hanterar det? Avfallstrappan bygger på EU:s avfallshierarki för hur vi ska hantera och ta hand om vårt avfall för att minska vår resursanvändning. Diskutera med eleverna vad den innebär, låt dem ta reda på mer om vad varje steg betyder. Här kan du läsa mer om avfallstrappan: Återvinna? Sluta konsumera? 4. Förbränna till energi? Deponi/ soptipp Loppis? 5. Soptipp? Annat?

6 Varför återvinna? Varför är det smart att materialåtervinna?
Vad kan återvinnas? Producentansvar – vad betyder det? Sidan 4 i kunskapsmaterialet. Diskutera med eleverna varför vi ska återvinna. Vi måste bli bättre på att hushålla med jordens resurser. Vi behöver minska vår energiförbrukning, utsläppen och mängden sopor. Att materialåtervinna sparar både energi och resurser. Fråga vad eleverna återvinner hemma. Exempel på återvinning i vardagen: fil-/mjölk-/yoghurt/juice-/smörpaket, shampoo-flaskor, kaviartub, pizzakartong, konservburkar, syltburkar, läskflaskor, plastpåsar, plastfolie, chipspåsar. Sidan 6 i kunskapsmaterialet. Diskutera med eleverna vem som ansvarar för återvinningen. Inom EU har producenten, dvs alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar, skyldighet att ansvara för återvinningen av förpackningarna. I Sverige har ”Förpacknings- och Tidningsinsamlingen”, FTI till uppgift att tillhandahålla ett nationellt insamlingssystem där konsumenter kan lämna använda förpackningar & tidningar. FTI har bildats av industrin. Vad händer med det som återvinns? Hitta din närmaste återvinningsstation här

7 Förpackningens resa – hur går det till?
5. 1. Insamling på återvinningsstationen. Nya produkter 2. Förpackningar packas i balar för transport. 4. Sidorna 8 & 9 i kunskapsmaterialet. 1 – Den använda förpackningen lämnas in. Om den har en skruvkork av plast läggs den i plastfacket. 2 – Förpackningen transporteras till ett pappersbruk. 3 – Där läggs förpackningarna i vatten och rörs runt till de är upplösta. Plast och aluminium lossnar. 4 – Kartongen blir till pappersmassa och flyter upp medan det andra materialet sjunker. Det är då lätt att ta hand de olika sorternas material. 5 – Pappersmassan mals ner, pressas och torkas och blir ny kartong. Överblivet material kan brännas och bli till energi. Material separeras 3. På pappersbruket blandas förpackningarna med vatten.

8 Det är lätt att återvinna dryckeskartonger
Tänk er en mixer….fast mycket större Vad händer här? papper plast aluminium Sidorna 7 & 9 i kunskapsmaterialet. I själva verket är det väldigt enkelt att återvinna dryckeskartonger. Med hjälp av vatten och omrörning separeras pappersfibrerna från plasten och kan sedan samlas ihop och bli till nya produkter. Det fungerar lite som en hushållsmixer, fast mycket större. In kommer förpackningar och ut kommer papper och plast (PolyAl). Titta på filmen från pappersbruket Fiskeby Board i Norrköping, som återvinner kartongförpackningar. Återvinning av kartongförpackningar

9 Dryckeskartongerna får nytt liv!
Vad kan vi göra av återvunnen kartong? Sidan 7 & 9 i kunskapsmaterialet. Eleverna kan fundera på vad vi kan göra med återvunnen kartong. Det kan bli: flingpaket, pizzakartonger, kartongrör, kuvert, skrivpapper, toapapper, äggkartonger. Mjölk- och juiceförpackningar mm görs inte på återvunna fibrer utan nya oanvända. Därför är det viktigt att de använda förpackningarna lämnas in till återvinning – så de kan bli nya produkter. Kvaliteten på de pappersfibrer som används i dryckeskartongförpackningar är mycket hög och är därför en värdefull råvara.

10 Hur mycket återvinner vi?
Visste du att? Vi bara återvinner 29% av alla dryckeskartonger, dvs för t ex mjölk, fil & juice. Hur kan vi öka återvinningen? Sidorna 4-5 i kunskapsmaterialet. Vi återvinner 75% av alla pappersförpackningar totalt, men bara 29% dryckeskartongförpackningar. Varför är det så? Kladdigt? Luktar? Attityd? Vad kan man göra åt det? Hur kan vi bli bättre? Vi återvinner 68% metall och 92% glas, men bara 26% plastförpackningar. Titta på filmerna om återvinning av olika typer av förpackningar och material. Anledningen att så mycket som 75% av alla pappersförpackningar samlas in är främst att företag använder många pappersförpackningar (t ex wellpapplådor, kartongtråg och omslagspapper) och i och med att det är så stora volymer är det lättare för dem att skicka allt till rätt plats och de vet att det är viktigt att återvinna material. I hushållen vet inte alla att det är så viktigt med återvinning och många vet inte heller att man kan återvinna dryckeskartonger. Varför är det så tror du? Vad kan du göra? Hur återvinns plast, glas, papper, tidningar & metall?

11 Antar du utmaningen & deltar i…
”JAKTEN PÅ DE GLÖMDA KARTONGERNA”? Under hösten 2013 kan ni deltaga i en tävling för årskurs f-9 - ”Jakten på de glömda kartongerna”. Återvinn oss!

12 JAKTEN PÅ DE GLÖMDA KARTONGERNA
Vad ska man göra? Klassen ska hjälpa till med återvinningen av dryckeskartong hemma. Tävlingsperiod? Under 2 valfria veckor mellan 12 aug-2 dec 2013. Månadstävlingar Att enskilt eller i grupp skapa en helsidesannons med budskapet att Återvinna mer dryckeskartong. Läs mer i tävlingsreglerna 7-9. Återvinnarklass 2013 Om klassen lyckas återvinna mer än 50% av alla använda förpackningar. Här presenteras kort information kring tävlingen, vad man ska göra, när man kan tävla. Hur man gör för att bli Återvinnarklass och Återvinnarskola 2013. Det kommer finnas månadstävlingar där eleverna varje månad mellan sept-nov kan tävla om ett biobesök för hela klassen plus två vuxna. Det är alltså totalt 3 månadstävlingar. Mer detaljerade information om månadstävlingarna finns i tävlingsreglerna. Annonsbidragen laddas upp via en app som är kopplad till Återvinnarna på Facebook: Återvinnarna på Facebook är Tetra Pak Sveriges sida för alla som gillar återvinning. Här kan man lära sig mer om återvinning, ställa frågor och dela med av tips kring återvinning. Återvinnarskola 2013 Om alla klasser på skolan är med och tävlar. All information om tävlingen finns här

13 JAKTEN PÅ DE GLÖMDA KARTONGERNA
Läraren anmäler klassen på 2. Dela ut och gå igenom tävlingsschema. Tävlingsscheman samlas in efter 2 veckor. Läraren sammanställer resultatet och rapporterar in. Här presenteras kort vad du som lärare ska göra för att klassen ska vara med och tävla. Mer detaljerad information finns på: All information om tävlingen finns här

14 JAKTEN PÅ DE GLÖMDA KARTONGERNA
Vad kan man vinna? Huvudtävling Välja att stödja ett naturvårdsprojekt hos WWF med 1000kr/elev. Hjälp till en önskeresa värt kr. 3 månadstävlingar I månadstävlingarna har klassen chans att vinna ett biobesök för hela klassen. Bland de tre månadsvinnarna kommer Årets helsidesannons att utses. Vinsten för Årets helsidesannons är ett besök av en kommunikationsexpert från PR-byrån Prime i Stockholm. Här presenteras vad man kan vinna i tävlingen.

15 Låt oss återvinna mer! Facebook.com/Atervinnarna
Återvinnarna är Tetra Pak Sveriges Facebook-sida för alla som gillar återvinning. Här kan du få inspiration om återvinning, ställa frågor och dela med dig av tips kring återvinning. Sidan är en del av satsningen för att göra återvinning av dryckeskartonger till en självklarhet för alla. Välkommen att titta in! Facebook.com/Atervinnarna


Ladda ner ppt "Det är lätt & rätt att återvinna!"

Liknande presentationer


Google-annonser