Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt digitalt läromedel i naturkunskap för särskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt digitalt läromedel i naturkunskap för särskolan"— Presentationens avskrift:

1 Nytt digitalt läromedel i naturkunskap för särskolan
Jonas Ekström och Anna Magnusson, Upptech Ann-Sofie Karlman, Sandagymnasiet Information och inbjudan att ta del av utformningen av ett helt nytt digitalt läromedel i naturkunskap för särskolans nationella program. Det nystartade projektet drivs av Upptech i samarbete med pedagoger i kommunen.

2 Ont om läromedel… Det saknas läromedel för gymnasiesärskolan, ett faktum som konstaterats i samtal med specialpedagogiska skolmyndigheten och pedagoger. Vi vill utveckla ett sådant som med digital teknik också kan användas och utvecklas av andra gymnasiesärskolor. Många pedagoger skapar själva sina läromedel. Utgångspunkt är kursplanen i naturkunskap för gymnasiesärskolan. Läromedlet skall vara enkelt att hantera, kunna uppdateras med aktuella samhällshändelser som knyts till delarna inom kursplanen samt i möjligaste mån innehålla instruktioner till enklare laborationer inom de av målen angivna betygskriterierna. Ansökan inskickad till SPSM, förhandsbesked okt-nov, ev. finansiering kalenderåret 2013.

3 Naturkunskap 1, 50 poäng Ämnet naturkunskap handlar om sambanden mellan dig som individ, samhället omkring dig och miljön vi lever i. Kursen är indelad i områdena människokroppen, hälsa, energi och hållbar utveckling. Det här får du lära dig 1. Kunskaper om växter, djur och sambanden i naturen. 2. Kunskaper om människokroppen och sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö. 3. Förmåga att diskutera och reflektera över sambanden mellan hälsa, levnadsförhållanden, miljö- och klimatfrågor och jordens resursfördelning. 4. Förmåga att genomföra undersökningar av naturen och funktioner i människokroppen.

4 Klicka på det du vill lära dig mer om.
KROPPEN NATUR LIVSSTIL ! Lärarhand-ledning ENERGI MILJÖ EXPERIMENT

5 Viktiga begrepp som du kommer att jobba med:
MILJÖ VAD ÄR MILJÖ? Men ordet miljö menar vi den omgivning vi lever i och vad som påverkar den omgivningen. Framförallt handlar det om hur livet, naturen, och det vi gör i naturen påverkar vartannat. Allt hänger ihop på olika sätt. Om något i miljön förändras påverkas även en annan del av miljön. Miljöfrågor handlar om hur världen kommer att se ut i framtiden, om 5, 25, 50 eller 200 år. Vi måste ta ansvar för miljön eftersom vi själva är en del av den. Viktiga begrepp som du kommer att jobba med: KLIMATFÖRÄNDRING Växthuseffekten Ozonlagret NATURRESURSER Återvinning Sopsortering HÅLLBAR UTVECKLING Miljömärkning MILJÖFÖRSTÖRING Miljöfarliga ämnen Försurning Länkar Sopsortering i Jönköpings kommun Experiment Skräp-plankan Gör ett eko-system Rena vatten Fatta katastrofen START- SIDAN

6 SOPOR I JÖNKÖPING individuell uppgift  gruppuppgift
VAD HÄNDER MED SOPORNA I JÖNKÖPINGS KOMMUN? Varje kommun ansvarar för att det ska finnas möjligheter att sortera sopor. Sedan är det de som en gång tillverkat produkten som ska se till att det mesta går att återvinna. Det kallas att tillverkaren har ett produktansvar. I Jönköpings kommun finns det flera sortergårdar och många återvinningsstationer. Här kan du läsa mer om avfall och återvinning i Jönköpings kommun Läs också om: Återvinning Sopsortering Uppgifter  Vad händer med soporna som går att elda upp, förbrännas?  Vad händer med matavfallet ?  Vad är biogas? (Du kan behöva söka svaret, ”googla”)  Jönköpings kommun arbetar efter en modell som kallas ”avfallstrappan”. Vad innebär det?  Vi betalar ju för att kommunen ska ta hand om våra sopor. Vad kostar det att ha en soptunna om man bor i en villa? START- SIDAN

7 NATURRESURSER individuell uppgift  gruppuppgift
VAD ÄR EN NATURRESURS? En naturresurs är något från naturen som människan lärt sig använda och utnyttja. Det kallas också för naturtillgångar. De kan finnas över eller under jordens yta. Här är exempel på naturresurser: Vatten som vi dricker eller vatten som vi får energi ifrån (vattenkraft) Järnmalm som vi bryter och gör stål av och som sedan blir en bil, en hammare, en mobiltelefon eller en gryta. Skog som vi bygger möbler av, gör till papper eller eldar upp. Olja som vi gör bensin eller plast av. Naturresurserna kan vara förnyelsebara och icke förnyelsebara. Det betyder att de antingen bildas igen efter att de använts eller att de en dag kommer att ta slut. Det är allvarligt när vi slösar med naturresurser som kommer att ta slut. Vi måste fundera över om vi behöver allt som vi använder. Köper vi saker som inte behövs? Slänger vi saker som kan användas av andra? För att förhindra att naturresurserna tar slut kan vi återanvända många material. För att kunna göra det måste alla sortera sina sopor. Det är dessutom något som är bra för ekonomin eftersom vi betalar för att kommunen ska ta hand om soporna. Läs också om: Återvinning Sopsortering Länkar Film från UR om återvinnig och sopsortering Uppgifter  Vilka naturresurser använder du varje dag?  Vilka naturresurser är förnyelsebara och vilka är inte förnyelsebara? Vilka naturresurser DU kan spara på? *Skriv ner individuellt och diskutera sedan i gruppen* START- SIDAN

8 ÅTERVINNING individuell uppgift  gruppuppgift
ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING För att inte slösa med naturresurser och för att inte smutsa ner miljön så återvinner vi våra sopor. Det innebär att vi kan återanvända det som går att använda igen. Det kan handla om att ta hand om stålet som en gång varit en gryta eller en bil. Det kan vara en PET-flaska som kan bli en ny PET-flaska, det kan vara en tidning som blir toapapper eller en kartong, guldet i ett kretskort till en dator som blir ett guldsmycke, eller en aluminiumburk som blir en värmeljushållare. En glasflaska kan bli en glasburk eller en ny flaska. Men för att kunna återvinna måste vi sopsortera. Alltså slänga och sortera vårt skräp på rätt sätt. Läs också om: Sopsortering Uppgifter Kom på fler saker som kan återvinnas och återanvändas? START- SIDAN

9 SOPSORTERING individuell uppgift  gruppuppgift
VAD SKA VI GÖRA MED ALLA VÅRA SOPOR? För inte så länge sedan slängde människan sitt avfall på marken, man brydde sig inte om sina sopor. Detta var för att man trodde att jorden kunde ta hand om skräpet. Men nu har vi insett att jorden inte klarar att ta hand om allt vårt skräp och att vi måste återanvända materialet för att inte slösa med naturresurserna. Dessutom så går det åt massor av energi när saker ska nytillverkas. Så om vi blir bra på att återvinna sopor så sparar vi både på naturresurser och energi. Det finns olika sorters sopor. På land, i havet och osynligt skräp som inte syns. All typ av skräp som hamnar fel leder till miljöförstöring och kan vara miljöfarliga ämnen sk. miljögifter som förstör vår miljö. För att kunna återvinna skräp som går att använda igen måste rätt sopa hamna på rätt plats. Om du sopsorterar metall, en läskburk t ex, så kan den återanvändas hur många gånger som helst. Även ämnena i en glasflaska kan återanvändas hur många gånger som helst och pappersfiber i tidningar kan användas upp till 7 gånger till. Men för att kunna återvinna måste du veta var du ska slänga ditt skräp. På kan du läsa om hur man sorterar rätt. Läs också om: Återvinning Experiment Skräp-plankan Uppgifter  Vad är skräp? Ge exempel på synligt och osynligt.  Välj ut minst 3 olika typer av sopor. Beskriv hur man ska sortera dem.  Vad finns det för speciella sopor inom den bransch du valt att plugga inom?  Se minst 3 filmer på Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Skriv ner fem fakta om varför det är viktigt att återvinna/ sortera sopor. Länkar För att ta reda på vad som är sopor och skräp läs mer på: Håll Sverige rent START- SIDAN

10 SKRÄP-PLANKAN Experiment VAD BRYTS NER OCH VAD BLIR KVAR?
Syfte: Du ska ta reda på vad som händer med olika sorts material som får ligga i jorden några månader. Vilket bryts ner snabbast? Vilket finns kvar? På så sätt får du också reda på vad som händer med saker som kastas i naturen. Det här behöver du: Planka (cirka 1 meter lång), häftapparat, olika typer av skräp till exempel bananskal, papper, en ballong, en kapsyl av aluminium, olika sorters plast, glasspinne, löv, snusprilla, cigarettfimp. Gör så här: Häfta fast olika sorters skräp på brädbiten. Ta med plankan till en plats där du kan gräva ner den. Gräv ett hål och lägg plankan på jorden med sakerna nedåt och skyffla tillbaka löven så att plankan täcks. Besök plankan med jämna mellanrum och titta vad som hänt, men försök att lägga tillbaka plankan precis som den låg. Anteckna och fotografera varje gång. Ungefärlig tidsåtgång: 1–9 månader. START- SIDAN

11 HÅLLBAR UTVECKLING individuell uppgift  gruppuppgift
VAD INNEBÄR HÅLLBAR UTVECKLING? För att inte människorna som lever idag ska använda för mycket av jordens resurser talar man om en ”hållbar utveckling”. Det betyder att en generation inte får bygga upp ett samhälle så att det skadar kommande generationers möjligheter till ett bra liv. En ”hållbar utveckling” handlar om att alla invånarna i ett samhälle måste tänka klokt när de bygger upp ett samhälle. De kan inte bara tänka på sig själva utan de måste också tänka på människor i andra städer och länder. Och på de människor som ska leva i framtiden. Det handlar bland annat om att: Var rädd om miljön och naturresurserna Låta människor leva i trygghet och Inte slösa med pengar och förstöra ett lands/samhälles ekonomi Inte bygga för mycket vägar, hugga ner för mycket skog, förstöra fina områden, utrota djur med mera. En viktig sak för att samhället ska kunna leva efter visionen om en hållbar utveckling är att vi tänker på att inte köpa miljöfarliga produkter och tjänster, och att vi tänker på att inte köpa saker som gör att det blir mycket sopor när vi använt produkten. Dessutom kan vi handla saker som tillverkats på ett bra sätt så att den som arbetat med produkten fått bra betalt och inte farit illa. Läs också om: Miljömärkning Länkar Här kan du läsa om vad Sveriges regering skriver om Hållbar utveckling. Att konsumera hållbart från Konsumentverket Uppgifter Titta på regeringens hemsida och fundera över vilka prioriteringar som gjorts för att skapa en hållbar utveckling i Sverige Vilka har ansvar för en hållbar utveckling? Vad kan du göra för att bidra till hållbar utveckling? Vad görs i vår kommun för en hållbar utveckling? START- SIDAN

12 MILJÖMÄRKNING individuell uppgift  gruppuppgift
MILJÖMÄRKNING HJÄLPER OSS ATT VÄLJA RÄTT En viktig sak för att vi ska kunna leva efter visionen om en hållbar utveckling är att vi tänker på att inte köpa miljöfarliga produkter och tjänster, och att inte köpa saker som gör att det blir mycket sopor när vi använt produkten. Dessutom bör vi handla saker som tillverkats på ett bra sätt så att den som arbetat med produkten fått bra betalt och inte farit illa. För att hjälpa oss konsumenter finns det olika symboler som talar om ifall produkten eller tjänsten är bra för utvecklingen. En del talar om ifall produkten är energisnål, vilket är bra både för din ekonomi och för samhällets. En del märken talar om ifall maten tagits fram utan bekämpningsmedel och därmed är giftfri. Andra talar om att produkten inte släpper ut några gifter. En del märken är INTE miljömärken, men kan vara bra för en hållbar utveckling ändå. Det finns märken som visar att man tänkt på rättvisa arbetsförhållanden och bra lön för de som arbetar med produkten, och på att de inte utsatts för farliga ämnen i tillverkningen. Andra märken vill få oss att tro att produkten är bra för miljön och utvecklingen utan att den egentligen är det. Vi kan lätt bli lurade, det är viktigt att vet vad symbolerna betyder. Läs också om: Hållbar utveckling Länkar Att konsumera hållbart från Konsumentverket Här kan du läsa om olika miljömärken Uppgifter Nämn några miljömärken som finns på livsmedel, elektronik och kläder? Vilka andra märken kan vara bra för en hållbar utveckling?  Bryr du dig om ifall det du köper är miljömärkt? Varför/varför inte? Vilka märken känner du igen? START- SIDAN

13 KLIMATFÖRÄNDRING Vad menas med klimat?
Med klimat menas en beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper mätt med statistiska mått. Klimatet kan därför bara "observeras" indirekt, genom insamling och analys av väderobservationer under en längre tid. (SMHI) Klicka dig vidare och läs mer! Länkar SMHI:s sida om klimat Här kan du läsa mer om miljöfrågor i Jönköping… En film om miljöarbete… Experiment Fatta katastrofen Kan du det här? När du har arbetat igenom området ska du besvara frågorna: Vad vet du om klimatförändring? Är jordens resurser oändliga? Vad tänker du när du läser om klimatförändringen? På vilket sätt tror du att du påverkar klimatet? VÄDRET KLIMAT- PÅVERKAN VÄXTHUS-EFFEKTEN START- SIDAN

14 Funderingar… Vad ska läromedlet innehålla?
Vilken teknisk plattform ska vi använda? Hur stämmer vi av innehållet i läromedlet? Referensgrupp av pedagoger… Referensgrupp av elever…


Ladda ner ppt "Nytt digitalt läromedel i naturkunskap för särskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser