Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är avfall och hur ska vi hantera det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är avfall och hur ska vi hantera det?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är avfall och hur ska vi hantera det?
Göran Henriksson Teknisk förvaltning, Renhållning 070 –

2 VAD ÄR AVFALL?

3 Renhållning Östersund
Renhållning Östersund Ska avfall vara något problem? Dé é ju bara att slänga skräpet över bord! Havet é djupt!

4 Hur ska jag sortera? JA Miljöfarligt avfall Ragn-Sells AB
Är avfallet farligt för miljön? NEJ JA Förpacknings-insamlingen Är det en förpackning? NEJ JA Är det matavfall? Kärl för matavfall NEJ JA Är det brännbart? Kärl för sopor till förbränning NEJ Sopor till soptipp

5 Avfallstrappan Miljöfarligt avfall – viktigast! Återanvändning
Miljöfarligt avfall – viktigast! Avfallstrappan Batterier, elprylar, glödlampor, färg, kemikalier Återanvändning Hela, rena säljbara grejer Kompostering Matrester, djurströ Återvinning av material *Förpackningar: metall, plast, papper och glas *Tidningar, papper Går ej att återvinna men att elda upp: Plastleksaker, blöjor, CD-skivor, kläder Förr la vi alla sopor på "tippen"; även giftiga ämnen hamnade där. Det blev ett stort sopberg som växte för varje år och som läckte gifter till mark och vattendrag. En av de högsta höjderna inom Östersunds kommun är Gräfsåsen - vår gamla soptipp. För 20 år sedan lade vi i Östersund ton sopor där. Det var dags att göra nåt! Vi tog avfallstrappan ned från berget. Första steget är att inte förgifta naturen: Allt mijlöfarligt avfall ska lämnas in på Återvinningscentralen, i Röda lådan i soprummet eller i batteriholken på affären. Andra steget är att återanvända: sy om kläderna, måla om stolen, sälj grejerna på Loppis, eller ge bort till en biståndsorganisation. Tredje steget är att återvinna materialet. Alla förpackningar och tidningar ska lämnas på en Återvinningsstation eller (om det finns) i tunnor i soprummet. Fjärde steget är att återvinna soporna så att vi får energi. Det är regeringen som har bestämt att förpackningar och tidningar ska återvinnas men de har tyvärr inte bestämt att plastleksaker, CD-skivor och CD-fodral ska återvinnas. Än - men det kanske kommer. Därför eldar vi upp plast, papper och textil som inte är förpackningar. Det slänger vi i vanliga soppåsen som vi skickar med långtradare till Sundsvall där de eldas upp i ett värmeverk så att sundsvallarna blir varma om rumpan. Femte steget: det som blir kvar: det som inte går att återanvända, eller materialåtervinna eller energiåtervinna och som är ofarligt för miljön lägger vi på soptippen på Gräfsåsen. Idag lägger vi ton sopor där. I stort sett är det bara glas och porslin som hör hemma på tippen. Lämna det på Återvinningscentralen eller (om det finns) i tunnan i soprummet. Återvinning av energi Det gamla sopberget Går ej att återvinna; trasigt glas och porslin Lägga på soptipp

6 Analys av Sopor till förbränning 2010: Villahushåll
Analys av Sopor till förbränning 2010: Villahushåll Viktprocent juni 2010

7 SLUT


Ladda ner ppt "Vad är avfall och hur ska vi hantera det?"

Liknande presentationer


Google-annonser