Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion Frågor sist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion Frågor sist."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion Frågor sist

2 Bakgrund till insamlingen av matavfall
Politiskt beslut 2008 att producera biogas Transporterna bidrar till utsläpp av växthusgaser Varje bensin- eller dieselfordon som ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär att klimatpåverkan minskar med cirka 90 procent Biogasprojektet har tre ben Insamling av matavfall Förbehandling av matavfall Rötning till biogas Bakgrund Grund i miljömålen Växjö kommun har satt upp Fossilbränslefritt Växjö Ett steg till bättre miljö med biogas som hjälp

3 Koldioxid per invånare i Växjö, kg

4 Sopor är inte bara skräp!
En resurs vi kan ta tillvara på Näringsämnen Energi Sopor är inte bara skräp! Hittills outnyttjad resurs Fram till nu: förbränning och tagit tillvara på energin Nu: med rötning också: både energi och näringsämnen Skillnaden mellan kompostering och rötning Rötresten som gödsel på åkermark Vi följer avfallstrappan: minimera, inte slänga så mycket sopor Sparar på råvaror Om det inte går ska vi göra något bra av soporna och använda dem som en resurs

5 Politiska utgångspunkter och målsättningar i Växjö
Frivilligt system med miljöstyrande taxa Alla villor, lägenheter och verksamheter Fem år efter införandestart ska minst 90 % av abonnenterna välja att sortera ut sitt matavfall.

6 Biogasen kommer till nytta
Fördubblad biogasproduktion Biogasen kommer till nytta Färre utsläpp ¨fördubblad biogasproduktion Hermibil: privat tankstation Hammerdalsvägen Länstrafiken: tankdepå Kommunala tjänstebilar: Sundet Publik tankstation, tankdepå för stadsbussar, tankning för kommunala tjänstebilar Färre utsläpp per år av växthusgaser från transporter

7 På en påse matavfall kan du köra 2,5 km!
Alla hushåll kan bidra Alla hushåll kan bidra En liten insats betyder väldigt mycket Även om du inte slänger så mycket matavfall (eller restavfall) så kan vi göra något bra av det lilla du slänger På en påse matavfall kan du köra 2,5 km!

8 Tre olika sopabonnemang
Matavfall + restavfall Egen kompost för matavfall + restavfall Osorterat Tre olika sopabonnemang 3 grundabonnemang för sophämtning Miljöstyrande taxa, tagen av kommunfullmäktige Ju mer ett abonnemang påverkar miljön, desto dyrare blir avgiften

9 Matavfall + restavfall
Matavfall, kärl 140 liter, hämtning varannan vecka + restavfall, kärl 190 liter, hämtning varannan vecka kr/ år + restavfall, kärl 190 liter, hämtning var fjärde vecka kr/ år + restavfall, kärl 370 liter, hämtning varannan vecka kr/ år Matavfall + restavfall Kärl, papperspåsar + hållare ingår i abonnemanget En taxehöjning med 175 kronor om året från kronor (190- literskärl varannan vecka) 15 kronor i månaden Tänk på var fjärde vecka Restavfall blir fluffigare Ansök till miljö- och hälsoskyddskontoret för hämtning av restavfall var fjärde vecka!

10 Egen kompost för matavfall + restavfall
Hemkompost för matavfall + restavfall, kärl 190 liter, hämtning var fjärde vecka kr/år Ansök till miljö- och hälsoskyddskontoret för hämtning av restavfall var fjärde vecka! Egen kompost för matavfall + restavfall Anmälan till miljö och hälsa om hemkompost Nytt Isolerad, säker mot skadedjur, användas året om Kraftigaste avgiftshöjningen om man jämför med de gamla avgifterna Tidigare hade vi inget alternativ till hemkomposteringen Nu finns sorteringen och i och med den miljöstyrande taxan hamnar de på samma nivå, miljömässigt och avgiftsmässigt

11 Osorterat Kärl 190 liter, tömning varannan vecka 2 600 kr/ år
Du är fortfarande skyldig att sortera ut förpackningar, tidningar och farligt avfall Osorterat Dyraste abonnemanget, mest miljöverkan Det abonnemang som du har idag, men med en förhöjd kostnad Det abonnemang du får om du inte gör ett aktivt val

12 Val av abonnemang Skicka in din blankett
Lämna inga meddelanden på blanketten Om du väljer hämtning var fjärde vecka: 1. Gör ditt val av abonnemang (kryssa i rätt ruta) 2. Skicka in ansökan till Miljö- och hälsoskyddskontoret 3. Du får en bekräftelse på val av abonnemang 4. Din ansökan om hämtning var fjärde vecka behandlas så fort som möjligt 5. Du får ett hämtschema med dina nya hämtdagar

13 Testa Prova att sortera! Du kan en gång inom tre månader kostnadsfritt byta till ”Abonnemang osorterat” Inom tre månader kan du byta storlek på kärlet för restavfall en gång utan extra kostnad Inom tre månader kan du kostnadsfritt byta intervall för din sophämtning Testa Känner du dig osäker? Prova att sortera Testa och se vad som funkar Byta abonnemang Storlek på kärl: restavfall Intervall Gäller 1 gång inom tre månader

14 Vad är matavfall? Matavfall Råa eller tillagade rester
Skal från frukt och grönsaker Bröd, kex, kakor och bullar Kaffesump, kaffefilter, tepåsar Växtdelar, snittblommor Kärnor och nötskal Hushållspapper Ej matavfall: Kattsand Matavfall med förpackningen kvar Jord, lecakulor Tuggummi Blöjor och bindor Hår Hundbajs Snus och cigarettfimpar Färgat papper, servetter Vad är matavfall? Äggskal, bananskal Hushållspapper Absolut inte: stör rötningsprocessen och sliter ut pumpar och rör i förbehandlingen

15 Hur fungerar sorteringen?
Hållare + papperspåsar Ingår i abonnemanget Flaggning Ventilation Inga plastpåsar eller andra byttor runt hållaren, den ska stå fritt

16 Tips och trix Låt blött avfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen Använd påshållaren du fått med i startpaketet eftersom den ventilerar påsen Är matavfallet mycket blött kan du lägga tidningspapper eller hushållspapper i botten på påsen för att torka upp Fyll inte påsen högre upp än två tredjedelar så blir den lätt att stänga Byt påse minst var tredje dag, även om påsen inte är full Tips och trix - Hålla det så torrt som det bara går - Fungera så bra som möjligt

17 Sopbilar med två fack Sopbilar med två fack
Både miljövänligt och smidigt Delat lastutrymme

18 Vad händer med avfallet?
Restavfallet transporteras till Ljungby för förbränning till el och värme. Matavfallet förbehandlas, rötas och förädlas till fordonsgas. Vad händer med avfallet? Restavfallet till Ljungby, precis som innan Matavfallet till Häringetorp, Sundet, förbehandling och rötning

19

20 Förbehandling i Häringetorp

21 Rötningsanläggning på Sundet

22 Tidplan Feb 2012 – Insamling av matavfall startar
Våren 2013 Vintern Feb 2012 – Insamling av matavfall startar Successivt införande distriktsvis hushåll per vecka Tätort - övriga orter - landsbygd - fritidshus Våren 2012 Sensommar 2012 Hösten 2012 Enfamiljshus Verksamheter Flerfamiljshus 2012 2017

23 Informationsinsats Villor Skriftlig information Infomöte
Val av abonnemang Utdelning av kärl och hållare, påsar Sorteringsguide och praktiska tips Flerfamiljshus och verksamheter Fastighetsägaren väljer abonnemang Information och utdelning av hållare och påsar till varje lägenhet t ex genom dörrknackning

24 Till sist… 27 mars: sista dag för val av abonnemang
V. 15: leverans av kärl och startpaket Du behåller dragavstånd och hämtningsintervall om du inte själv ringer till kundtjänst och ändrar Prova! Du kan alltid byta tillbaka till ditt gamla abonnemang utan ändringskostnad om du gör ändringen inom tre månader Till sist - Startpaketen i tunnan, kom ihåg att titta efter! Kundtjänst för avfall och vatten:

25 Till sist… Kundtjänst för avfall och vatten: 0470- 79 69 00


Ladda ner ppt "Introduktion Frågor sist."

Liknande presentationer


Google-annonser