Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BO NILVALL •BOVERKET Byggregelenheten •Svensk representant i Ständiga Byggkommittén Bla bla Bla….. bra CE-märke Eurokoder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BO NILVALL •BOVERKET Byggregelenheten •Svensk representant i Ständiga Byggkommittén Bla bla Bla….. bra CE-märke Eurokoder."— Presentationens avskrift:

1 BO NILVALL •BOVERKET Byggregelenheten •Svensk representant i Ständiga Byggkommittén Bla bla Bla….. bra CE-märke Eurokoder

2 Varför Eurokoder? Gammal dröm om gemensamma byggregler för att •Underlätta för byggandet utan gränser •Fri handel med byggprodukter •Öka byggsektorns konkurrenskraft •Gemensamma säkerhetskrav ger trygghet

3 Lite historik •1975 Arbetet påbörjades i kommissionen •1985 Nya Metodens direktiv •1989 Byggproduktdirektivet CEN tar över arbetet med Eurokoder •2002 de första Eurokoderna färdiga •2006 Alla Eurokoder färdiga (tekniska arbetet) •2010/11 Eurokoderna helt införda

4 EUROCODER Gemensamma, europeiska konstruktionsregler (dock inte harmoniserade) •FRIVILLIGT men Kommissionen rekommenderar alla medlemsländerna att använda dem (och svenskarna vill ju vara goda europeer) •OBLIGATORISKT vid beräkning (kalkylering) av byggprodukters egenskaper för CE-märkning.

5 EUROCODER •Skall antas som svensk standard med nationellt annex senast 2 år efter EN är tillgänglig. •Därefter 3 års övergångstid innan motsvarande nationella standarder skall dras tillbaka. OBSERVERA! •Skyldighet att färdigställa nationella annex för att kunna tillåta CE-märkta produkter beräknade enligt Eurokoder Kan vara 9 mån. efter produktstandarden är tillgänglig. •Lagen om offentlig upphandlig kräver att standarder används, när dessa är tillgängliga

6 Anpassning av byggreglerna Tala samma ”tekniska språk” •Gemensamt definierade egenskaper •Gemensamma provningsmetoder •Gemensamma beräkningsmetoder •Gemensamt system för godkännande, (certifiering, kontroll och provning) •Eurokoderna

7 EUROCODER •DG Joint Research Center, JRC, inom Kommissionen har i uppdrag att främja, samordna administrera EC •En hemsida startas 1 september 2006 med Information, help desk och databas för NA •SIS har redan en nationell hemsida för Eurokoder. Bygger nu upp en help desk men inte så lätt att få finans och medhjälpare. •Kommissionen har en grupp, ENC, som skall samordna information mm från/till KOM och medlemsländernas reglerande myndigheter.


Ladda ner ppt "BO NILVALL •BOVERKET Byggregelenheten •Svensk representant i Ständiga Byggkommittén Bla bla Bla….. bra CE-märke Eurokoder."

Liknande presentationer


Google-annonser