Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syskonförtur och beräkning av kötid Ur ett medborgarperspektiv Utförarmöte förskolor 2014-05-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syskonförtur och beräkning av kötid Ur ett medborgarperspektiv Utförarmöte förskolor 2014-05-20."— Presentationens avskrift:

1 Syskonförtur och beräkning av kötid Ur ett medborgarperspektiv Utförarmöte förskolor 2014-05-20

2 Olika intagningsprinciper inom kommunen Olika beräkning av kötid (födelsedatum eller ansökningsdatum) Olika typer av syskonförtur Olika intagningsprinciper skapar otydlighet när föräldrar ska ställa barn i kö samt få en uppfattning om hur barnet ligger till i kön. Utförarmöte förskolor 2014-05-20

3 Kommunens ansvar Kommunen har ansvaret för att utbildningen inom förskola/annan pedagogisk verksamhet kommer till stånd. Kommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda motsvarande utbildning i fristående förskola. För att det ska bli möjligt blir någon form av samordning av kösystemet nödvändig. Utförarmöte förskolor 2014-05-20

4 Medborgarperspektivet Ur ett medborgarperspektiv är det rimligt med en samordning av intagningsprinciperna. För att skapa samordningen krävs att samtliga enheter utgår från: –samma modell för beräkning av kötid –samma modell för syskonförtur. Barn- och grundskolenämnden beslutar om samordning under hösten 2014. Utförarmöte förskolor 2014-05-20

5 Systemets stöd för kö och placering Det befintliga systemet stödjer endast syskonförtur till den förskola som syskon är placerat i. Vid förändring från födelsedatum till ansökningsdatum tar systemet fram det bakomliggande ansökningsdatumet. Den vanligaste beräkningen av kötid i kommunen är ansökningsdatum. Utförarmöte förskolor 2014-05-20

6 Förändringar i systemet Syskonförtur gäller endast till den förskola/annan pedagogisk omsorg som syskon är placerat i. Barnets kötid utgår från ansökningsdatum. Föräldrar kommer att tydligt kunna se barnets placering i kön och då även med hänsyn tagen till syskonförturer på enheten. Förändringarna i systemet kommer vid införandet kunna stödja de placeringar till augusti/september som genomförs redan i januari. Utförarmöte förskolor 2014-05-20

7 Informationsinsatser Skriftlig information till samtliga utförare Skriftlig information till föräldrar med placerade barn och barn i kö Information på kommunens hemsida Utförarmöte förskolor 2014-05-20

8

9

10

11 Tidsplan – två alternativ För att samordningen ska få full effekt måste systemet stödja placeringarna till augusti/september som påbörjas i januari. Alternativ A – systemet styrs om i dec 2014 för att stödja både placeringarna i januari/februari och augusti/september 2015. Alternativ B – systemet styrs om i dec 2015 för att stödja både placeringarna i januari/februari och augusti/september 2016. Utförarmöte förskolor 2014-05-20

12 Synpunkter och kommentarer Vi tar tacksamt emot synpunkter och kommentarer som kan påverka och underlätta förändringen. Senast den 9 juni till susanna.nytell@taby.se Den här informationen kommer att finnas tillgänglig på Utförarguiden. Utförarmöte förskolor 2014-05-20

13 Utförarguiden www.taby.se StartStart / Invånare / Barn och utbildning / Barn 0-5 år / Utförarguiden/förskoleverksamhetInvånareBarn och utbildning Barn 0-5 år Utförarmöte förskolor 2014-05-20

14 Ny rutin vid användande av spritkök vid skolor i Täby kommun 1.Den som ansvarar för övningen ska öva på att hantera köken i förväg, innan man arbetar tillsammans med eleverna. 2.Momentet ska genomföras som ett kunskapsprov utan tidspress, inte i form av en tävling. 3. Särskilda påfyllningsflaskor med säkerhetskork ska användas. 4. Det ska finnas en skriftlig säkerhetsinstruktion i eller på varje spritkök. Utförarmöte förskolor 2014-05-20

15 Ny rutin vid användande av spritkök vid skolor i Täby kommun 5.Om säkerhetsflaskor vid något tillfälle inte är tillgängliga ska ett säkerhetsavstånd på 4-6 meter iakttas för alla utom den som fyller på brännaren. Ingen ska befinna sig framför flaskan i påfyllningsriktningen. 6.Lämplig utrustning såsom vatten, handbrandsläckare, brandfilt och utrustning för att kunna kyla en brännskada ska finnas till hands. En särskild brännskadeduk kan också vara till stor nytta, förutsatt att de som ansvarar för övningen har kunskaper om hur man använder dem. Observera att brännskadedukar har en begränsad förvaringstid. Utförarmöte förskolor 2014-05-20


Ladda ner ppt "Syskonförtur och beräkning av kötid Ur ett medborgarperspektiv Utförarmöte förskolor 2014-05-20."

Liknande presentationer


Google-annonser