Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsförlagd utbildning - VFU"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

2 VFU Verksamhetsförlagd utbildning Skall genomsyra utbildningen
Innefattar alla delar av lärarrollen VFU på heltid – timmar/vecka Betyg G eller U Bedöms av examinator tillsammans med VFU-lärare

3 VFU-kurserna Totalt 30 hp – 20 veckor
Uppdelad i olika perioder under hela utbildningen och förlagd till relevant pedagogisk verksamhet Förutom VFU möter den studerande verksamheten under fältstudiedagar

4 Partnerområden (PO) Linnéuniversitetet har en lång rad partnerområden där man kan genomföra sin VFU. Det kan vara en kommun, del av kommun eller i vissa fall en enstaka skola. Varje partnerområde har en samordnare som ansvarar för placering på skola och hos lärare. Tanken är att ett partnerområde skall erbjuda en bredd och möjlighet att se flera olika enheter.

5 Byte av PO Läser man mot förskola, fritidshem, förskoleklass – åk 3 och åk 4-6 kan man tillhöra samma PO under hela utbildning under förutsättning att aktuellt PO kan erbjuda bredd och variation. Om man tillhör ett mindre PO kan ett byte ske efter VFU 2. Läser man mot G gör man halva sin VFU på gymnasiet och halva sin VFU på högstadiet. Det kan innebära ett PO-byte i de fall bredd och variation ej kan erbjudas. Som student vid Linnéuniversitetet är man garanterad en placering i något av våra PO. Utifrån det får man vara införstådd med att placering kan ske i andra kommuner än den man önskat i första hand.

6 Karta över partnerområden

7 Vad innebär VFU? Träning i att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla pedagogisk verksamhet och undervisning. Reflektera över praktiska erfarenheter i relation till teoretiska studier. Utveckla samarbetsförmågan i arbetslag och tillsammans med kollegor och barn/elever.

8 Hur går det till? Du önskar tre alternativa partnerområden. Viktigt att du tänker igenom samtliga val. Du får endast välja ETT inom Växjö eller Kalmar. VFU-koordinator placerar dig i ett partnerområde. Samordnare i partnerområdet placerar sedan dig på specifik skola med en VFU-lärare. Först när detta är inlagt i LUB-portalen kan du räkna med placeringen som klar. Viktigt att du som student i god tid innan din VFU kontaktar din lärare.

9 Registerutdrag Glöm inte att begära ut ett registerutdrag hos polisen i god tid före din första fältstudiedag eller VFU. Gäller ej om man gör sin VFU på ett gymnasium. Rektor kan neka dig att genomföra din fältstudiedag eller VFU om du ej har utdraget med dig första dagen. Registerutdraget är endast aktuellt under ett år så se till att alltid ha ett giltigt hemma.

10 Särskilda skäl för VFU-placering
Ansökan om särskilda skäl kan lämnas i samband med att man framför önskemål om placering i partnerområde för VFU. Beviljas särskilda skäl innebär det att man får förtur till en viss VFU-plats. Sådana skäl kan t.ex. vara speciella familjeförhållanden, sjukdom eller liknande. Däremot räknas inte träningstider, arbete eller husdjur som särskilda skäl. Man kan inte åberopa särskilda skäl för VFU på hemorten om inte hemorten är en avtalskommun. Ansökan om särskilda skäl görs då du loggat in i LUB-portalens VFU-webb för att söka VFU-plats i partnerområde (PO).

11 Reseersättning vid VFU
Studenter får räkna med en kostnad i samband med VFU motsvarande kostnaden för ett månadskort gällande för 3 zoner, dock max motsvarande 2 stycken månadskort per termin. Om kostnaden överstiger denna summa ersätts studenten för mellanskillnaden mot uppvisande av kvitto. Skulle det inte fungera med kollektivtrafik finns regler och ansökningsblankett för körersättning på hemsidan. Måste alltid ansökas om två veckor innan VFU påbörjas! Det utgår ingen resersättning för resor som genomförs med ankomst till studieorten (Växjö), eller då resorna sker med stadstrafiken inom Växjö tätort

12 Personlig anknytning VFU bör inte göras på en enhet som du som student har en personlig anknytning till. Vad innebär personlig anknytning? Nära anhörig, enhet som du själv varit elev på eller annat som kan ha betydelse för din VFU och bedömning. Som student har du rätt till en opartisk bedömning. Som VFU-lärare har man rätt att kunna få göra en opartisk bedömning. Om kursansvarig uppmärksammar en placering som bedöms som olämplig pga. personlig anknytning kommer studenten att få en ny placering inför VFU-perioden. Som student har du skyldighet att upplysa VFU-koordinator eller kursansvarig om du upptäcker att du fått en placering som inte är lämplig utifrån ovanstående.

13 Tidsplan för hösten Blandade fältstudiedagar beroende av program.
F, FRI, F-3, 4-6 första VFU VT14. G första VFU HT14. Önska VFU-plats senast den onsdagen den 18 september kl Placering beräknas vara klar i slutet av vecka 41 – vi meddelar er att allt är klart via mail. Glöm inte att kontakta din VFU-lärare i god tid före fältstudiedagar och VFU- perioder.

14 VFU-koordinatorer Kalmar: Ulrica Johansson Åleheim
Telefon: Växjö: Andreas Larsson VFU-koordinator för grundskolans senare år och gymnasiet Telefon: Katrin Bladh VFU-koordinator för förskola, fritidshem och tidigare år Telefon: 0470 –


Ladda ner ppt "Verksamhetsförlagd utbildning - VFU"

Liknande presentationer


Google-annonser