Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktie-Ansvar Avkastningsfond. Avkastningsfonden utnyttjar nya möjligheter på räntemarknaden. •I och med finanskrisen uppstod nya sätt för bolag att låna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktie-Ansvar Avkastningsfond. Avkastningsfonden utnyttjar nya möjligheter på räntemarknaden. •I och med finanskrisen uppstod nya sätt för bolag att låna."— Presentationens avskrift:

1 Aktie-Ansvar Avkastningsfond

2 Avkastningsfonden utnyttjar nya möjligheter på räntemarknaden. •I och med finanskrisen uppstod nya sätt för bolag att låna pengar. Ett av dessa sätt är så kallade FRN-lån. •FRN står för Floating Rate Notes och kan enkelt beskrivas som en ”kort företagsobligation”, med flerårig löptid men med bara 3 månaders räntebindningstid, där du får stibor + ett fastlagt räntepåslag. •Istället för att placera i lågavkastande statsskuldväxlar och företagscertifikat investerar Avkastningsfonden i FRN-lån. •Traditionella företagscertifikat ger STIBOR ±20 räntepunkter. Med FRNs kan vi öka avkastningen och få STIBOR +350 räntepunkter. •Genomsnittlig duration ca 0,1 år = låg ränterisk. •Genomsnittlig löptid ca 2 år. •Vi förvaltar fonden aktivt på marknaden för FRN-lån.

3 Stefan Carlenius – ansvarig förvaltare. f 1966, ekonomexamen 1990. Stefan har under åren 1990-1997 arbetat som kapitalförvaltare hos försäkringsbolaget Ansvar (Sak och Liv). 1992 utsågs han till VD i Aktie-Ansvar AB. Under åren 1994-1997 var Stefan även biträdande finansdirektör i försäkringsbolaget Ansvar med placeringsansvar för Ansvars obligationsportföljer. Stefan är VD i Aktie-Ansvar och ansvarig förvaltare i Avkastningsfonden.

4 Övrigt. Fondfakta Mål och placeringsinriktningAktie-Ansvar Avkastningsfond är en kort räntefond som placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av svenska staten, kommuner, statsägda bolag, bostadsinstitut samt företag med god kreditvärdighet. Minst 75% av fondens innehav skall ha en rating som lägst uppgår till BBB- (enligt S&P), Baa3 (enligt Moodys) eller motsvarande skuggrating från ett svenskt kreditinstitut. Max 25% får ha en rating som understiger detta, dock måste ratingen som lägst uppgå till BB- (enligt S&P), Ba3 (enligt Moodys) eller motsvarande skuggrating från ett svenskt kreditinstitut. Målet för fonden är att ge en stabil avkastning till låg risk. Fondstart1 januari 1992 Årlig förvaltningsavgift0,6% Fondförmögenhet1,5 mdr SEK

5 Innehav per 30/6 2013.

6 Avkastningsfonden vs. jämförelseindex OMRX-TBILL (senaste 10 åren) Avkastningsfonden har dragit ifrån OMRX-TBILL de senaste åren och gett relativ god avkastning trots den lågräntemiljö vi befinner oss i.

7 Avkastningsfonden vs. jämförelseindex OMRX-TBILL (senaste 10 åren)

8 Avkastningsfonden har dragit ifrån OMRX-TBILL de senaste åren och gett relativ god avkastning trots den lågräntemiljö vi befinner oss i. Avkastningsfonden vs. jämförelseindex OMRX-TBILL (senaste 2 åren)

9 Avkastningsfonden vs. andra korträntefonder. De tio bästa korträntefonderna i år enligt Morningstar per 15/10 2013 (av totalt 38 stycken) Aktie-Ansvar Avkastningsfond2,9% Valbay Nordic Fixed Income Fund2,5% Lannebo Likviditet2,2% Danske Invest Sverige Likviditet2,0% Spiltan Räntefond Sverige2,0% Carnegie Likviditetsfond1,8% AMF Räntefond Kort1,7% SPP Penningmarknadsfond1,3% Nordea Institutionell Kortränta1,1% Simplicity Likviditet1,1%

10 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara långsiktigt och gärna regelbundet. Kontaktuppgifter Aktie-Ansvar Postadress: Box 55659 102 15 Stockholm Kontor:Biblioteksgatan 1, 4 tr Stockholm Telefon:08-588 811 00 E-post:info@aktieansvar.se Internet:www.aktieansvar.se


Ladda ner ppt "Aktie-Ansvar Avkastningsfond. Avkastningsfonden utnyttjar nya möjligheter på räntemarknaden. •I och med finanskrisen uppstod nya sätt för bolag att låna."

Liknande presentationer


Google-annonser