Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penning-överföringar mellan banker

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penning-överföringar mellan banker"— Presentationens avskrift:

1 Penning-överföringar mellan banker
Erik Holst, senior ekonom 26 maj 2014

2 Vad jag tänker prata om Riksbankens roll i stort
Vad är betalningssystemet? Olika typer av betalningar RIX – Riksbankens system Andra inblandade system Hur används systemen? Vad gör Riksbanken?

3 Riksbankens roll Ansvarar för penningpolitiken
med målet att upprätthålla ett fast penningvärde Främja ett säkert och effektivt betalningsväsende Värna om den finansiella stabiliteten Roll som övervakare Operativ roll

4 Betalningssystemet En viktig förutsättning för finansiell stabilitet är en väl fungerande finansiell infrastruktur Riksbanken definierar den finansiella infrastrukturen som de system som hanterar finansiella positioner och/eller möjliggör finansiella flöden mellan olika aktörer

5 Varför ett betalningssystem?
Banker och andra behöver kunna göra överföringar mellan varandra För att reglera egna mellanhavanden Led i genomförande av kunders betalningsuppdrag Begränsa kredit- och likviditetsrisker Exponering på utfärdaren av de pengar som används Behov av att kunna tillföra likviditet (krediter) Liten risk om Riksbanken Tillhandahåller konton Tillhandahåller intradagskrediter

6 Vad säger Riksbankslagen?
Riksbanken får tillhandahålla system för avveckling av betalningar och på annat sätt medverka i betalningsavvecklingen. För att främja betalningssystemets funktion får Riksbanken bevilja deltagarna kredit under dagen. Kredit får endast beviljas mot betryggande säkerheter. Riksbanken får men måste inte enligt Riksbankslagen tillhandahålla systemet, men som jag sa tidigare bör Riksbanken tillhandahålla konton och krediter. Riksbanken får även ge kredit för att främja betalningssystemet. Riksbankslagen kräver betryggande säkerheter.

7 Olika typer av betalningar I
Enkla t.ex. kontantbetalning Fordran upphör i och med att köparen betalar säljaren med sedlar eller mynt. Inga mellanhänder Inget tidsglapp uppstår från det att betalningen har inletts till dess att den är genomförd.

8 Olika typer av betalningar II

9 Olika typer av betalningar III
Med en mellanhand T.ex en kontoöverföring mellan två personer med konto i samma bank Betalningsavsändaren initierar betalningen genom att ge banken uppdraget att överföra medlen.

10 Olika typer av betalningar IV

11 Olika typer av betalningar V
Betalning med flera mellanhänder Krävs fler system och en mer utvecklad finansiell infrastruktur för att föra över information om transaktionen mellan parterna Uppstår ofta tidsglapp från det att betalningen initierats till dess att den är genomförd

12 Olika typer av betalningar VI

13 Tre delprocesser Kontroll/auktorisation Clearing och Avveckling

14 Kontroll/auktorisation
Sker ofta vid själva betalningen Innebär att man kontrollerar parternas identitet och att betalningen är giltig. I detta steg kontrolleras också saldot på kontot hos betalningsavsändaren. Om kontrollen visar att det finns tillräckligt med likvida medel kan betalningen godkännas, auktoriseras

15 Clearing Innebär att information om överföringen sammanställs.
Clearingen utförs av en clearingorganisation. Bilateral clearing eller multilateral clearing. Bruttobelopp eller nettobelopp

16 Avveckling Innebär att själva överföringen från betalarens konto till mottagarens konto slutförs Avveckling sker normalt på de konton som bankerna och vissa andra finansiella företag, till exempel clearingorganisationerna har i ett lands centralbank Avvecklingen sker därmed i centralbankspengar på likvidkonton Ett sådant avvecklingssystem kan alltså liknas vid en bank för bankerna.

17 RIX i centrum

18 Betalningssystemet i praktiken
Affärens bank A Affärens konto RIX +100 Bank A +100 Bank B -100 Riksbanken Jag ska nu försöka ge en förenklad beskrivning av betalningssystemet Det finns något som vi alla emellanåt behöver roa oss med, nämligen att handla mat… Jag tänkte nu beskriva vad som händer i RIX när jag betalar maten Affären har sitt konto hos en bank och jag har mitt lönekonto hos en annan bank. Affärens bank har ett konto i RIX och det har min bank också. Även Riksbanken har som jag berättade tidigare ett konto i RIX. När jag äntligen har handlat färdigt betalar jag maten med mitt betalkort Det skickas då en elektronisk överföring till min bank att jag ska betala Informationen att jag ska betala till affären går vidare till RIX och pengarna överförs elektroniskt från min bank till affärens bank Affärens bank sätter då in pengarna på affärens konto RIX är ett slutet system. Pengar kan bara flyttas mellan kontona i RIX. Det är bara när man gör transaktioner med Riksbanken som likviditeten i systemet förändras. Min bank B Mitt konto -100 18

19 RIX-Riksbankens betalningssystem
RIX kärnan i det svenska betalningssystemet 25 deltagare överföringar, 488 miljarder (2014) RTGS system

20 Vilka kan vara med i RIX Svenska banker Utländska banker
Andra kreditinstitut Värdepappersföretag Clearingorganisationer Riksgäldskontoret

21 Volym och värde Volym dagsgenomsnitt T1: st ( st, T3 2013). Värde dagsgenomsnitt T1: 488 mdkr (444 mdkr, T3 2013).

22 Aggregerad procentuell volym och omsättning
Aggregerad procentuell volym och omslutning juni. Dagsgenomsnitt

23 Andra system Massbetalningar Valutaaffärer Derivataffärer
Bankgirocentralen BGC Valutaaffärer CLS Bank International Derivataffärer NASDAQ OMX Stockholm Värdepappersaffärer Euroclear Sweden (VPC)

24 Flödet i RIX (2012)

25 Betalningssystemet och kontinuitet
Två geografiskt åtskilda anläggningar för drift av RIX Dubbla uppsättningar på varje anläggning Reservarbetsplatser Fenix och Ripa Höga krav även på deltagarna Övningar

26 Övriga RIX-applikationer
Kommunikationsvägar VFN-nät Inter-net SWIFT RIX-deltagaren kan kommunicerar på några olika sätt <Klick> RIX-deltagarens egna system kan kommunicera med RIX via SWIFT. Riksbanken har två alternativa nätverksoperatörer och det kan även deltagaren ha. <Klick> RIX-deltagaren kan även via en arbetsstation kommunicera med RIX Online via VFN-nätet eller Internet och det är i första hand det som den här utbildningen handlar om. <Klick> RIX-deltagaren kan även använda reservarbetsplatser i Riksbanken precis som tidigare. På dessa arbetsplatser behöver ej personliga certifikat installeras men den egna Secur-id dosan måste vara med. RIX Online Övriga RIX-applikationer Reserv-arbetsplats

27 Övningar Cirka 25 Manuella rutiner Registrering på plats Torrsim
Oannonserade Övningar från reservanläggningar FSPOS Utvärdering


Ladda ner ppt "Penning-överföringar mellan banker"

Liknande presentationer


Google-annonser