Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltning av guld- och valutareserven

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltning av guld- och valutareserven"— Presentationens avskrift:

1 Förvaltning av guld- och valutareserven
Emelie Bagelius

2 Guld- och valutareserven
Guldreserven 31 mdr kr* Valutareserven 356 mdr kr* Totalt 387 mdr kr* * Marknadsvärde

3 Riksbankens balansräkning*
Mdr SEK * Per

4 Vad säger Riksbankslagen?
Det ankommer på Riksbanken att i valutapolitiskt syfte hålla tillgångar i utländsk valuta, utländska fordringar och guld. Om det finns synnerliga skäl får Riksbanken i likviditets-stödjande syfte på särskilda villkor bevilja kredit eller lämna garanti till sådana bankinstitut och svenska företag som står under tillsyn av Finansinspektionen.

5 Tillgångsförvaltningens mål
Primärt mål Riksbanken ska alltid kunna uppfylla sitt åtagande och sina uppdrag Sekundärt mål Uppnå långsiktigt god riskjusterad avkastning.

6 Guld – och valutareserven ska användas för
att ge tillfälligt likviditetsstöd i utländsk valuta att låna ut utländsk valuta till IMF valutainterventioner finansiera Riksbankens verksamhet ge god riskjusterad avkastning

7 USD auktioner finansierades av FED och valutareserven
Mdr USD Utestående lån Finansierad av valutareserven

8 Investeringspolicy Tillgångsfördelning: USD minst 42% EUR minst 28%
Övriga OECD-valutor utom SEK –10% Valutarisk: max 15% av nettotillgångarna får omvandlas från EUR eller USD till annan OECD-valuta. Ränterisk (nettotillgångarna): mätt som modifierad duration 2,0–6,0 minst 70%

9 Valutareservens tillgångar fördelade över valuta
EUR totalt 37,0% Figuren visar valutareservens tillgångar (356 mdr kr) fördelade över valuta per

10 Eurotillgångarna fördelade över länder
Figuren visar valutareservens eurotillgångar (132 mdr kr) fördelade över länder per

11 Guldreserven 125,7 ton Andel av reserven: ca 8 %
Historisk koppling till sedlar och mynt Guldmyntfot Riksbanken skyldig att lösa in sedlar mot guld enligt Sveriges grundlag fram till 1975 Bretton Woodssystemet Idag: en tillgång och reserv i orostider

12 Valutaexponering Figuren visar valutareservens nettotillgångar fördelade över valuta per

13 Riksbanken förvaltar guld- och valutareserven för att självständigt kunna uppfylla sina lagstadgade mål och utföra sina uppdrag. Behovet av tillfälligt likviditetsstöd i utländsk valuta tongivande för valutareservens sammansättning.

14 Extra bilder

15 Handla guld London Bullion Market är den primära marknadsplatsen
Fysiskt, derivat eller ETF (sedan 2005) London Good Delivery (LDG) specificerar vilka egenskaper en guldtacka ska för maximal likviditet. En guldtacka: ca 12,5 kg och ca 3,5 mkr

16 Genomsnittlig avkastning och utdelning till staten
Perioden: Guld- och valutareservens totala avkastning i SEK: 7 mdr kr per år. Utdelningen till staten: 5,5 mdr kr.


Ladda ner ppt "Förvaltning av guld- och valutareserven"

Liknande presentationer


Google-annonser