Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internrevisionen Tertial

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internrevisionen Tertial"— Presentationens avskrift:

1 Internrevisionen Tertial 1 2011
Protokollsbilaga A Direktionens protokoll , § 4 Patrick Bailey

2 Revisionstäckning Tertial 1 2011
Nya Rapporter (Riskbedömning/Revisionsbedömning) Granskning av limitöverträdelser inom valutareservsförvaltningen (Hög/Otillfredsställande) Operativ ledning – Regelefterlevnad (Mellan/Tillfredsställande men bör förbättras) Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen

3 Revisionstäckning Tertial 1 2011
Uppföljnings rapporter (Riskbedömning/Revisionsbedömning) Kontanthantering – Sedelmakulering (Mellan/ Tillfredsställande- Stängd) Övervakning och finansiell analys- Genomförande (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Betalningssystem- Systemförvaltning (Mellan/Tillfredsställande - Stängd) Övervakning och finansiell analys- SEK utlåning (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Övervakning och finansiell analys- USD utlåning (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Informationssäkerhet (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Extern statistik beställarrollen (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen

4 Revisionstäckning Tertial 1 2011
Uppföljnings rapporter (Riskbedömning/Revisionsbedömning) Penningpolitik Prognosprocessen (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Informationssäkerhet (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Övervakning och finansiell analys- ( KAP) (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Informationssäkerhet (Mellan/Tillfredsställande men bör förbättras - Öppen ) Strategiskledning - Verksamhetsstyrning (Mellan/Tillfredsställande men bör förbättras - Öppen ) IT Drift – ändringshantering (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen

5 Pågående granskningar
ADM - kontanthantering - Projekt Broby APP – verksamhetens arbete med rapporten penningpolitik AFS - verksamhetens arbete med rapporten finansiell stabilitet ADM- utbetalningar av löner och annan ersättning till riksbankens anställda. STA - den nya riskorganisationen /riskenheten. ITA/STA - bankens arbete med IT säkerhet. Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen

6 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21
Statistik – Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen

7 Öppna iakttagelser - Revisionsbedömning per avdelning
Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen

8 Öppna iakttagelser - Risk per avdelning
Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen

9 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21
Åldersfördelning Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen

10 Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21
Statistik – Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen

11 Öppna iakttagelser – 2011-06-13
Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen

12 Öppna iakttagelser > 1,5 år
Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen


Ladda ner ppt "Internrevisionen Tertial"

Liknande presentationer


Google-annonser