Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksbankens roll och ställning - Sveriges riksbank 25 maj 2014 tommy

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksbankens roll och ställning - Sveriges riksbank 25 maj 2014 tommy"— Presentationens avskrift:

1 Riksbankens roll och ställning - Sveriges riksbank 25 maj 2014 tommy
Riksbankens roll och ställning - Sveriges riksbank 25 maj

2 Agenda Riksbankens roll och huvuduppgifter Historia
Självständighet, ledning och organisation Nya sedlar och mynt

3

4 Myndighet under riksdagen
Regeringen Riksbanken Finans- departementet Riksbanken är sedan 1866 en myndighet under Riksdagen. Världens äldsta centralbank, bildades redan 1668 Vad Riksbanken ska göra står i Riksbankslagen. Tillsammans med Regeringen, Riksdagen ansvarar Riksbanken för den ekonomiska politiken i Sverige. RB – Penningpolitiken och de övriga finanspolitiken (skatter och offentliga utgifter). De ekonomiska målen för Sverige är tillväxt, hög sysselsättning låg inflation. Riksbanken har en självständig ställning. Självständig betyder att det är direktionen som fattar de penningpolitiska besluten utan att ta direktiv från någon annan. Därför får till exempel ingen politiker säga till Riksbanken vad vi ska fatta för beslut. I många andra länder ligger Centralbanken under Finansdepartementet Riksgäldskontorets uppgifter ----Ger statliga garantier och lån ---Förvalta stadsskulden ---Statens internbank – myndigheter kan låna och placera pengar hos dem --- Hanterar bankstödet och insättningsgarantin Finansinspektionens uppgifter: I många länder är Finansinspektionen en del av Centralbanken ---övervakar företagen på finansmarknaden. -- bidra till finanssektorns stabilitet och effektivitet samt verka för ett gott konsumentskydd. --För att driva en verksamhet som erbjuder finansiella tjänster krävs tillstånd av Finansinspektionen. Finans- inspektionen Riksgälden

5 Riksbankens uppgifter enligt Riksbankslagen
Upprätthålla ett fast penningvärde Penningpolitik Främja ett säkert och effektivt betalningsväsende Finansiell stabilitet

6 Världens äldsta centralbank
1668 Sveriges Rikes Ständers Bank 1904 Monopol på sedelutgivning 1830-talet Affärsbanker bildas 1661 Palmstruch - första sedlarna 1701 Riksbanken ger ut transportsedlar 1866 Sveriges riksbank 1999 Självständig genom ny lag

7 Riksbanken självständig 1999
Inflationsmålet lagfästs Direktionen fattar de penningpolitiska besluten självständigt Avsättas endast vid grov försummelse

8 Riksbanksfullmäktige
Riksdagen Riksbanksfullmäktige Finansutskottet Direktionen

9 Riksbankens direktion
Stefan Ingves Riksbankschef Kerstin af Jochnick Förste vice riksbankchef Karolina Ekholm Vice riksbankschef Martin Flodén Vice riksbankschef Per Jansson Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Vice riksbankschef

10 Riksbankens organisation
Riksbankens direktion Stefan Ingves, riksbankschef Kerstin af Jochnick, förste vice Karolina Ekholm, vice Per Jansson, vice Martin Flodén, vice Cecilia Skingsley, vice RIKSBANKSFULLMÄKTIGE Johan Gernandt, ordf. Sven-Erik Österberg, vice ordf. STABSAVDELNINGEN (STA) Anders Vredin Eva Julin, bitr. INTERNREVISIONS-AVDELNINGEN (IR) Patrick Baily AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETS-SUPPORT (AVS) Marianne Olsson AVDELNINGEN FÖR FINANSIELL STABILITET (AFS) Kasper Roszbach Martin W Johansson, bitr. Malin Alpen, bitr. AVDELNINGEN FÖR MARKNADER (AFM) Sophie Degenne, tf. Göran Robertsson, bitr. AVDELNINGEN FÖR PENNINGPOLITIK (APP) Marianne Nessén Christina Nyman, bitr. David Vestin, bitr. AVDELNINGEN FÖR BETALNINGSSYSTEM OCH KONTANTER (ABK) Christina Wejshammar

11 Nya sedlar och mynt

12 Varför nya sedlar och mynt?
Nya säkerhetsdetaljer Mindre och lättare mynt Två nya valörer – effektivare betalningar

13 Sveriges nya sedlar Oktober kronor kronor kronor kronor Oktober kronor kronor

14 Sveriges nya mynt Oktober kronan kronan kronan

15 riksbank.se


Ladda ner ppt "Riksbankens roll och ställning - Sveriges riksbank 25 maj 2014 tommy"

Liknande presentationer


Google-annonser