Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nivå- Bas Ämne: Human Resources & Volontärsamordning Modul 1: Introduction till volontärsamordning DU 1.1:Introduktion till ideellt engagemang Vad är ideellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nivå- Bas Ämne: Human Resources & Volontärsamordning Modul 1: Introduction till volontärsamordning DU 1.1:Introduktion till ideellt engagemang Vad är ideellt."— Presentationens avskrift:

1 Nivå- Bas Ämne: Human Resources & Volontärsamordning Modul 1: Introduction till volontärsamordning DU 1.1:Introduktion till ideellt engagemang Vad är ideellt engagemang - grundläggande begrepp och myter Ideellt engagemang – personliga värden, värden för organisationer och samhället i stort DU 1.2: Ideellt engagemang: en meningsfull upplevelse för alla Att välja en passande volontäraktivitet Grundläggande rättigheter och skyldigheter som volontär REVEAL KURS HR och Volontärsamordning Modul 1

2 Nivå-Bas Ämne: Human Resources och Volontärsamordning Modul 2: En annan typ av HR D.U. 2.1: HR anpassat för volontärsamordning: Volontärsamordnaren Särdragen i HR när det gäller volontärsamordning Färdigheter, attityder och uppgifter i volontärsamordning D.U. 2.2 Att skapa en kultur som passar volontärer REVEAL KURS HR och Volontärsamordning Modul 2 2

3 Definitionerna för ideellt arbete kan variera, men det är allmänt betraktat som en verksamhet som utförs av fri vilja, vilken en person ger sin tid, erfarenhet och kompetens till förmån för samhället, utan ekonomisk vinning. Definition 3

4 Det finns fyra huvuddrag som gör att ideellt engagemang skiljer sig ifrån andra former av deltagande: 1.Volontärarbete är en aktivitet som är fritt valda av varje individ. Människor måste kunna välja att engagera sig eller att inte bli inblandad, och någon form av tvång är oförenligt med andan i ideellt engagemang. 2.Det är en verksamhet som riktar sig till nytta för samhället eller till det gemensamma bästa, i motsats till förmån för en enda individ.

5 3. Ingen ersättning utgår eller förväntas för verksamheten (utom ersättning för direkta kostnader som genereras genom att utföra verksamheten, liksom transport och material). 4. Det är en organiserad verksamhet, inom ramen för en ideell organisation eller annan formell eller informell grupp. 5

6 Fördelar 6 Ur den synvinkel, har ideellt engagemang många fördelar för volontären; Att få erfarenheter och lära sig att hantera ansvar Lära sig nya uppgifter, förmågor, kompetenser Att göra något bra för samhället Dela din upplevelse och känslan av att vara behövd Hålla igång och använda dina kompetenser Skaffa vänner, nätverk och lära känna offentliga personer Interagera med andra sociala grupper av människor och mottagare Få nya perspektiv Starta en karriär eller testa en ny karriär Att ingå i ett dynamiskt team och/eller en respekterad organisation Som en del av en rörelse, förändring Ha roligt

7 Benefits 7 Ur en organisatorisk synvinkel kan volontärer vara en viktig resurs: Effekten av organisationens arbete ökar, exempelvis fler träd kan planteras genom lyckas insamling av miljöorganisationen, fler får spela innebandy tack vare fler ideellt engagerade innebandyledare etc. Fler människor får hjälpt tack vare fler som engagerar sig i den ideella organisationen Antalet, kvalitén och räckvidden av tjänsterna ökar Volontärer kan bli ambassadörer för organisationen i samhället Volontärer kan locka nya medlemmar, andra frivilliga eller sponsorer Volontärer kan ge välbehövliga kunskaper i organisationen Volontärer kan bli framtida medarbetare

8 HR i volontärsamordning Human Resource ofta förkortat HR handlar om att ta hand om arbetskraften i en organisation, att anpassa arbetskraften efter uppdraget, hantera de processer som de deltar i, tillgodose behovet av arbetskraft och hantera förändringar i arbetslivet. Particularities

9 A. Planering och ledning B. Hitta volontärer och PR C. Intervjuer och urval D. Introduktion och utbildning E. Leda och ta hand om volontärerna F. Motivation och meriter G. Utvärdera volontärverksamheten H. Övriga ansvarsområden Volunteer management in 9 steps

10 Vara säker Acceptera att någon har synpunkter Vara trovärdig Vara lojal Säg vad du tycker Vara villig att lära dig något nytt Lär dig allt du kan Var en god lagspelare Volontärens ansvar

11 Nedan är några av de förmågor som det gäller att ha för att arbeta med volontärer (anpassad från Ellis, 1996): Kunskap om ideellt engagemang och förmågan att på ett positivt och konsekvent sätt beskriva volontärverksamheten En bred syn när det gäller möjligheterna att engagera sig ideellt och även om vad organisationen kan tjäna på att ha en bra volontärverksamhet En god förståelse för vad som driver volontärer och en god förmåga att uppmärksamma de enskilda motiv varje volontär har Volontärsamordnaren

12 Nedan är några av de förmågor som det gäller att ha för att arbeta med volontärer (anpassad från Ellis, 1996): En god förståelse vad det ideella engagemanget ger och vilka fördelar det finns med att inkludera fler och en mångfald av människor i organisationen (deltagande av ungdomar, vuxna, äldre personer, olika minoriteter och personer med funktionshinder) Goda ledaregenskaper En förmåga att förstå människor Entusiasm och energi Volontärsamordnaren

13 Nedan är några av de förmågor som det gäller att ha för att arbeta med volontärer (anpassad från Ellis, 1996): Förmågan att tala fritt och leverera offentlig presentation på ett enkelt sätt Kännedom om vad som bidrar till samhället i stort God förmåga att analysera uppgifter och ansvar på grund av att arbetet måste delas upp i uppgifter som är tillräckligt små för delas ut på volontärer Volontärsamordnaren

14 Nedan är några av de förmågor som det gäller att ha för att arbeta med volontärer (anpassad från Ellis, 1996): God förmåga att hantera och arbeta med detaljer (som att justera oregelbundna arbetstider för volontärer etc.) Öppenhet för att anpassa idéer från olika sammanhang till de särskilda behoven i den ideella organisationen. Volontärsamordnaren


Ladda ner ppt "Nivå- Bas Ämne: Human Resources & Volontärsamordning Modul 1: Introduction till volontärsamordning DU 1.1:Introduktion till ideellt engagemang Vad är ideellt."

Liknande presentationer


Google-annonser