Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är unga engagerade eller oengagerade i politik?  Lance Bennett  Center for Communication and Civic Engagement shington.edu/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är unga engagerade eller oengagerade i politik?  Lance Bennett  Center for Communication and Civic Engagement shington.edu/"— Presentationens avskrift:

1

2 Är unga engagerade eller oengagerade i politik?

3  Lance Bennett  Center for Communication and Civic Engagement http://ccce.com.wa shington.edu/ http://ccce.com.wa shington.edu/

4  Två paradigm: engaged youth/disengaged youth  Paradigmen bygger på olika idéer och uppfattningar om vad politiskt engagemang och politiska attityder egentligen är.  Dessutom används även olika data för att styrka varje paradigm.

5 Engaged youth  Understryker rollen av peer networks och online communities.  Regeringen är skildig av minskat förtroende samt intresse i politiska frågor bland unga.  Empowerment  Partipolitik och regering centrerad politik anses som en plikt. Disengaged youth  Minskat medborgerligt engagemang – färre unga som röstar eller följer politiska nyheter.  Consumer politics har en mindre roll.  Personalization/privatiz ation av publik sfären.

6  Generationsskifte  Disengaged citizen – tidigare modell av medborgerligt engagemang.  Engaged citizen – indentitetsskifte, självupdatering, personligt yttrande och individualitet.

7 Actualizing Citizen (AC)Dutiful Citizen Weak duty to participate in government. Strong duty to participate in government Focus on lifestyle politics: political consumerism, volunteering, social activism Voting is the core democratic act Mistrust of media and politicians -- do not follow politics in the news Informed about issues and government -- follow the news Join loose networks for social action – communicate through digital media Join social organizations and parties -- communicate through mass media

8  Politisk kommunikation måste förbereda unga för att aktivt delta i det politiska livet (Coleman)  Citizenship training – hur demokratiska är skolor?

9  Hur staten anser ungas deltagande i demokrati?  Vilka sorters deltagande och politiskt medvetande måste uppmuntras?  Hur unga anser demokratiskt deltagande?

10  Managed Citizenship: utbildning, lagar, medborgerliga skyldigheter  Autonomous Citizenship: egna uppfattningar kring politiskt ansvar, medborgerliga skyldigheter osv.

11  Måste vara kontrollerad  Vertikalt orienterad  Syfte är at utbilda framtida medborgare och väljare. Coleman

12  Icke-kontrollerad  peer-to-peer  Kolletiv aktion

13  Anthony Giddens (1991): ”life politics” / Ordinary politics  Stephen Colleman (2010): Autonomous citizenship/ Managed Citizenship  Lance Bennett (2001): Actuallizing citizen/Dutiful citizen

14  Who are ”youth” and what makes them different from anyone else?  What does it mean to be addressed and to act as a citizen?  In what way does the Internet enable forms of social communication compatible with the development of active citizenship?  In what sense does the internet open up the kind of civic space in which citizens can act for themselves?

15  Ett verktyg för att skapa politiskt engagemang  Autonomous eller managed citizenship?  Actuallizing eller dutiful citizens?

16  Feedback ≠ interaktivitet  Kontrollerade platser/icke-kontrollerade platser

17  Vad händer med feedback  Kontrollerade svar/ fritt deltagande

18  Skapade av privata företag  Controlled citizenship  e-participation eller e-democracy?


Ladda ner ppt "Är unga engagerade eller oengagerade i politik?  Lance Bennett  Center for Communication and Civic Engagement shington.edu/"

Liknande presentationer


Google-annonser