Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Virtuellt Campus ”Ett personligt campus utifrån mitt lärande”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Virtuellt Campus ”Ett personligt campus utifrån mitt lärande”"— Presentationens avskrift:

1 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Virtuellt Campus ”Ett personligt campus utifrån mitt lärande”

2 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Livslångt lärande

3 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Skolkollegiet ”en samverkansplattform för erfarenhetsutbyte, kollegialt lärande, skolutveckling och fortbildning”

4 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Blended Learning Blended Learning is an instructional model that uses technology as a leverage to individualize instruction. Blended Learning allows for students with varying levels of achievement to have ”individualized learning plans” created for them. Ultimately, it empowers students to take ownership of their own learning and teachers become facilitators of the learning that takes place in the classroom. The adaptive software that is used in a blended learning classroom creates individual learning paths so that students who are performing at different levels can move at their own pace

5 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Blended Learning

6 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Skolan Utgångspunkt klassrummet Lärarledd undervisning Formellt lärande

7 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Personal Learning Environment a blended learning classroom creates individual learning paths so that students who are performing at different levels can move at their own pace

8 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Mutual learning

9 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Flexibelt lärande

10 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Högre utbildning Utgångspunkt informellt lärande?

11 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Framtida roller

12 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 MOOCs MOOC:s är betydelsefulla både i sig själva och genom att den underliggande nätbaserade tekniken kan användas för att förbättra kvalitén på traditionell utbildning. Källa: Rapport från Tillväxtanalys ”Massive Open Online Courses – en omvärldsanalys i fyra länder”

13 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 MOOCs Ett område där MOOC-metodiken kunde vara speciellt intressant är inom olika former av vidareutbildning av yrkesverksamma. Om MOOC:s på allvar ska kunna ersätta vissa traditionella universitets-kurser behöver utmaningar vad gäller bland annat lärandemiljö, interaktivitet och affärsmodeller adresseras. Källa: Rapport från Tillväxtanalys ”Massive Open Online Courses – en omvärldsanalys i fyra länder”

14 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 MOOCs Dessutom kunde det vara av intresse för svenska utbildningsinstitutioner att på ett mer proaktivt sätt utnyttja den underliggande teknologin för pedagogisk utveckling, såväl i högskolan som i skolan. Källa: Rapport från Tillväxtanalys ”Massive Open Online Courses – en omvärldsanalys i fyra länder”

15 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Kompetensutveckling Almedalens buzzword 2014 (2013: Samverkan)

16 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Infrastruktur Appar/API Cloud SILOS

17 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Resurscenter

18 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Experience API (xAPI)

19 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 xAPI / Learning Record Store (LRS)

20 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 xAPI - LRS

21 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 xAPI - LRS

22 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 xAPI - LRS

23 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 xAPI - LRS

24 OPEN CAMPUS Almedalen 2014 xAPI - LRS


Ladda ner ppt "OPEN CAMPUS Almedalen 2014 Virtuellt Campus ”Ett personligt campus utifrån mitt lärande”"

Liknande presentationer


Google-annonser