Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2015-03-28 1 Vad händer och vart är vi på väg? Biblioteksstämman 2010 Gunnar Sahlin Foto: Jimmie Mac.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2015-03-28 1 Vad händer och vart är vi på väg? Biblioteksstämman 2010 Gunnar Sahlin Foto: Jimmie Mac."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 2015-03-28 1 Vad händer och vart är vi på väg? Biblioteksstämman 2010 Gunnar Sahlin Foto: Jimmie Mac

2 Sidnummer 2015-03-28 2 Det digitala biblioteket - avstämning Nya former och vägar för att tillgängliggöra våra tjänster och vårt material Digitalisering Inflödet och insamling av e-material: e-pliktlag 2011 Från tryckta tidningar och mikrofilm till pdf-filer Vetenskapliga tidskrifter och e-boken Kataloger, metadata, databrunnar mm Digital lagring – statlig samordning Upphovsrätt – kollektiva avtalslicenser –Balansen meellan det digitala biblioteket och den traditionella rollen Foto: CliNKer

3 Sidnummer 2015-03-28 3 Nationellt samarbete Nationell bibliotekssamverkan (Gunillas presenterar vidare) Samarbete mellan myndigheter och mellan departement –digital lagring –digitalisering –tillgängliggörande ABM-samarbete Audiovisuella området - samarbetspartners Nationell plan för digitalisering, tillgängliggörande och bevarande Private-public partnership Foto: Carlos Porto

4 Sidnummer 2015-03-28 4 Det internationella samarbetet Starkt engagemang från EU-kommissionen Europeana TEL – The European Library EU-screen Open access Det nordiska samarbetet Organisationer – globala och europeiska Foto: Joachim Lundgren

5 Sidnummer 2015-03-28 5 Trend mot ökad samverkan inom EU-länderna Ökad samverkan inom bibliotekssektorn –De nordiska länderna går före Andra europeiska länder hakar på Vissa länder är raka motsatsen Foto: Susan Vg

6 Sidnummer 2015-03-28 6 Conclusions In the continuing process towards the digital library, technical development, difficult strategic choices and large investments will be necessary, as well as concrete joint projects, conducted nationally and internationally. It will require significant economic and personal resources in the years to come. The challenges are immense and require that institutions collaborate more closely than ever before. The pace of development in libraries will not subside and new technical tools, which we today are unable to envisage, will be conceived. We will be facing great challenges in the coming years. In this context it is of the utmost importance not to lose sight of the joint purpose, nationally and internationally. Foto: Denmark Dotdk


Ladda ner ppt "Sidnummer 2015-03-28 1 Vad händer och vart är vi på väg? Biblioteksstämman 2010 Gunnar Sahlin Foto: Jimmie Mac."

Liknande presentationer


Google-annonser