Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kb.se Arbetssätt och inflytandestrukturer Nationella referensgruppen 29 mars 2007 Gunnar Sahlin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kb.se Arbetssätt och inflytandestrukturer Nationella referensgruppen 29 mars 2007 Gunnar Sahlin."— Presentationens avskrift:

1 www.kb.se Arbetssätt och inflytandestrukturer Nationella referensgruppen 29 mars 2007 Gunnar Sahlin

2 www.kb.se KB:s uppdrag och verksamhetsområden 1.Samla in, beskriva och bevara det tryckta (och digitala) kulturarvet 2. Tillgängliggöra materialet genom att vara ett forskningsbibliotek 3. Nationell samordning/samverkan – med utgångspunkt i informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning

3 www.kb.se Samarbeta, samordna, samverka Samarbete: arbeta tillsammans (med andra) för ett gemensamt mål Samordna: organisera (olika verksamheter) för ett gemensamt syfte Samverka: handla eller fungera gemensamt för visst syfte –(Svensk Ordbok, 1986) ”Det allmänna biblioteksväsendet skall samverka” (budgetpropositionen för 2005, kulturdep.)

4 www.kb.se Målgrupper – ett tydligt uppdrag? Regleringsbrev – ”Forskning och den högre utbildningen” Accessprogrammet – ”Alla människor i hela landet” EU och digitaliseringen – ”Det gemensamma europeiska kulturarvet”

5 www.kb.se Nationell samverkan, försök till sammanfattning Libris samkatalog och fjärrlån Katalogisering och flödet av bibliografiska poster Nationellt konsortium för e-licenser Högskolornas e-publicering - Open Access, utvecklingsprojekt Samsök, en nationell portal Jourhavande bibliotekarie / Fråga biblioteken Ansvarsbibliotek

6 www.kb.se Andra nationella insatser Nationalbibliografin och bibliografiska insatser Mikrofilmning av dagstidningar Juridisk bibliotekskompetens Bevarandeområdet Mm mm

7 www.kb.se Pågående nationella utvecklingsområden Katalogiseringsöversyner (4 delprojekt, utredningar klara) –Åtgärder inom det bibliografiska området som följer av utredningarna (samt samarbeten med OCLC, Google, TEL, mm) Libris som lokalt (utlånings)system (utredning pågår) Libris webbsök (projekt från november 06) Bålsta som tidskriftsdepå (pågående utredning) Digitaliseringsinsatser (önskad insats, knappt påbörjad) –områden och standards

8 www.kb.se Ökat nationellt samarbete utanför bibliotekssektorn Riksarkivet och Statens Ljud- och Bildarkiv –Långsiktigt digitalt bevarande Andra myndigheter, bl. a. Verva ABM-sektorn, bl.a. genom ABM-centrum –Främst digitalisering Förlag och andra informationsproducenter

9 www.kb.se Tydliga strömningar Universitetsbiblioteken knyts närmare moderorganisationerna Kungl. biblioteket intensifierar samarbetet med europeiska systerorganisationer Kungl. biblioteket ökar koordineringen med andra myndigheter RA och SLBA ABM-centrum Förhållandet till folkbiblioteken Ingen ändring av uppdraget Kulturrådet Regionala samarbeten ökar Diverse gemensamma projekt som Jourhavande / Fråga biblioteken

10 www.kb.se KB:s organisation

11 www.kb.se Nationell samverkan Avdelningschef Nationella referensgruppen Administration & Info 1 Biblioteks- och bibliografisk utveckling statistik, utvärdering, Nat. Samordn- uppdrag Projekt- kontor Utbildnings- kontor 3 Referens- och samverkans- grupper E-licens- verksamhet Nationell ”stämma” ABM-centrum

12 www.kb.se Inriktning Fokusering på stora, centrala och aktuella områden Fokusera och prioritera Dialog Nationalbibliotekets roll och kompetens och förhållandet till andra forskningsbibliotek Forsknings- och folkbibliotek (KB – Kulturrådet) Medaktörer utanför bibliotekssektorn: departement, Uuniversitet / SUHF, Kulturrådet, Riksarkivet, Statens Ljud- och bildarkiv, museer och andra myndigheter (Vetenskapsrådet, Kulturrådet, Verva, m fl)

13 www.kb.se Vilken roll skall gruppen spela? Vilka frågor skall vi ha på dagordningen? Initiera nya områden och avveckla? Ungefärligt antal träffar per år? Komma fram till en gemensam ståndpunkt och det formella beslutet

14 www.kb.se Några överväganden som gäller inriktningen –Ansvarsbibliotek – förändring 2004, fortsatt avveckling (e-licenser)? –Projektmedel – omfattande projekt och tydligare styrning! –Utredningar – områden och behov? –Diverse mindre ansökningar? –Bibnet och stödet till högskolornas undervisning?

15 www.kb.se Utvecklingsgrupper Aktuella utvecklingsgrupper (se preliminärt förslag) Bemanning av dessa grupper Chefer respektive specialister

16 www.kb.se Årlig träff med bibliotekschefer Planering inför en träff hösten 2007 Inriktning på den träffen Deltagare


Ladda ner ppt "Www.kb.se Arbetssätt och inflytandestrukturer Nationella referensgruppen 29 mars 2007 Gunnar Sahlin."

Liknande presentationer


Google-annonser