Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Håkan Carlsson Göteborgs universitetsbibliotek Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Håkan Carlsson Göteborgs universitetsbibliotek Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Håkan Carlsson Göteborgs universitetsbibliotek Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna

2 www.gu.se Bibliometrigruppen Håkan Carlsson, GUB, sammankallande Per Ahlgren, SUB Peter Linde, BTHB Tore Lund, Chalmers bibliotek Marianne Hällgren, Linköpings UB Staffan Parnell, SLUB Olle Persson, Umeå universitet. Anu Salminoja, Uppsala UB Daniel Wadskog, KIB Cathrina Rehn, KIB Leif Eriksson, Uppsala universitet Ulf Kronman, Vetenskapsrådet

3 www.gu.se Erfarenhetsutbyte och spridning inom sektorn Metricsgruppen (78 medlemmar från 27 lärosäten + 8 från andra nordiska länder) Metrics-seminarierna (1 per termin) Metodik - Lund VT 2007 Svenska bibliometriindikatorn - Stockholm HT 2007 Lokala utvärderingar - Ultuna VT 2008 Svenska bibliometriindikatorn, del 2 - Göteborg HT 2008 Ranking - Karolinska VT 2009 Extern analysprogramvara - Linköping HT 2009 Bibliometrikritik - Uppsala VT 2010

4 www.gu.se Utbildning En- eller tredagarsutbildningar minst årligen Innehåll: -Introduktion/historik -Kartläggning -Indikatorer -Datorövningar -Aktuell utveckling Ca 100 deltagare fram till idag

5 www.gu.se Inventering 19 lärosäten med bibliometrisk verksamhet 17 har verksamhet vid bibliotek 41 personer sysslar med bibliometri i någon form som en del i sin dagliga verksamhet

6 www.gu.se Nytt uppdrag Aktivt verka för samarbete med lärosätenas ledningarna Omvärldsbevaka bibliometriområdet för SUHF Erfarenhetsutbyte om bl.a. indikatorer och rådata Samordna bibliometriutbildning

7 www.gu.se Samarbeten med SUHF centralt Aktivt deltagande i VR:s arbete med svenska bibliometriindikatorn Företrätt SUHF i förhandlingar om rådatainköp från VR Personaldelning med expertgruppen för kvalitet och rankinggrupen inom SUHF Kvalitetsarbetet kring publikationsdatabaserna

8 www.gu.se Webbsida? Behöver bibliometrigruppen en webbsida? Ska den brandas med SUHF eller under egen domän? Vad ska den innehålla?

9 www.gu.se Gruppen för rekommendationer för kvalitetssäkring av publikationsdatabaser Håkan Carlsson, GUB, sammankallande Jörgen Eriksson, LUB Leif Eriksson, Uppsala universitetsbibliotek Tore Lund, Chalmers bibliotek Catharina Rehn, KIB Aina Svensson, Uppsala universitetsbibliotek Ulf Kronman, Vetenskapsrådet

10 www.gu.se Uppdraget/Historik SUHF styrelse: Styrgruppen för forum för bibliotekschefer:

11 www.gu.se Arbetsplan Planering (nov 09) Inventering (jan/feb) Analys och bearbetning (mar/apr) Remiss (maj)

12 www.gu.se Inventeringsområden Allmänna analyser/medelsfördelning Lokalt/Nationellt Vilka typer av bibliometriska analyser görs vid lärosätena idag? Vilka typer av indikatorer ingår i lokala medelsfördelningar idag? Hur ser det ut i de andra nordiska länderna? Hur ser Swepub ut? Vilka levererar och hur mycket levereras dit? Hur ser Swepub-datan ut?

13 www.gu.se Referensgrupp Kristin Olofsson och Henrik Lindström, LIBRIS (SwePub), Kungl. Biblioteket Stefan Andersson, DiVA, Uppsala univeristetsbibliotek Jessica Lindholm, Dspace, Malmö högskola Björn Forslöw, Karolinska institutet Magnus Gunnarsson, Vetenskapsrådet Johan Fröberg, Vetenskapsrådet Anders Malmberg, Uppsala universitet

14 www.gu.se Ett urval av preliminära rekommendationer Utnyttja extern data – undvik egeninmatning Granska bibliografiskt alla inkomna registreringar (dubbletter, verifikation mot publikation, bibliografisk kvalitet) Sök användningsområden för datan (publikationslistor, underlag i analyser) Inför möjlighet för forskare och prefekter att samlat godkänna årsproduktioner Inför hjälpdatabaser för tidskrift och förlag Anpassa definitioner av dokumenttyper och referentbedömning till nationell standard

15 www.gu.se Kontakt Hakan.Carlsson@ub.gu.se www.ub.gu.se/bibliometri


Ladda ner ppt "Www.gu.se Håkan Carlsson Göteborgs universitetsbibliotek Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna."

Liknande presentationer


Google-annonser