Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norska modellen vid Lunds universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norska modellen vid Lunds universitet"— Presentationens avskrift:

1 Norska modellen vid Lunds universitet
Mikael Graffner Lunds universitetsbibliotek

2 Bakgrund I mars 2010 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda en ny modell för fördelning av fakultetsmedel vid LU Den nya modellen skulle vara transparent och fördela medel efter både kvalitetskriterier och strategiska överväganden Modellförslag med 10 olika indikatorer togs fram 4 olika grupper: Koppling till utbildning 40 % Konkurrenskraft/Externa medel 25% Publicering/citering 20% Forskningsutvärdering/RQ8 10% Gränsöverskridande 5% Koppling till utbildning =heltidsekvivalenter i forskarutbildning, doktorsexamina, HST i grundutbildning

3 Modellen skulle fördela 80% av fakultetsmedlen
20% skulle fördelas efter strategiska överväganden I dec/jan hölls två workshops med dekanerna som då avfärdade förslaget att införa en ”automatisk fördelningsmodell”

4 Simulering av norska modellen vid LU
Publikationsdatabas - LUP Ca poster ( studentuppsatser) Inläggning i LUP sker genom egenregistrering samt importer från WoS och PubMed Alla poster granskas av LUP-administratörer Normalisering av: ISSN/eISSN tidskriftstitlar förlagsnamn

5 Resultat, svenska & norska modellen

6 Täckning? PY=

7 Norska modellen PY=

8 Utmaningar Bedömning av tillägg till listan
Bedömning av enskilda publikationer: monografier – läromedel, nya utgåvor etc. Kontrollerade listor med tidskrifter, serier och förlag behövs Överregistrering Dubbletter Fraktionalisering av publikationer Organisationsstruktur Ska olika versioner av norska listan användas för olika publiceringsår?

9 Bibliometrimodeller vid LU
Naturvetenskapliga fakulteten: citeringsindikator Samhällsvetenskapliga fakulteten: antal publikationer i kvalitetsbedömda kanaler Ekonomihögskolan: antal publikationer i kvalitetsbedömda kanaler Skånes universitetssjukhus: använder norska modellen för att månadsvis följa publiceringen i nivå 2-tidskrifter


Ladda ner ppt "Norska modellen vid Lunds universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser