Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk Förening för Radioekologi 10 år,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk Förening för Radioekologi 10 år,"— Presentationens avskrift:

1 Svensk Förening för Radioekologi 10 år, 2001-2011.
Klas Rosén och Bernt Jones

2 Bakgrund Radioekologi är en relativ ung vetenskap som började med atombomben 1945 Radioekologisk forskning blev mer omfattande p.g.a spridning av radionuklider i samband med atmosfäriska tester av atombomber i början av 1960-talet (Cs och Sr) Tjernobylolyckan 1986 gav möjlighet att studera radionuklider(främst Cs) i många olika ekosystem

3 Bakgrund SFREK Efter nedläggningen 1999 av institutionen för radioekologi på SLU kände många radioekologer en saknad av den samlande funktionen för radioekologi som fanns i Uppsala En av orsakerna till bildandet av en radioekologi-förening, var att försöka stimulera forskare och andra intresserade att ha kontakter med radioekologin och varandra på ett teoretiskt och praktiskt plan En annan orsak var en saknad av ett centrum för radioekologi i landet

4 Bildande av SFREK Svensk Förening för Radioekologi (SFREK) bildades vid ett konstituerande möte den 26 april 2001 i Uppsala Initiativet togs av en arbetsgrupp bestående av personer som tidigare arbetat på Inst. för Radioekologi, SLU Den första styrelsen bestod av 5 st; ordf. Klas Rosén (SLU), kassör Mats Isaksson (GU), sekr. Birgitta Åhman (SLU), Bernt Jones (SLU) och Torbjörn Nylen (FOI).

5 Föreningens mål är att:
främja forskning samt nationellt och internationellt samarbete inom radioekologi och närliggande områden verka för kommunikation mellan forskare, beslutsfattare, massmedia och allmänhet samt att uppmärksamma aktuella frågor inom radioekologi sprida information via föreningens hemsida och genom regelbundna seminarier och konferenser om aktuella frågor inom radioekologin

6 Verksamhet i SFREK Ett flertal seminarier har arrangerats årligen:
Ofta ett under hösten och ett på våren i samband med årsmötet. Flera av mötena har medvetet lagts på orter där vi har medlemmar som Umeå, Göteborg, Lund och Malmö Årsmötena i SFREK skall enligt stadgarna hållas före april månads utgång

7 Fyra konferenser mellan åren 2001-2011
1. 15 år efter Tjernobylolyckan, 26 april 2001, SLU, Uppsala, med 4 föredrag 2. Radioekologi och strålning i miljön, mars 2004, Sunnersta Herrgård, Uppsala, med 15 föredrag. 3. Two decades after Chernobyl - summing up the consequences of the accident, april 2006 i Marsstrand, med 23 föredrag. Möte samarrangerades med radiobiologi-föreningen i Sverige 4. Radioecological research during 25 years after the Chernobyl accident, mars Stockholms universitet 

8 2011 Styrelsen består idag 2011 av: Mats Isacsson (ordf, GU) Pål Andersson (kassör, SSM) Karolina Stark (sekr, SU) Klas Rosén (SLU) Bernt Jones (SLU) Medlemmar i SFREK 2011: ca 55, antalet har varierat mellan st under åren

9 Svensk Förening för Radioekologi SFREK om 10 år 2021 ?
?? Den som vill bli medlem i SFREK kan vända sig till någon i styrelsen

10 Årets Radioekolog instiftades av styrelsen för SFREK 2011
Årets Radioekolog instiftades av styrelsen för SFREK Utmärkelsen har för första gången tilldelats Prof. emeritus Karl-Johan Johansson Motevering: Prof. K-J Johansson har tilldelats utmärkelsen årets radioekolog 2011, för mångårigt väsentligt bidrag till framsteg inom Radioekologin och dess tillämpningar

11


Ladda ner ppt "Svensk Förening för Radioekologi 10 år,"

Liknande presentationer


Google-annonser