Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WWW.RSSW.SE Nationell forskarskola i socialt arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WWW.RSSW.SE Nationell forskarskola i socialt arbete."— Presentationens avskrift:

1 WWW.RSSW.SE Nationell forskarskola i socialt arbete

2 Vad händer?  Hösten 2007, ansökan till vetenskapsrådet, avslag. Ledde till beslut om att utreda möjligheterna för att driva en forskarskola som ett nätverk.  Jan; en nationell enkät  Feb; internat för forskningssekreterarna i Växjö.  Mars; möte om en Nordisk-Baltisk forskarskola i Helsingfors, utredningen färdig  April; professorskollegiet enas om att gå vidare, ansökan till NordForsk  Maj; enkät till alla doktorander om kursbehov, arbete med hemsidan, all deltar I arbetet förutom Göteborg  Sommar 08; positivt beslut från NordForsk  September; styrgruppsmöte i Umeå  Oktober; första kursaktiviteten, seminarium för nyantagna doktorander i Kilsbergen

3 Antal doktorsavhandlingar i socialt arbete 1980 – 2007.

4 Beräknat disputationsår för doktorander i socialt arbete vid utgången av 2007. Avser såväl licentiat- som doktorsnivå. Lärosäte 2008200920102011-oklartSumma Göteborg Jönköping Lund Malmö Mitt Örebro Stockholm Umeå Växjö 7 0 15 0 3 0 12 4 8 505004578505004578 406010634406010634 331343435331343435 104001060104001060 20 3 31 3 8 27 23 25 Totalt Andel, i % 49 33 34 23 24 16 29 20 12 8 148 100

5 Nyantagning av doktorander i socialt arbete 2008. Lärosäte Antal Göteborg Jönköping Lund Malmö Mitt Örebro Stockholm Umeå Växjö 1 Karlstad 4-5 3 4-7 3 0 7 1-2 5-6 13 2-6 Totalt42-54 1. Varav 3 nyantagna på doktorsnivå, 2 nyantagna på lic.nivå och 8 från licentiat till doktorsnivå.

6 Forskarsskolans planerade verksamhet  Informationsinsatser; gemensam hemsida www.rssw.se www.rssw.se  Kursverksamhet  Temaseminarier  Artikelskola  Internationalisering

7 KursIntresserade (n=65, val 1-3) Socialpolitik25 Teorier i socialt arbete19 Kön och genus14 De sociala institutionernas historia 14 Kommunikation och bemötande 11 Människobehandlande organisationer 11 Etnicitet11 Professionalisering10 Omsorg9 Utvärdering7 Civilsamhälle5 Möjliga framtida ämnesspecifika kurser.

8 Sommarskolor: 2009 ”Between conflict and consensus – challenging the dichotomy”. Augusti, Litauen 2010 “The social in social work research”. 2011 “Understanding the other” Forskarutbildningskurser “History of social work and its identity”. Gemensam, hösten 2009 “Research ethics in social work” Finland “Theories of human service organizations” Sverige “Social science and social work – reflecting on reflection” Norge “The role of ideas, discourses and frames in welfare policies” Danmark Planerade aktiviteter i Nordisk/Baltisk nätverk med forskarskolor i socialt arbete 2009 – 2011.


Ladda ner ppt "WWW.RSSW.SE Nationell forskarskola i socialt arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser