Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldreboende i Örebro kommun nutid och framtid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldreboende i Örebro kommun nutid och framtid"— Presentationens avskrift:

1 Äldreboende i Örebro kommun nutid och framtid
2 april 2009 Jag har blivit ombedd att berätta lie om de äldreboenden som vi har här i Örebro och hur vi försöker planera inför framtiden. Marie Villman Planerare Örebro kommun

2 Sveriges sjunde största kommun Befolkning: 132 277 personer
Örebro kommun Sveriges sjunde största kommun Befolkning: personer Slottet Svampen Men först vill jag förstås ta tillfället i akt och berätta lite kort om Örebro. Örebro är Sveriges sjunde största kommun och befolkningen passerade vid årsskiftet invånare. Wadköping

3 Allmänt om Örebro Area: 1 380 km2
Läge: Mitt i Sveriges befolkningsmässiga centrum med ca 20 mil till Stockholm och ca 30 mil till Göteborg. Historia: Örebro är drygt 700 år. Slottet började byggas redan på talet. Skolor: 1 universitet. 15 gymnasium varav 8 friskolor. 54 grundskolor varav 11 friskolor och 1 specialskola. Här finns: Sveriges fjärde största sjö – Hjälmaren, djupa skogar och öppna landskap, berg och slätter samt flera naturreservat.

4 Politiskt styre Kommunen styrs ju av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och under dom så är verksamheten organiserad i tre olika programområden. Social välfärd Barn och utbildning Samhällsbyggnad

5 Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Moderaterna 13 Folkpartiet 8 Kristdemokraterna 6 Centerpartiet 4 Miljöpartiet 4 Socialdemokraterna 25 Vänsterpartiet 4 Sverigedemokraterna 1 Borgerlig majoritet med miljöpartiet 35 mandat Opposition 26 mandat Sverigedemokraterna 1 mandat

6 Befolkningsprognos i riket
En viktig kunskap när man planerar för äldreomsorgens utformning i framtiden är att veta hur många människor som faktiskt kan komma att behöva den. Statistiska centralbyråns senaste befolkningsprognos visar att befolkningen i landet ökar och 2030 räknar man med att vi har passerat 10 miljoner invånare i Sverige. Under den den närmaste tioårsperioden är det framförallt personer i yrkesverksam ålder som ökar. Men det gäller att vi börjar förbereda oss för 2020 för då kommer det att bli en ”åldringsboom” i landet, det är då 40-talisterna börjar passera 80 års strecket. 2020 kommer cirka en femtedel av landets befolkning att vara över 65 år.

7 Befolkningsprognos i riket
På den här bilden kan vi se att antalet personer som är 80 år och äldre kommer att vara ungefär oförändrat under den närmaste 10-årsperioden medan åldersgruppen år den gruppen vi brukar kalla de yngre äldre ökar. De flesta av äldreomsorgens konsumenter de har passerat 80 års strecket så av den här prognosen kan vi dra slutsatsen att antalet konsumenter av kommunernas äldreomsorg inte kommer att öka under de närmaste åren man brukar säga att det just råder en andhämtningspaus när det gäller det.. Men det gäller att vi börjar förbereda oss för 2020 för då kommer det att bli en ”åldringsboom” i landet, det är då 40-talisterna börjar passera 80 års strecket. 2020 kommer cirka en femtedel av landets befolkning att vara över 65 år.

8 Medellivslängden 82,8 år 78,5 år
Medellivslängden har ökat dramatiskt under 1900-talet. År 2006 var den 82,8 år för kvinnor och 78,5 är för män, en ökning med drygt 27 år för män och 29 år för kvinnor sedan år 1900. Prognosen visar en fortsatt ökning av medellivslängden och det bland annat för att den medicinska utvecklingen lett till att vi lever längre trots olika sjukdomar.

9 Bostadsplan för särskilda boendeformer
och korttidsvård Översiktsplan för Örebro Riktlinjer för bostads-försörjning Bostadsplan för särskilda boendeformer och korttids-vård För några år sedan tog vi här i Örebro fram en Bostadsplan för särskilda boendeformer och korttidsvård som sträcker sej fram till Nu håller vi på att revidera den så den stäcker sej fram till 2020. Socialtjänstlagen säger att kommunerna ska tillhandahålla särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade. På ett särskilt boende ska det finnas tillgång till personal dygnet runt så den som bor där får den service och omvårdnad man behöver. I dagligt tal brukar vi kalla de här boendena för äldreboende En plats på särskilt boende är en behovsprövad insats som man kan få när det inte längre fungerar att bo i den vanliga bostaden och den beviljas som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen. I vår bostadsplan har föreslår vi förändringar på såväl kort som lång sikt så att vi använder de platser vi har på ett optimalt sätt. Vi försöker oss också på att beräkna hur stort nytillskott av platser som behövs i framtiden för att täcka de behov som finns och som vi vet kommer att öka.

10 Vårdkedjan www.orebro.se/socialvalfard
Verksamheten inom äldreomsorgen kan beskrivas som en kedja där det särskilda boende är den sista länken. Hur många sådana platser man behöver i en kommun är inte bara avhängigt hur många äldre som finns och vad befolkningsprognosen säger, det beror också på hur kommunen satsar på de länkar som finns innan det särskilda boendet. När vi beskriver vår vårdkedja här i Örebro brukar vi börja med den öppna verksamheten som inrymmer bland annat lunchrestauranger och dagcentraler, det är verksamheter som det är frivilligt för kommunerna att tillhandahålla. Nästa länk är dagverksamheter som innehåller både sysselsättning och rehabilitering en insats som är behovsprövad och beviljas av biståndshandläggaren eller arbetsterapeut. Nästa länk i vårdkedjan är hemvården som inrymmer såväl hemtjänst som hemsjukvård. Insatserna är behovsprövade ges i huvudsak till den enskilde i bostaden. Korttidsvård i form av en korttidsplats kan fås som en behovsprövad insats vid ett tillfälligt ökat vårdbehov eller som avlastning för närstående. Sista länken i vårdkedjan är särskilt boende eller det som vi i dagligt tal brukar kalla äldreboende.

11 Att det finns för lite särskilda boendeplatser i landet det är ett känt faktum. Men när man tittar på den statistiken tappar man ibland bort det andra satsningar som görs. Örebro utmärker sej ofta med att ha en få platser eller en låg andel äldre av befolkningen som bor på särskilt boende. Men tittar man på den här bilden kan man se att vi har en omfattande hemvårdsorganisation då vi har en hög andel äldre med hemtjänstinsatser. Tittar vi på Ljusnarsbergs kommun i andra ändan kan vi se att de har många platser men inte så många med hemtjänst istället

12 Äldreboenden 2009 Sammanlagt så har vi i dag 22 stycken äldreboenden i Örebro utspridda över kommunen, De är alla olika stora det minsta har 24 platser och det största lite drygt 100. En del av dessa är byggda för att vara äldreboenden andra inryms i ombyggda hyresfastigheter och i ett fall i en ombyggd skola Vi brottas med att flera av våran anläggningar inte klarar de arbetsmiljökrav som finns i dag. På en del av våra enheter saknas bland annat personalrum och expeditioner av olika slag. Ändamålsenliga tvättstugor är ett annat problem. Men vi har också många bra och praktiskt väl fungerande anläggningar.

13 80 platser vård och gruppboende för demenssjuka
Elgströmska huset I december 2007 invigdes våran nyaste anläggning ute i Mellringestaden. Mellringe är ett gammalt sjukhusområde som successivt byggts och där finns i dag skola, idrottsanläggning, gruppboende för utvecklingsstörda äldreboende m.m. 80 platser vård och gruppboende för demenssjuka Invigning december 2007

14 Antal platser 1 143 vårdboende äldre psykiskt funktionshindrade
gruppboende för demenssjuka vårdboende för demenssjuka specialboende för demenssjuka rehabplatser korttidsplaser

15 69% 31% Andel Medelålder 84,6 år 82,1 år

16 Genomsnittlig boendetid
2008 787 dagar = 2,2 år

17 Äldredboendedelegationens betänkande
Bo bra hela livet Lämnar förslag på åtgärder som ska påverka och stimulera utvecklingen av bostäder och boenden som är anpassade efter äldres behov

18 Nya och tydligare begrepp
Seniorbostäder Trygghetsbostäder Vård- och omsorgsboende Man föreslår att bostäder som är avsedda för äldre enhetligt ska benämnas som

19 Trygghetsbostäder Ingen biståndsbedömning Gemensamhetslokal
Trygghetslarm Tillgång till personal Möjlighet till gemensamma måltider Att kommunerna genom en särskild lag får rätt att tillhandahålla trygghetsbostäder till äldre människor som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt vanliga boende.

20 Ekonomiskt stöd Statligt bidrag för åtgärder som ökar tillgäng- ligheten i befintliga bostäder Investeringsstöd för trygghetsbostäder

21 Ängen samverkansprojekt mellan

22 Ängen - verksamhet Vårdcentral med Familjecentral Seniorbostäder
- läkarmottagning - barn- och mödrahälsovård - sjukgymnastik Familjecentral Seniorbostäder Äldreboende Gruppbostad för personer med funktionsnedsättning Hemvård Dagrehabilitering

23 Familjecentral Äldreboende Gruppbostad för personer med funktionsnedsättning Hemvård Dagrehabilitering

24

25 Plan 1 25

26 FAMILJECENTRAL 26

27 DAGREHAB 27

28 Plan 2

29 SENIOR BOENDE 29

30 SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE samvarorum och kök
30

31 SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE bostäder
31


Ladda ner ppt "Äldreboende i Örebro kommun nutid och framtid"

Liknande presentationer


Google-annonser