Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fakta om invånarna i Göteborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fakta om invånarna i Göteborg"— Presentationens avskrift:

1 Fakta om invånarna i Göteborg
Invånare: ( , över 65) 20% utrikes födda Medelinkomst (över 20 år) - män - kvinnor Jörgen Fotograf: Klas Eriksson

2 Kommunfullmäktige Valberedning
Kommunstyrelsen, delegationer, Stadsledningskontoret Stadsrevisionen Valnämnden Nämnder Bolag Stadsdelsnämnder Teknisk försörjning Utbildning Teknisk försörjning Förskola, grundskola, socialtjänst, omsorg, lokal kultur och fritid Hälso och sjukvård Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium AB Göteborg Energi AB Renova AB Gryaab Kretsloppsnämnden Nämnden för Göteborg Vatten Utbildning Trafik Kultur Trafik Utbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden Färdtjänstnämnden Trafiknämnden Göteborgs Stadsteater AB Göteborgs Gatu AB Göteborgs Spårvägar AB Fritid Kultur Miljö Liseberg AB Got Event AB Göteborgsregionens Fritids-hamnar AB, GREFAB Näringsliv Kulturnämnden Miljö- och klimatnämnden Göteborgs Hamn AB Göteborg & Co Kommunintressent AB BRG, Business Region Göteborg AB Fritid Övriga nämnder Idrotts- och föreningsnämnden Park- och naturnämnden Arkivnämnden Konsumentnämnden Nämnden för Intraservice Överförmyndarnämnden Social Resursnämnd Jörgen Fastigheter och bostäder Hantverks- & Industrihus i Göteborg AB, HIGAB Älvstranden Utveckling AB AB Kärra Centrum Boplats Göteborg AB Förvaltnings AB Framtiden Mark och boende Övriga bolag Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Lokalnämnden Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB Försäkrings AB Göta Lejon Kommunleasing i Göteborg AB Göteborgs Stads Upphandlings AB

3 Stadsdelsnämnder Jörgen FOLKMÄNGD Norra Hisingen: 46 300
Angered: Östra Göteborg: Västra Hisingen: Lundby: Majorna-Linné: Centrum: Örgryte-Härlanda: Västra Göteborg: Askim-Frölunda-Högsbo: Jörgen

4 SDN-organisationen Carina

5 Äldreomsorg 2012 Verksamhet enligt SoL (65+)
Ca personer hemtjänst Ca personer i äldreboende i ca 70 boenden Ca 350 korttidsplatser Ca personer med larm (alla åldrar) Ca personer med hemburen mat Carina

6 Hälso- och sjukvård 2012 Alla åldrar inom sektor ÄO/HS:
Ca personer med HSL-insatser (eget hem och SÄBO) Ca av dem i eget hem Ca 200 i ASIH (avancerad hemsjukvård i hemmet) Babbs

7 Sektor Äldre o HS organisering
Hälso- och sjukvård Bistånd Äldreboende Hemtjänst Förebyggande Kompetens och personalförsörjning Boende Babbs IT och teknik Styrning och uppföljning

8 Vad är på gång Kontaktcenter – En väg in
Likvärdig service, vård och omsorg Välfärdens processer Salutogent förhållningssätt Göteborgsmodellen Värdighetsgarantier LOV utredning Kontaktcenter – En väg in Kontaktcenter – en väg in / Jörgen Likvärdig service, vård och omsorg – strategisk plan / Carina Välfärdens processer / Jörgen Salutogent förhållningssätt / Babbs Göteborgsmodellen / Carina Värdighetsgarantier / Babbs LOV / Jörgen

9 Planer Gemensam äldreboende plan Samordnad strategisk plan
Gemensam plan - befolkning Gemensam äldreboende plan / Jörgen Samordnad strategisk plan / Carina Gemensam verksamhetsplan / Babbs


Ladda ner ppt "Fakta om invånarna i Göteborg"

Liknande presentationer


Google-annonser