Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokratiska nivåer Nationellt - Riksdag - Regering Regionalt - 21 län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokratiska nivåer Nationellt - Riksdag - Regering Regionalt - 21 län"— Presentationens avskrift:

1

2 Demokratiska nivåer Nationellt - Riksdag - Regering Regionalt - 21 län
Lokalt kommuner Internationellt - EU

3 Så fungerar kommunen Service Tillsynsmyndighet Arbetsgivare
Utveckling av kommunen

4 Kommunens ansvar Stor ansvarsfrihet Beslutar kommunalskatt
Exempel på obligatoriska uppgifter Förskola, skola, gymnasieutbildning Äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade Försörjningsbidrag Bibliotek Plan- och byggfrågor Miljö- och hälsoskydd Vatten, avlopp, renhållning och avfallshantering Räddningstjänst

5 Kommunens ansvar Frivilliga uppgifter Exempelvis: Öppen förskola
Fritidsverksamhet Byggande av bostäder Energi Hälso- och viss sjukvård i hemmet Sysselsättning Näringslivsutveckling Kultur

6 Snart är vi 90 000 Halmstadbor

7 Kommunens organisation
Halmstads kommun har 7 000 tillsvidareanställda och 1 800 visstidsanställda.

8 Antal anställda Halmstads kommun

9 Koncernens organisation
Halmstad Rådhus AB är moderbolag till kommunens 7 helägda bolag.

10 Så fungerar politiken i Halmstad
Kommunfullmäktige (= riksdag) 71 folkvalda ledamöter, offentliga möten en gång/mån Övergripande beslut om hur samhället ska utvecklas och fungera Kommunstyrelsen (=regeringen) 20 ledamöter, möte varannan vecka leder och samordnar allt arbete inom kommunen ansvarar för kommunens ekonomi

11 Så fungerar politiken i Halmstad
Nämnder ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige genomför beslut som fattats i fullmäktige Kommunstyrelsens beredningsutskott Fem kommunråden, möte varje vecka

12 Politik Valresultat i Halmstads kommun 2006
Mandatfördelning i kommunfullmäktige:

13 Politik Halmstads kommun styrs av borgerlig allians
Alliansen: M, Fp, C, Kd, Spi 35 mandat Oppositionen: S, V, Mp 33 mandat Sd mandat Partilös mandat (Minst 36 mandat krävs för majoritet.)

14

15 Skattesats 2007 Halmstad har en av de lägsta
kommunalskatterna i landet. Kommun Landsting Totalt Halmstad 20,03 9,72 29,75 Halland 20,67 9,72 30,39 Sverige 20,78 10,78 31,55

16 Vad får man av sin kommun?
Nettokostnad per nämnd (exklusive affärsdrivande verk) Vad får man av sin kommun? Så här fördelas skattepengarna Kommunens driftsbudget för 2007, totalt 3,5 miljarder kronor netto 44,7 procent av de budgeterade driftmedlen satsas år 2007 på utbildningsområdet och 40,3 procent på social- och äldreomsorg Skola förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, komvux, svenska för invandrare, kulturskolan Vård och omsorg äldreboenden, hemsjukvård, färdtjänst gator, cykelbanor, belysning parker, lekplatser vatten, avlopp idrotts- och fritidsanläggningar naturvård renhållning Kultur Mjellby konstmuseun, Nya Stadsgalleriet, Halmstads Teater, biblioteken

17

18 Halmstad 2020 Halmstad – Hemstaden Halmstad – Kunskapsstaden
Vi är en kommun där människor möts – med trygghet, respekt och kärlek. Halmstad – Kunskapsstaden Vi bygger en stad där människor växer – genom utbildning, företagsamhet och nytänkande. Halmstad – Upplevelsestaden Vi skapar en atmosfär som ger livslust – genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet.


Ladda ner ppt "Demokratiska nivåer Nationellt - Riksdag - Regering Regionalt - 21 län"

Liknande presentationer


Google-annonser