Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningens organisation 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningens organisation 2013"— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningens organisation 2013
Beslutad

2 Inledning Östra Göinge kommun organiserar sin verksamhet i en (1) förvaltning och tre (3) kommunala bolag. Här redovisas förvaltningsorganisationen. Östra Göinge kommuns förvaltning lyder i sin helhet under kommunstyrelsen. Kommunchefen är förvaltningschef och svarar inför kommunstyrelsen för hela förvaltningens verksamhet. Förvaltningen är organiserad i tre (3) avdelningar samt fyra (4) strategiska enheter under kommunchefen. Avdelningarna är Produktion, Samhällsbyggnad samt Ledningsstöd & Service. Produktions huvuduppgift är att svara för all välfärdsproduktion som utförs i egen regi. Samhällsbyggnads huvuduppgift är att svara för all fysisk planering samt all myndighetsutövning inom bygg- och miljöområdena. Ledningsstöd & service huvuduppgift är att svara för lednings- och servicefunktioner inom administration, ekonomi, IT, utveckling, kommunikation och HR. De strategiska enheterna är Näringsliv, SPU, Räddningstjänst och Säkerhet.

3 Verksamhetschef (endast inom produktion)
Beslutsnivåer Kommunstyrelsen Kommunchef Avdelningschef Verksamhetschef (endast inom produktion) Enhetschef Ansvarig Samordnare Arbetsledare

4 Förvaltningsorganisation 2013
Kommunchef Strategiska enheter Produktion Bildning Stöd & Omsorg Samhällsbyggnad Ledningsstöd & Service Kommunchefens ledningsgrupp Ledningssekreterare

5 Strategisk planering & utveckling
Kommunchef Kommunchef Jonas Rydberg Näringsliv Karl-Axel Hill Arbetsmarknad Turism Platsmarknadsföring Strategisk planering & utveckling Räddningstjänst Claes Jansson Säkerhet Bertil Håkansson

6 Produktion Produktion Bildning Stöd & Omsorg Produktionsstöd
Bengt Gustafsson Bildning Ulla Wram Musikskola, Förskola, Gymnasieskola, Vuxenutbildning, Kultur & Fritid, Elevhälsa Stöd & Omsorg Jakob Thorsteinsson Individ- & familjeomsorg, Äldreomsorg, Omsorg enl. LSS, Personlig assistans, Socialpsykiatri Produktionsstöd Fastighetsförvaltning, Lokalvård, Kost, Bemanningscentrum, Gata, Park & Förråd

7 Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad Miljö & Bygg Fysisk planering
Monika Ericsson Fysisk planering Miljöstrategi GIS Plan Mark & Exploatering Kenneth Liedman Energirådgivning Exploatering Renhållning Gata/ Park Mark Miljö & Bygg Johan Valler Miljötillstånd Byggtillsyn Miljötillsyn Bygglov

8 Ledningsstöd & Service
Jonas Rydberg Administration & Utredning Kerstin Wanstadius Gemensam administration Kvalitetsuppföljning Utredning Kansli Ekonomi Anne-Krestin Palmgren Ekonomi- & löneadministration Upphandling Redovisning Utveckling Charlotta Lundberg Göinge Direkt/Kundtjänst Verksamhetsutveckling Kommunikation IT HR Arbetsgivarefrågor HR-processer Arbetsmiljö Lokalförsörjning Entreprenader Lokalutveckling

9 Produktion – Bildning - Enhetsnivå
Ulla Wram Kultur & Fritid Musikskola Gymnasium Vuxenutbildning Grundskola Förskola Elevhälsa Utvecklingsledare, Förbättringsledare, Administratör

10 Produktion – Stöd & Omsorg - Enhetsnivå
Jakob Thorsteinsson HSL-ansvarig Övrig ÄO-verksamhet Hemtjänst Kn, Si, Ha Hemtjänst Broby, Glimåkra Västanvid Skogsbrynet Utredning Personlig assistans, ledsagning, avlösning LSS-boende daglig verksamhet LSS-boende, Resursenhet Soc. psykiatri, öppenvård, u-boende MAS, Närståendestöd, Frivilligverksamhet, Utvecklingsledare, Förbättringsledare, Administratör, Integrationssamordnare


Ladda ner ppt "Förvaltningens organisation 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser