Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Former för kommunalteknisk samverkan – vilka är alternativen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Former för kommunalteknisk samverkan – vilka är alternativen"— Presentationens avskrift:

1 Former för kommunalteknisk samverkan – vilka är alternativen
Former för kommunalteknisk samverkan – vilka är alternativen? Jan Söderström

2 Drivkrafter för samverkan:
SuToHaMu-teknik Drivkrafter för samverkan: Minskande befolkning Generationsskifte på gång Skapa underlag för spetskompetens Ekonomisk vinst genom delade resurser Samverkan ger bättre kompetens, bättre service och därmed överlevnadsförmåga Börja med att uttrycka en klar vision av vad din organisation borde vara. Presentera visionen på ett tydligt sätt och förklara varför det är viktigt för din organisation att nå den här visionen. Ta med en bild om vilka ledaregenskaper den här visionen kommer att kräva, till exempel globalt tänkande, strategiskt partnerskap etc. Anna Sjörs, Hagfors kommun

3 Samverkansformer Avtal Gemensam nämnd enligt kommunallagen
Kommunalförbund Aktiebolag

4 Några kommunala bolag MittSverigevatten AB Sundsvall, Timrå och Nordanstig Enbart VA Dala Vatten och Avfall AB Gagnef, Leksand och Rättvik VA och renhållning Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholm, Flen och Vingåker VA och renhållning Roslagsvatten Österåker, Vaxholm, Knivsta och Vallentuna Enbart VA

5 Några kommunalförbund
Kommunalförbundet Bergslagsteknik Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg VA, avfall, gata, park, idrott, lokalvård Gästrike Återvinnare Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby Enbart avfall Kommunalförbundet VA SYD VA i Malmö och Lund, Avfall i Malmö och Burlöv, dessutom mottagning av avloppsvatten från andra kommuner

6 Val av organisationsform ger delvis olika demokratiansats i styrning:
Bolag eller kommunalförbund?? Men i diskussionen måste även beaktas: Utförarsyn: Moderkommunen beställer genom t.ex. verksamhetsavtal Huvudmannasyn: Förvaltare/utvecklare av moderkommunens ägande

7 En gemensam syn på den nya organisationens uppgift är nödvändigt!
SuToHaMu-teknik En gemensam syn på den nya organisationens uppgift är nödvändigt! Anna Sjörs, Hagfors kommun

8 Organisation av ”Vatten och avfall i Norra Dalarna AB”
Orsa kommun Mora kommun Älvdalens kommun Ägarbolag Orsa Ägarbolag Mora Ägarbolag Älvdalen Kompetensbolag

9 Motiv för val av bolag Med bolag tas alla viktiga beslut om investeringar, taxa, verksamhetsområde etc. lokalt i resp. kommun Ägandet och besluten om kommunens egna anläggningar ligger kvar i kommunen via ägarbolaget Bolagsmodellen medger att andra kommuner lätt kan anslutas Aktiebolagslagen och bokföringslagen passar va och renhållning bra, då de är taxefinansierade där va ska ha egen resultat- och balansräkning

10 Teckaldomen innebär att
följande två kriterier måste vara uppfyllda för att kommun ska få köpa från eget bolag utan upphandling: Kontrollkriteriet Kommunen ska samtidigt utöva en kontroll som motsvarar den som kommunen utövar över sin egen förvaltning Verksamhetskriteriet Bolaget ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de kommuner som är ägare av bolaget I avvaktan på svensk utredning införs temporär lag 1 juni 2010 – 1 januari 2013

11 Några nycklar till framgång - 1
Inför samarbetet Vänta med val av samverkansform Studera olika samverkansformer, fokusera på vad ni vill åstadkomma och välj sedan samverkansform Omvärldsbild Beskriv de krav som kommer att ställas på verksamheten i framtiden och hur den egna verksamheten ska formas för att möta detta Dra nytta av andras erfarenheter Lär av andras lösningar – framgångar och misstag – och bygg era förslag på den samlade kunskapen

12 Några nycklar till framgång - 2
Politisk styrning Tydlig viljeinriktning Viktigt att de politiska ledningarna har en tydlig vilja att bedriva verksamheten i samverkan med andra och att idén tydliggörs och kommuniceras Använd handlingsutrymmet Tillsätt politisk arbetsgrupp som diskuterar hur den politiska styrningen om samverkan ska utformas och hur budget ska tas fram

13 Några nycklar till framgång - 3
Projektorganisationen Tydlig projektledning Skapa ett politiskt beslutsorgan med tydligt mandat – en ledningsgrupp – som effektivt kan styra arbetet. Utse ansvariga tjänstemän. Bra med särskild projektledare. Externt stöd Viktigt att egna personalen engageras och genomför förändringsarbetet. Anlita externt stöd om det behövs, t.ex. för it-lösning.

14 Några nycklar till framgång - 4
Övrigt Kommunikation Koppla kunskap om hantering av kommunikation till projektet i ett tidigt skede. Behåll initiativet i kommunikationshanteringen. Organisationskultur Var medveten om kulturskillnader och skapa förutsättningar för kulturer att mötas i det gemensamma nya.


Ladda ner ppt "Former för kommunalteknisk samverkan – vilka är alternativen"

Liknande presentationer


Google-annonser