Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KLG – styrgupp för folkhälsa/LSO Trygghetsrådet Risk- och säkerhetsg ruppen (LSO) Kommunstyrelsen Folkhälsa och trygghet i Heby kommun 2014 Styrgupp för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KLG – styrgupp för folkhälsa/LSO Trygghetsrådet Risk- och säkerhetsg ruppen (LSO) Kommunstyrelsen Folkhälsa och trygghet i Heby kommun 2014 Styrgupp för."— Presentationens avskrift:

1 KLG – styrgupp för folkhälsa/LSO Trygghetsrådet Risk- och säkerhetsg ruppen (LSO) Kommunstyrelsen Folkhälsa och trygghet i Heby kommun 2014 Styrgupp för samverkan kring barn och unga SOPOFRISKO Chefsgrupp Närvård Politisk styrgr Närvård RIMRIM Tillsyn alkohol/ tobak Hälsotorg Demensgr Tommymodellen Plan- gruppen Familjefrid Samverkan mellan kommun och landsting VITSSUF = arbetsgrupper med speciellt uppdrag för en viss tid = nätverksgrupper som träffas kontinuerligt tillsvidare på mest operativ nivå Arbets- marknads- rådet = nätverksgrupper som träffas kontinuerligt tillsvidare på mest strategisk nivå Kvinnofrid

2 STYRGRUPPER: Trygghetsrådet: Ordförande i Social nämnden och Kommunstyrelsen, ledamöter från beredningen för skolfrågor, beredningen för kultur och fritidsfrågor, ledamöter från Hebyfastigheters/Hebygårdars styrelse, landstingsstyrelsen och polisstyrelsen och närpolischeferna i norra och södra Heby kommun. Kommunledningsgruppen: Styrgrupp för folkhälsofrågor och LSO. Styrgrupp för samverkan kring barn och unga (inkl föräldrar): förvaltningschef BUF, förvaltningschef VOF, enhetschef IFO barn och familj, chef kulturenheten/fritid på SBF, utvecklingsledaren BUF och Folkhälsosamordnaren (sammankallande), Arbetsmarknadsrådet: kommunchefen, kommunalrådet, oppositionsrådet, ordf verksamhetsutskottet, arbetsförmedlingen (sammankallande), enhetschef IFO vuxna, rektor för Centrum för livslångt lärande, näringsutvecklaren, försäkringskassan, folkhälsosamordnaren Chefsgrupp för Närvård: Vårdcentralscheferna, Habiliteringschef, BUP, Närvårdskoordinator (sammankallande), förvaltningschef VOF, Chef för sjuksköterskorna inom kommunen, närvårdsstrateg fr landstinget. LSO= Lagen om skydd mot olyckor VOF= vård och omsorgsförvaltningen BUF= Barn och utbildningsförvaltningen SBF= Samhällsbyggnadsförvaltningen IFO= Individ och familjeomsorgen, inom VOF BUP= Barn och ungdomspsykiatrin, Landstinget

3 NÄTVERKSGRUPPER: Plangruppen: bygg och miljö, representanter från mark och plan (sammankallande) och VA, näringsutvecklaren, förvaltningschef SBF, folkhälsosamordnaren, fastighetsbolaget Risk- och säkerhetsgruppen: folkhälsosamordnaren (sammankallande), fastighetsbolaget, representant från respektive förvaltning, Räddningstjänsten RIM= Riktlinjer i missbruksvården: Enhetschef IFO vuxna (sammankallande), missbrukshandläggare, verksamhetschef på vårdcentralerna, samordnare RIM regionalt, beroendesköterskan, kriminalvården, folkhälsosamordnaren Tillsyn alkohol/tobak: närpolischef Enköping, skatteverket, miljöinspektör, alkoholhandläggaren (sammankallande), räddningstjänsten SOPOFRISKO = social, polis, fritid och skola: Rektorerna, kuratorerna, polisen, socialsekreterare, fritidsledare, (folkhälsosamordnaren adjungerande) Familjefrid: IFO vuxna, familjebehandlare på Heden, hemterapeuterna Kvinnofrid: Solrosen, polisen, IFO barn och familj, Brottsofferjouren Sala/Heby Hälsotorget på vårdcentralen i Östervåla: Samordnare för hälsa på vårdcentralen i Östervåla, apoteket, folkhälsosamordnaren, folkhälsoenheten på primärvården, biblioteket, vaktmästaren, beroendesköterskan VITS= Vardagsnära insatser med tydlig samverkan: BUP, skola, socialtjänst SUF = Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra betydande kognitiva funktionsnedsättningar: Hemterapeuterna, MVC, skolan, BVC, habilitering, socialtjänst och LSS-handläggare

4 ARBETSGRUPPER: Tommymodellen: representanter från polis, socialtjänsten, resursteam och rektorer för högstadiet och utvecklingsledaren på BUF, folkhälsosamordnaren (sammankallande) Demensgruppen: representanter från VOF och Primärvården

5 Samverkan med polisen sker i följande grupper: Trygghetsrådet Ev. i styrgr för samverkan kring barn och unga SOPOFRISKO Tillsyn alkohol/tobak Kvinnofridsgruppen Tommymodellen Samverkan med Landstinget sker i följande grupper: Politisk styrgr för Närvård Chefsgr. för Närvård RIM, Hälsotorget, VITS, SUF Familjefrid Demensgruppen

6 Samverkan med RTJ sker i följande grupper: Risk- och säkerhetsgruppen Plangruppen Tillsyn alkohol/tobak


Ladda ner ppt "KLG – styrgupp för folkhälsa/LSO Trygghetsrådet Risk- och säkerhetsg ruppen (LSO) Kommunstyrelsen Folkhälsa och trygghet i Heby kommun 2014 Styrgupp för."

Liknande presentationer


Google-annonser