Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rösjöskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rösjöskolan."— Presentationens avskrift:

1 Rösjöskolan

2 Edsbergs förnyelse i början av 90-talet.
”Vi bryr oss om”. Starkt engagemang för skolan.

3 En stor överbyggnad med många tjänstemän i kommunalhuset kostade 3% av skolpengen
Kraftfull styrning från kommunalhusets tjänstemän

4 Exempel på central styrning:
Centrala flerårsplaner för bl.a. datorutbildning och –användning. Affärsplaner enligt given mall. Kursplanernas mål.

5 Hur skulle vi själva vilja använda de 3% som vi skickade tillbaka?
Vem visste bäst hur och vilka projekt som gagnade barn i Rösjöskolan?

6 Reay School i London Peter Charan An opted out school

7 Att klippa banden med administrationen i kommunalhuset
Att behålla hela skolpengen Att köpa tjänster då vi har behov och välja varifrån

8 elever personal föräldrar skolledning

9 Kommunfullmäktige Politiker Kommunstyrelse Tjänstemän
Sollentuna kommuns organisation - förr Kommunfullmäktige Politiker Kommunstyrelse Tjänstemän Beställare Utförare Barn- och ungdoms-nämnd Rösjöskolans produktions-styrelse Konsult och service Gymnasie-nämnd Produktions-styrelse Social-kontoret Sollentuna-hem SFAB Nämndkansli 3 tjänstemän Produktions-direktör med stab Tekniska kontoret Barnomsorg och skola Kultur och fritid Hemtjänst Gymnasiet 2 verksam-hetschefer med staber 25 skolor och daghem per chef

10 Sollentuna kommuns organisation - nu
Valnämnd Sollentuna kommuns organisation - nu KOMMUNFULLMÄKTIGE Valutskottet Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsekontor Servicekontor Kansli Kunskapsparken Gymnasienämnd Socialtjänstkontoret Socialnämnden Rudbecksskolan Kansli Kulturförvaltningen Kulturnämnden Barn- och ungdomsnämnd Utförarorganisation Förskola och Skola Fritidsförvaltningen Fritidsnämnden Produktions-styrelse Sollentuna Hemtjänst med Omsorg Samhällsbyggnads-nämndens förvaltning Stadsbyggnads-nämnden Rösjöstyrelsen Rösjöskolan Miljö- och hälso-skyddskontoret Miljö- och hälso-skyddsnämnden Vård- och omsorgs-nämnden Kansli + Bistånd

11 Kommunal friskola – när personal, föräldrar och skolledning, i en flerårig överenskommelse med kommunen, får utökade befogenheter samt utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.

12 Fördelar: Vi behåller hela skolpengen. Beslut tas nära verksamhet. Styrelsen hittar lösningar som passar Rösjöskolan. Skolledning finns i skolan. Målen styrelsen sätter har förankring. Som förälder är det lätt att vända sig till styrelsen

13 Rösjöstyrelsen 3 föräldrar med avbytare 2 personal med avbytare Mandatperiod är 2 år. Har arvode som fritidspolitiker.

14 Föräldrar i styrelsen kallar.
Föräldrar i styrelsen gör dagordning. Föräldrarna i styrelsen har föräldraråd med övriga föräldrar.

15 Styrelsen tar ej upp undervisningsmetoder ärenden som rör enskilda personer Styrelsen är remissinstans.

16 Rösjöskolans uppgifter
Att erbjuda en trevlig miljö såväl fysisk som psykisk Att alla elever får känna social gemenskap och lära sig samarbeta Att alla elever kan känna trygghet och utveckla ett gott självförtroende Att ta tillvara och stimulera barnens egen kreativitet Att ge eleverna baskunskaper, som håller för vidare utbildning Att väcka nyfikenhet och lust att lära Att lära eleverna respektera varandras likheter och olikheter

17 Rösjöskolan hörnstenar
Att bli duktiga läsare Att utveckla kreativitet Att förstå sammanhang i naturen Att lära sig använda datorer

18 Andra krav vi fått från styrelsen
Motverka mobbning Egen lagad mat God städning Personaltätt – många halvklassarbetspass Internationella kontakter

19 Edsbergsbarnen väljer Rösjöskolan
Ca 15 – 25% av eleverna reser till Rösjöskolan Lätt att rekrytera lärare Personal stannar

20 Föräldrastyrelsen fungerar till allas belåtenhet

21 Eleverna känner sig trygga och är stolta över sin skola.
Nationella proven över genomsnitt. Prov i skolår 3 (ma+sv) över medel. Våra barn klarar sig bra på högstadiet.


Ladda ner ppt "Rösjöskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser