Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunkoncernens uppgifter Utbildning Omsorg Kommunikationer Infrastruktur Räddningstjänst Kultur Fritid Stadsplanering Boende Myndighetsutövning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunkoncernens uppgifter Utbildning Omsorg Kommunikationer Infrastruktur Räddningstjänst Kultur Fritid Stadsplanering Boende Myndighetsutövning."— Presentationens avskrift:

1 Kommunkoncernens uppgifter Utbildning Omsorg Kommunikationer Infrastruktur Räddningstjänst Kultur Fritid Stadsplanering Boende Myndighetsutövning

2 Kommunens fastigheter Utveckling fram till 90-talet  Lokaler = gratis resurs  Ekonomihänsyn endast vid nyproduktion  Förvaltning = låg status  Frånvaro av samordning  Låg flexibilitet  Lokalkostnadsandelen ökar på verksamheternas bekostnad

3 Kommunens fastigheter Utveckling från 90-talets början  Ekonomin stagnerar  Medvetenheten om lokalkostnader ökar  Alternativa driftformer införs  Fokusering på lokaleffektivitet  Samordning  Professionalism

4 Kommunens fastigheter Framtida utveckling?  Flernyttjande  Högflexibla lokaler – snabbt föränderliga  Dygnet runt-nyttjande  Många olika driftformer  Kundfokus – efterfrågestyrd förvaltning  Valfrihet  Grundservice - Helhetslösningar  Kvalitetstänkande - Miljötänkande  Lokalresursplanering

5 Kommunens fastighetsbestånd exkl bolagsfastigh (vht-områden)  Utbildning  Omsorg  Särskilt boende  Fritid  Kultur  Förvaltning  Kommersiella fastigheter  Strategiska fastigheter / Särskilda fastigheter  Reglerings- och saneringsfastigheter

6 Kommunala bolag - exempel Umeva Bostaden Umeå Energi Umeå Företagscentra UPAB Norrlandsoperan (40 %)

7 Fastighetsförvaltningens fastighetsbestånd (kategorier) Skolor Förskolor Servicehus/sjukhem Bostäder Sporthallar Bibliotek Administrationsbyggnader Affärs- och servicelokaler

8 Fastighet Juridisk enhet som finns eller kan införas i det centrala fastighetsregistret (CFR) Kan vara bebyggd eller obebyggd

9 Fastighetsförvaltning Process där arbete, kapital och kunnande omvandlas till fungerande utrymmen för verksamheter

10 Fastighetsförvaltning Förvalta fastigheter = förvalta kapital Förvalta fastigheter = förvalta funktioner

11 Fastighetsförvaltning KundfokuseringNöjda kunder Ökad vinst Effektivare verksamhet


Ladda ner ppt "Kommunkoncernens uppgifter Utbildning Omsorg Kommunikationer Infrastruktur Räddningstjänst Kultur Fritid Stadsplanering Boende Myndighetsutövning."

Liknande presentationer


Google-annonser