Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hearing södra skärgårdens infrastruktur Utan en fungerande infrastruktur försvåras möjligheterna till en levande skärgård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hearing södra skärgårdens infrastruktur Utan en fungerande infrastruktur försvåras möjligheterna till en levande skärgård."— Presentationens avskrift:

1 Hearing södra skärgårdens infrastruktur Utan en fungerande infrastruktur försvåras möjligheterna till en levande skärgård

2 Hearing angående nord-sydliga kommunikationer i skärgården 18.45 SSIF´s förslag till nord-sydlig kommunikation. Bo Tyrefors 19.00 - Landstings- och kommunpolitiker redovisar partiernas syn och hur detta ska kunna genomföras. 10 minuter per deltagare. Moderator Bo Malmsten 20.10 Frågestund – Hur går vi vidare? Steg två

3 Södra skärgårdens intresseförening (SSIF) Södra Skärgårdens Intresseförening (SSIF) företräder näringsidkare och boende i södra skärgården och verkar för en levande skärgård.

4 Öppen onsd, fred-sönd 16-20 Endast fredag 16-18 Endast fredag 16-18 Om Nynäsvägen hade samma tillgänglighet som skärgården

5 Skärgården ligger i nord-sydlig riktning, men trafiken går ost-västlig!

6 Näringar måste kunna samverka Turism Fast boende Restauranger Byggande Transporter Fisk Distansarbete Skolor Fritidsboende …………………

7 Allt är inte persontransporter Förutom turistrelaterade verksamheter förekommer exempelvis byggverksamhet i stor omfattning. Även under lågsäsong belastas befintliga hamnar av materialtransporter trots att få av hamnarna är konstruerade för detta.

8 Landstingets skärgårdspolitiska program (2010)

9 En långsiktigt väl förvaltad skärgård med natur-, kultur- och rekreationsvärden som bevaras och utvecklas En för alla öppen och tillgänglig skärgård med effektiva, miljövänliga transporter och ändamålsenlig infrastruktur En livskraftig skärgård med goda förutsättningar för verksamheter och kommersiell service, som är anpassade till skärgårdens förhållanden året om En skärgård med behovsanpassad, tillgänglig och resurseffektiv offentlig service av god kvalitet

10 SSIF uppfattning är att som ett första steg för att uppnå Landstinget mål måste kommunikationerna i nord-sydlig riktning lösas. SSIF kommer att verka för att samsyn skapas mellan skärgårdsboendeboende, fritidsboende, kommunal-och landstingspolitiker, företagare och föreningar rörande nord-sydlig kommunikationslösning.

11 Utan samverkande kommunikationer kan inget samhälle blomstra! Därför behövs en nord-sydlig kommunikation

12 SSIF´s principförslag föreslagen rutt är ”grovt” dragen och att diskussioner rörande angöringsbryggor måste naturligtvis föras på en mer detaljerad nivå.

13 Det fungerar på andra platser

14 Steg ett - enighet Som steg ett bjuder SSIF in lokal- och landstingspolitiker, berörda intressentföreningar och allmänheten till en hearing rörande den föreslagna nord-sydliga kommunikationslösningen. Syftet är att försöka uppnå koncensus för denna lösning och att på så sätt redovisa ett massivt stöd för Landstingets skärgårdspolitiska program, skärgårdskommunernas kustplaner, turistsatsningar och näringslivets och boendes behov.

15 Steg två - utredning Steg två avser detaljering av programmet. Intressenter för olika kustavsnitt träffas i separata grupper för att ta fram förslag till angöringsplatser. Under ledning av Landstinget

16 Deltagare i hearing

17 DEBATTREGLER Konstruktiv debatt Inga frågor om enstaka bryggor (helhetslösning) Ingen valdebatt (skärgårdens framtida möjligheter)


Ladda ner ppt "Hearing södra skärgårdens infrastruktur Utan en fungerande infrastruktur försvåras möjligheterna till en levande skärgård."

Liknande presentationer


Google-annonser